De gave van het paranormale

Ds. G. van de Groep / geen reacties

15-11-2004, 00:00

Vraag

Hoe denkt u over de gave van het paranormale en hoe ver kun je hiermee gaan?

Antwoord

Voordat ik iets zeg over het paranormale wil ik eerst even een onderscheid maken tussen enkele begrippen, namelijk paranormaal, occult en demonisch. Deze drie zaken hebben vaak met elkaar te maken, maar zijn niet hetzelfde. Paranormaal is een wetenschappelijke term, die uit de parapsychologie stamt. De parapsychologie is een tak van de gewone psychologie, waarbij men paranormale verschijnselen bestudeert. En paranormaal betekent: iets wat niet op natuurlijke, normale wijze verklaarbaar is. Het ligt dus naast het gebied van de gewone psychologie. Bij het paranormale gaat het om verschijnselen als: helderziendheid en telepathie.

Wetenschappelijk is komen vast te staan dat helderziendheid en telepathie echt bestaan. Ik citeer uit een boekje van dr.  W. J. Ouweneel, waarvan ik de titel straks zal noemen en dat het waard is om gelezen te worden: “Helderziendheid (waartoe behoren: helderhorendheid en heldervoelendheid) betekent dat je dingen ziet/hoort/voelt langs paranormale weg, dus niet langs de normale weg, namelijk via je ogen, oren, gevoelszintuigen, maar doordat je dingen waarneemt in de vorm van visioenen die je ziet (hallucinaties), geluiden en stemmen die je hoort, gevoelens, geuren, kleuren die je kunt waarnemen”. Bij telepathie gaat het om het overbrengen van gedachten. We spreken dan over ‘gedachtenlezen’. Je kunt de gedachten van een ander lezen of die ander kan zijn gedachten naar jou overbrengen. Dr. Ouweneel noemt ook nog prognosie. Dat betekent dat iemand van te voren weet dat bepaalde dingen gaan gebeuren. Tot het paranormale behoort ook nog de psychokinese, een duur woord voor toverij.

Tot het paranormale wordt ook gerekend: spiritisme en reïncarnatie. Spiritisme is het je door een medium inlaten met de geest van een gestorvene en reïncarnatie wil zeggen dat men gelooft in een of andere vorm in een vorig leven bestaan te hebben en dat men na de dood weer in een andere bestaanswijze voortleeft. Een voorbeeld van spiritisme tref je aan in 1 Samuël 28. Daar laat Saul doormiddel van een vrouw, een spiritistisch medium, Samuël oproepen.

Het is op grond van de Bijbel duidelijk dat we ons van zaken als toverij en spiritisme verre moeten houden. Gods volk mag zich er niet mee inlaten. Ze hebben te maken met demonische machten. Ik verwijs je naar Leviticus 19:31 en 20:6, 27. En ook naar Deuteronomium 18:11 en Jesaja 8:19. En wat reïncarnatie betreft: de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat een mens na zijn sterven onmiddellijk zijn eeuwige bestemming bereikt: hetzij de hel of de hemel. Lees Prediker 12:5-7; Lukas 23:43; 2 Korinthe 5:1,8; Filippenzen 1:21,23; Hebreeën 9:27 en Openbaring 14:13.

Nog even iets over helderziendheid en telepathie. Hoewel dat wetenschappelijk bewezen gaven of krachten zijn, is het toch raadzaam je er niet mee in te laten. Terecht merkt dr. Ouweneel op dat het paranormale, dus ook helderziendheid en telepathie, een toegangspoort tot het demonische kan zijn. De grenzen vloeien soms in elkaar over.

Wil je je wat verder in deze materie verdiepen dan raad ik je aan het boek “Jouw leven en het occulte” te lezen, geschreven door dr.  W. J. Ouweneel. Het boek is in 1994 uitgegeven door Uitgeverij Medema, Postbus 113, 8170 AC Vaassen, ISBN 90-6353-216-4. Het is een handboek voor jongeren op dit gebied. Ouweneel heeft ook een uitvoeriger studie geschreven over occulte en mystieke zaken. Dat draagt de titel “Het domein van de slang”. Dat boek is in 1988 uitgegeven door Uitgeverij Buijten en Schipperheijn te Amsterdam. Voor zover ik weet is het enkele jaren aangepast en herdrukt. Het ISBN nummer is: 90-6064-686-x.  Ik hoop dat je met het bovenstaande wat kunt doen.

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

occultparanormaal
geen reacties

Terug in de tijd

In Daniel 9 vers 27a staat: "En hij zal velen het verbond versterken". In al de Bijbels die ik er op nageslagen heb, sta...
geen reacties
15-11-2003
Hoe luidt de volledige tekst van de Dordtse leerregels, ook wel de vijf artikelen tegen de Remonstranten genoemd?
geen reacties
15-11-2001
Ik heb een vraag over alimentatie en wat de wet zegt over verplichtingen van beiden kanten. Wanneer de een bijvoorbeeld ...
3 reacties
15-11-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering