Het nieuwe verbond

Ds. G.A. van den Brink / geen reacties

24-10-2015, 11:31

Vraag

Jezus spreekt in het NT over de beker als het nieuwe verbond. Maar als de doop het nieuwe verbond is, waarom staat dat dan niet duidelijk in de Bijbel? De beker is toch het teken dat God de eerste is die ons naar Hem toe trekt, Zijn leven dus gaf? Nog vóór wij erom vroegen. Waarom zouden wij dan niet uit onszelf God kunnen zoeken als Jezus zelf zegt dat Hij alles volbracht heeft? Ik ben erg in de war. Hopelijk kan iemand mij helpen?

Antwoord

Beste vragensteller,

Dank voor je vraag, die mij helaas niet helemaal duidelijk is. Misschien dat je dit bedoelt: het nieuwe verbond begint bij de beker van Christus (Matth. 20:22; Luk. 22:20), dus bij Zijn lijden en sterven. Dat is reeds volbracht voordat wij bestonden (vgl. Rom. 5:8). We kunnen dus met recht zeggen dat het verbond het teken is dat God de eerste is in ons leven. Voordat wij naar Hem zoeken, zoekt Hij ons.

Daaraan verbind je vervolgens een vraag over de doop. De doop is, zo vermoed je, niet het nieuwe verbond. Bij de doop gaat het er dus niet om dat daarin tot uitdrukking komt dat God de eerste is. Het argument dat voorstanders van de kinderdoop vaak gebruiken, dat de doop moet uitdrukken dat God de eerste is, gaat zodoende niet op. Daarom, zo is jouw suggestie, mogen we de doop zien als de uitdrukking dat wij God zoeken: door ons te laten dopen, belijden wij ons geloof in Jezus Christus. Met andere woorden: door de beker en niet de doop aan “het nieuwe verbond” te verbinden, acht je volwassendoop bijbelser dan kinderdoop. Is dit wat je bedoelt?

Het nieuwe verbond of testament is ingegaan met de dood van Christus (Hebr. 9:15-17). Op die dood wijzen zowel het Heilig Avondmaal als de Heilige Doop. Beide zijn daarom sacramenten van hetzelfde verbond: er bestaat geen verschil tussen avondmaal en doop als het gaat om de vraag waarheen zij verwijzen. Beide gelden ook pas sinds het lijden en sterven van Christus. Omdat wij nu leven ver nadat Christus gekruisigd werd, geldt voor beide sacramenten, chronologisch gesproken, dat God de eerste in ons leven is. Het gaat dan echter om heilshistorie, niet om heilsorde.

Ik denk vervolgens dat noch het avondmaal noch de doop de bedoeling hebben om zichtbaar te maken dat God heilsordelijk de eerste is in ons leven. Dat is Hij zeker wel, maar de beide sacramenten wijzen ons niet zozeer op hoe en wanneer de Heilige Geest Zijn genadewerk in ons leven begint, maar op de grondslag van die genade, namelijk het offer van Christus.

Uit de woorden beker, verbond en doop kun je dus niet afleiden wat beter is: kinderdoop of volwassendoop. Om de vraag te beantwoorden waarom kinderen van gelovige ouders mogen worden gedoopt, zijn andere argumenten van betekenis. Voor die antwoorden kun je elders op Refoweb terecht.

Met vriendelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kinderdoopvolwassendoop
geen reacties

Terug in de tijd

Deze vraag wil ik graag stellen aan ds. Simons. Graag wil ik het volgende aan u vragen over de Heilige Doop. Ik kom er z...
geen reacties
23-10-2006
Beste dominee Vergunst. Graag wil ik u smeken om advies, smeken omdat ik de wanhoop nabij ben en ik niet met iemand kan ...
1 reactie
23-10-2018
Ik ben jongedame van 23 jaar. Ben christelijk opgevoed, maar sinds kort ben ik zelf écht tot geloof gekomen. Ik ben zo e...
1 reactie
24-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering