Beloften voor Ismaël

Ds. A. Jonker / 2 reacties

08-10-2012, 14:19

Vraag

Zijn er nog beloften voor Ismaël? De Heere God ging toch heel zorgzaam om met Hagar en Ismaël in de woestijn nadat ze weggestuurd waren? Als het nageslacht van Abraham niet te tellen zou zijn, dan moeten toch de kinderen van Ismaël meegerekend worden aangezien die toch nooit zo verdrukt zijn als de Joden? Wordt Ismaël later in de Bijbel, bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, nog weer genoemd? Deze vraag liet me niet los. Dus vandaar dat ik hem hier maar stel. Wat ik niet zo begrijp is dat God verder gegaan is met Izak, maar na die zorgzame toenadering in de woestijn kan het toch niet zo zijn dat dat allemaal voor niks is geweest? Misschien heeft iemand hier een reactie op? Kon in het archief geen antwoord vinden. Alvast bedankt!

Antwoord

Zoals God de beloften voor Israël niet ingetrokken heeft, zo ook niet voor Ismaël. We lezen hierover in Gen. 17:20: "En aangaande Ismaël heb Ik u verhoord; zie, Ik heb hem gezegend, en zal hem vruchtbaar maken, en hem gans zeer vermenigvuldigen; twaalf vorsten zal hij gewinnen, en Ik zal hem tot een groot volk stellen." In Jes. 19:23 lezen we dat God er voor zal zorgen dat de Egyptenaars (ook nakomelingen van Ismaël) de HEERE zullen dienen. Op welke manier God Zijn beloften vervult, dat weten wet niet. We mogen en moeten op grond van deze teksten ook bidden dat de Arabische volken de Heere God zullen leren kennen.

Als het gaat om Gods bijzonder plan met Izak en niet met Ismaël, dan staan we voor een geheim. De Heere is soeverein en mag Zijn plannen maken, zoals Hij dat wil. Gods verbond gaat verder met Izak, daarna met Jakob en niet met Ezau. Ismaël komt als naam niet in het Nieuwe Testament voor, maar dan behoren de Arabieren bij alle volken. Het is Gods genade dat na de grote Pinksterdag het evangelie van Gods reddende liefde in Jezus Christus aan alle volken, dus ook aan de nakomelingen van Ismaël verkondigd mag en moet worden.

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

belofte(n)IsmaelIsrael
2 reacties
plderoos
08-10-2012 / 20:53
je kunt Ismaël niet tot het nageslacht van Abraham rekenen zo leert ons Paulus in romeinen:

Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israel, die uit Israel zijn. Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden. Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.

je ziet, de kinderen der belofte worden voor zaad gerekend. En dat was Izaäk, niet Ismaël.
MUS
21-10-2012 / 13:32
Dé belofte was voor Isaak, maar ook Ismael kreeg een grote belofte!
Lees het boek 'Arafat was mijn held',
Zeventien jaar was Tass Saada. Geboren in een Palestijns vluchtelingenkamp in de Gazastrook. Opgegroeid en geradicaliseerd in Saudi-Arabië en Qatar. De stem van Yasser Arafat riep hem naar het slagveld. Haat was zijn drijfveer. De PLO-leider zijn held. Hij streed voor hem, was zijn chauffeur en doodde als jonge sluipschutter verscheidene politieke tegenstanders. Hij was bereid zijn leven te geven voor de Palestijnse zaak.
Vijfentwintig jaar later bad hij: ‘O God, zegen uw volk Israël. Heer, breng hen terug in het Beloofde Land. Laat hun zien dat U hun God bent.’

Terug in de tijd

In het voorjaar was ik ontzettend moe. 'k Ben toen blijven werken. Het weekend en mijn vrije woensdagen stonden in 't te...
3 reacties
08-10-2010
Aan ds. Harinck. Ik hoop dat u deze vraag wilt beantwoorden. Ik heb net uw antwoord gelezen over 'Uitlegkunde of inlegku...
geen reacties
08-10-2019
Onze zoon heeft Misofonie (niet tegen smakken en andere geluiden kunnen). Het wordt de laatste tijd erger, hij kan nu oo...
3 reacties
08-10-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering