Met jou wordt het nooit wat!

Ds. J.J. Tigchelaar / 2 reacties

02-10-2015, 11:12

Vraag

Mijn dominee zei tegen mij: “Met jou wordt het nooit wat!” Sindsdien zit ik nog meer in de put dan voordat ik naar hem toe ging. Wat moet ik doen?

Antwoord

Dit is wel een heel korte vraag!

1. Om een mogelijk antwoord of advies te geven moeten we wel iets van de omstandigheden weten. Waarom en met welk probleem ging vraagsteller (m/v) naar de dominee? Het enige wat uit de vraag blijkt dat je in de put zat. Maar waarover en waarom?

2. Ook weet ik niet wat de dominee precies bedoelde met zijn antwoord. Is dat het enige wat hij heeft gezegd, of is dit wat bij je is overgebleven?

3. Ik kan me voorstellen dat iemand een dominee als een soort wonderdoener ziet die alle problemen kan doen verdwijnen. Wanneer iemand met drank op een ander heeft aangereden en daarna is doorgereden, of buiten het huwelijk een ander heeft zwanger gemaakt of zwanger is geworden en dan hoopt dat de dominee dat even netjes oplost, dan kan ik het bovenstaande antwoord wel enigszins billijken. 

4. Volgende mogelijkheid. Iemand heeft het aanbod van de genade in de prediking gehoord, maar wil alleen maar blijven afwachten tot hij of zij “eens bekeerd zal worden”. Wanneer de dominee zegt dat de weg is dat we Gods woorden en beloften onderzoeken en bidden en ons bekeren van onze boze weg, en we dat niet willen doen omdat het ons toch “gegeven moet worden”, dan heb ik ook wel begrip voor de korte opmerking van de dominee.

5. Maar het kan nog anders zijn geweest. Stel iemand verwacht veel teveel van zichzelf, zodat hij allerlei plannen heeft over de toekomst en wat hij allemaal zal gaan doen en zich als een voorbeeldig christen zal manifesteren. Alleen het lukt niet allemaal zoals we willen, we zitten daarover in de put. Dat kan het ontnuchterend en tegelijk bevrijdend zijn dat we gewezen worden op die Grote Ander, de Heere, die het zal doen. 

6. Met jou, op jezelf en in eigen kracht, wordt het nooit wat. Op onszelf zijn we hopeloos. Onze hulp, onze redding komt van God, de Vader van Jezus Christus. Niet de dominee kan ons redden. Een dominee kun je ook vergelijken met een richtingwijzer. Daar moet je wel goed naar kijken en je moet de aangegeven richting inslaan, anders heb je er niets aan.

7. Tenslotte. Het kan zijn dat om een of andere reden het tussen de vraagsteller en zijn of haar dominee niet klikt. Ga dan naar een andere predikant, of ouderling of goede raadgever. Maar blijf niet in de put zitten.

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

Tags in dit artikel:

predikant
2 reacties
AHHK76
03-10-2015 / 22:56
God kan wonderen doen ook in jouw leven, bij Hem en met Hem zijn alle dingen mogelijk! Dus zoek hulp bij Hem, maar ook bij mensen. Als je in de put zit, is het niet goed daar alleen mee te blijven lopen... Stort jouw hart maar uit, vraag maar om hulp(verlening)!
Heel vaak is het zo dat als je wilt dat er een weg is tot verbetering van de omstandigheden! En bovendien er is niet alleen een weg... Jezus wil de Weg de Waarheid en het Leven zijn ook in jouw leven.
Laat je niets wijsmaken, wordt wakker en ga aan de slag!
Veel sterkte!
adriano313
05-10-2015 / 12:54
Ook al ken ik je niet,
Maar Gods gedachten zijn toch echt anders dan dat het nooit iets met jou zou worden. Volgens mij floepte dit er bij de voorganger even in boosheid uit
Maar God vindt je kostbaar en bemind je als een parel in Zijn hand
Wonderlijk weefde Hij je in je moederschoot....

Weet je hoe God werkelijk nog meer als een Vader over jou denkt
(Vaders Liefdesbrief)?

Mijn kind,

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je Psalm 139:1

Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat Psalm 139:2

Alles wat je doet is bij mij bekend Psalm 139:3

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld Mattheüs 10:29-31

Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld Genesis 1:27

In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan Handelingen 17:28

Je bent uit Mij voortgekomen Handelingen 17:28

Voordat je verwekt werd, kende Ik je al Jeremia 1:5

Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit Efeziërs 1:4

Je bent geen vergissing Psalm 139:15

Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek Psalm 139:16

Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven Handelingen 17:26

Je bent prachtig gemaakt Psalm 139:14

Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder Psalm 139:13

Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd Psalm 71:6

Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen
Johannes 8:41-44

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde 1Joh 4:16

Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde 1 Johannes 3:1

Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent 1 Johannes 3:1

Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen Mattheüs 7:11

Want Ik ben de perfecte vader Mattheüs 5:48

Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand Jacobus 1:17

Ik geef je wat je nodig hebt Mattheüs 6:31-33

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest Jeremia 29:11

Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde Jeremia 31:3

Ik denk ontelbaar veel aan je Psalm 139:17-18

En Ik zing een lied van blijdschap over je Zefanja 3:17

Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen Jeremia 32:40

Want je bent Mijn kostbare bezit Exodus 19:5

Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen Jer. 32:41

En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien Jeremia 33:3

Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden Deuteronomium 4:29

Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart gevenPsalm 37:4

Want Ik heb die verlangens in je gelegd Filippenzen 2:13

Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen Efeziërs 3:20

Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt 2 Thessalonicenzen 2:16-17

En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet 2 Corinthiërs 1:3-4

Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je Psalm 34:19

Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen Jesaja 40:11

Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen Openbaring 21:3-4

En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen openbaring 21:3-4

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus Johannes 17:23

Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien Johannes 17:26

Hij is het exacte evenbeeld van MijHebreeën 1:3

Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta Romeinen 8:31

En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk 2 Corinthiërs 5:18-19

Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen 2 Corinthiërs 5:18-19

Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou 1 Johannes 4:10

Ik gaf alles op waar Ik van hield,zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen Romeinen 8:31-32

Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook 1 Johannes 2:23

En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde Romeinen 8:38-39

Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt Lucas 15:7

Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven Efeziërs 3:14-15

Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?Johannes 1:12-13

Ik wacht op je Lucas 15:11-32

je Vader Almachtig God

Terug in de tijd

Aan ds. C. Westerink. Ik hoorde zondagavond uw preek over de Drie-eenheid van God. Ik had veel aan de preek. Toch nog ee...
geen reacties
02-10-2006
Mijn zoon van 14 heeft een lichte vorm van borstvorming. Gaat dit vanzelf weer weg of moet hier een arts naar kijken?
geen reacties
02-10-2009
In steeds meer gemeenten worden ook de avondmaalsdiensten op open internet uitgezonden. En dan gebeurt het wel dat de pr...
geen reacties
03-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering