Interactie tussen hemel en aarde

Ds. R. W. van Mourik / 2 reacties

08-09-2015, 09:22

Vraag

Gelovige mensen praten altijd zo makkelijk over God. “Hij wees me de weg” of, “ik sprak met God”, of “ik las een bijbelvers.” Kan iemand me nu echt uileggen hoe antwoord op het gebed, leren luisteren naar God, praten met God, of de weg gewezen worden echt werkt? Hoe weet je nou echt dat de weg juist is?

Antwoord

Een mooie vraag. Het is inderdaad heel belangrijk hoe de interactie tussen de hemel en de aarde, tussen God en mens plaatsvindt.

Allereerst wil ik een nuancering maken bij het woordje 'makkelijk'. Er wordt de suggestie gewekt alsof mensen altijd heel gemakkelijk spreken over de antwoorden die God geeft. De indruk kan bestaan dat er heel lichtvaardig over gesproken wordt, maar dat is niet altijd waar. God wijst immers Zijn kinderen de weg, Hij spreekt tot hen en Hij doet dat door middel van de Bijbel. In die zin is er niets mis met de opmerkingen die je hoort. Waar je wellicht tegenaan loopt is dat mensen te gemakkelijk met de Bijbel omgaan en menen antwoorden en richtlijnen uit de Bijbel te ontvangen die weleens heel snel toegepast worden op hun eigen leven. Ondanks dat is het wel een gegeven dat de Heere door middel van Zijn Woord ons de weg wijst, tot ons spreekt en antwoorden geeft. Zo mag je met de Bijbel omgaan. God wijst immers in netelige kwesties via Zijn Woord ons de weg. Het Woord wat tot je komt in de kerk of via het lezen van de Bijbel in je stille tijd. Vragen waar je meezit kunnen soms opeens via een woord uit de Bijbel voor je beantwoord worden. God spreekt immers tot ons via Zijn Woord.

Nu is dat niet altijd gemakkelijk uit te leggen hoe dat werkt. In ieder geval is het de werking van de Heilige Geest Die het Woord bij je binnen brengt. Wie verlegen is om de leiding van de Heilige Geest mag ook ervaren dat de Heere door Zijn Woord en Geest ons wil leiden. Op een bepaalde manier kan een woord uit de Schrift zo duidelijk naar je toe komen dat er de overtuiging ontstaat dat de Heere daardoor de weg wijst. Als predikant mag je dat ervaren in de beslissing die je moet nemen als er een beroep op je is uitgebracht. Op een soms wonderlijke wijze komt dan de Heere met Zijn Woord je leven binnen en laat zien wat de weg is die je moet gaan. Maar dat geldt ook voor mensen die vragen hebben over hun beroepskeuze, hun partnerkeuze, en alle andere kruispunten in je leven die er kunnen zijn.

Daarnaast werkt de Heere door Zijn Woord in allerlei andere situaties waar mensen mee te maken kunnen hebben. Ziekte, verdriet, leed, moeite, spanning, zorg, enz. Wat kan de Heere dan vaak bemoedigend en troostend werken door Zijn Woord.

Bovendien spreekt de Heere door Zijn Woord als het gaat om de relatie met Hem Die te maken heeft met ons eeuwige heil. De Heere geeft houvast aan de belofte van vergeving, Hij waarschuwt voor een heilloze weg die we opgaan, Hij ontdekt ons aan een boezem- of karakterzonde, Hij geeft ons zicht op Zijn heerlijkheid en nog vele andere zaken. Kortom, het is waar wat de berijming van Psalm 85 zingt: “Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft, Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft.” Houd daar maar aan vast!

Ds. R. W. van Mourik, Elburg

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief
2 reacties
Jaleco
08-09-2015 / 19:20
Als je een hart hebt gekregen, dat gericht is op de Heere, gaat de Heilige Geest in je spreken. Maar je moet wel eerst leren luisteren. En de stem van de Almachtige 'leren kennen'. Want er is zoveel ruis... jezelf, je eigen plannetjes, de duivel...
En de Heilige Geest dicteert niet: zo van dit of dat werk moet je gaan doen ofzo. Maar als je ergens mee zit en je gaat ermee naar de Heere toe.., je worstelt er bij Hem om... dan geeft Hij (op Zijn tijd) de weg aan.
Al gaat dat vaak niet op de manier waarop wij willen of zo snel als wij willen. Soms geeft de Heere ook geen antwoord. Dan is het soms tasten in het donker... Wordt de deur gesloten, dan weet je: dit was de weg niet.
adriano313
09-09-2015 / 20:34
Durf je een relatie met Jezus aan te gaan?
net als bij een huwelijk.....

kijk anders even wat ik hierover schreef bij het topic "Bidden om genade"
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/23034/bidden-om-genade/

Terug in de tijd

Ik worstel al heel lang met een vraag over voorbede/bidden en ik kom er niet 'doorheen'. Mag ik voorbede voor anderen do...
geen reacties
07-09-2012
In verband met PMS-klachten heeft de gynaecoloog geadviseert om de pil door te slikken totdat er een doorbraakbloeding k...
1 reactie
07-09-2016
Kan het gebeuren dat een tampon zover doorschiet dat je er niet meer bij kan? Bijvoorbeeld je baarmoeder in?  
geen reacties
07-09-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering