Uitleg Psalm 133

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

09-10-2015, 12:05

Vraag

Zou u Psalm 133 willen uitleggen. Ik vind het zo mooi en hoopvol, maar hoe is deze daadwerkelijk bedoeld?

Antwoord

De psalmen 120-134 zijn de liederen Hammaälôth, de liederen van de opgang. Ze werden gezongen bij de opgang van de kinderen Israels uit alle stammen en streken van het land naar de jaarlijkse feesten in Jeruzalem. Ook Psalm 133 is een lied van de opgang.

In de eerste twee van die Psalmen is men nog onderweg. In Psalm 122 staat men in de poorten van Jeruzalem. De laatste psalmen waaronder Psalm 133,  is men in het heiligdom. De dichter, namelijk David, is vervuld met de Heilige Geest wanneer hij ziet op de kinderen Gods en merkt dat ze als broeders ook samenzijn, gebonden door de liefde van de Heere. Geen oorlog, maar vrede in Jeruzalem, want waar de Heere in het midden is en we vervuld zijn met de liefde Gods, is er vrede en saamhorigheid. Daar is de gemeenschap van de heiligen. Daar gaat een liefelijke geur vanuit net als de kostelijke olie op het hoofd van de hogepriester Aäron, nederdalende op zijn baard en zelfs tot aan de zoom van zijn priesterlijk gewaad. Zoveel van die kostelijke olie werd over hem uitgegoten. En dat was een heerlijke geur. Die olie was speciaal samengesteld uit de beste specerijen, Exodus 30:22-25, en symbool van de persoon en het werk van de Heilige Geest. Zach. 4:1-6.

Dit alles doet ons denken aan de Pinksterdag wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort in Jeruzalem. Dan is er ook die onderlinge samenbinding door de liefde van Christus. Zij prezen God en hadden genade bij het gehele volk. Waar liefde woont gebied de Heere Zijn zegen. Daar is al iets van de hemel op aarde. Vrede op aarde.
 
Niet alleen is die liefde als de kostelijk olie, maar ook als de dauw van Hermon. David kende ook dit verschijnsel in het rijk van de natuur. Ook hierin wordt het werk van de Heilige Geest uitgebeeld. Ik zal Israel zijn als de dauw, getuigt de Heere bij monde van de profeet Hosea. Een overvloedige dauw in de nacht die zelfs neerdaalt op de berg Sion, dat is Jeruzalem. Kan dat? De afstand tussen de berg Hermon in het noorden van het land en Jeruzalem in het zuiden? Er wordt verteld dat er zoveel opstijgend vocht van de besneeuwde top van deze berg afkomt dat dit vocht in de vorm van dauw neervalt zelfs in Jeruzalem. Het is het beeld van de neerdalende liefde van Christus door de Heilige Geest. Daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in der eeuwigheid. Diezelfde God leeft nog en wil ook vandaag om Jezus wil, die zegen gebieden.

Bidden wij zo om Zijn komst in deze verwarrende tijd vol oorlog en geweld. Hij wil erom gebeden zijn! Dan zal er van ons persoonlijk en als kerk een liefelijke geur uitgaan waardoor ook anderen worden aangetrokken tot de gemeente die zalig worden.     

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

Psalmen
geen reacties

Terug in de tijd

Social media, mail en mobiel vind ik erg onrustig. Soms word ik gek van de vele berichten die ik krijg. Is het zondig om...
2 reacties
08-10-2018
Voor ds. Wallet. U geeft antwoord op de vraag waar boven staat "de verschrikkelijkheid van de hel." Over een bepaalde zi...
4 reacties
08-10-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering