HSV Studiebijbel

drs. L. B. C. Boot / geen reacties

07-09-2015, 08:03

Vraag

Graag zou ik een vraag willen stellen over de HSV (Studiebijbel). Ik ben in aanloop naar een Bijbelstudie komend seizoen me alvast aan het verdiepen in de brieven van Paulus aan Timotheüs. Wat me daarbij opviel is dat er in 1 Tim. 2:5 staat: “Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.” In de ESV Studybible is het echter vertaald met: “For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus.” Als voetnoot staat er het volgende bij: “2:5 men and man render the same Greek word that is translated people in verses 1 and 4.” Nu is het weliswaar zo dat het Griekse woord dus hetzelfde betekent (je kan andere vertaalkeuzes maken). Twee vragen echter waarmee ik zit. Waarom is er geen aantekening gemaakt bij dit vers hierover? En waarom is er voor gekozen om het te vertalen met “mensen”, in plaats van het woordje “man”? Zou dat niet beter gepast hebben in de passage van vers 4-8?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Bedankt voor je vraag.  In de HSV-Studiebijbel wordt bij 1 Timotheüs 2:5 de volgende uitleg gegeven: “Want. De v. 5-6 leveren de theologische basis voor de voorafgaande uitspraak dat God wil dat mensen zalig worden. er is slechts één God en daarom zoekt deze God ‘alle mensen’ (v. 4; vgl. Rom. 3:29-30; Gal. 3:20). Diverse groepen mensen hebben niet elk hun eigen goden, hoewel velen dat wel denken. Zij moeten allen voor verlossing komen naar de enige ware God. Dit betekent dat Jezus, Gods vleesgeworden Zoon, Israëls Messias, de ene en enige Middelaar is, de enige Weg ter zaligheid (vgl. Hand. 4:12). Verder laat dit vers geen plaats voor bemiddelaars tussen mensen en Jezus, zoals heiligen of menselijke priesters.”

Dit is de vertaling van de aantekening die je in de ESV-Studybible kunt lezen. Zoals je weet is de ESV Studybible een uitleg bij de ESV vertaling. Net als de HSV ook voetnoten heeft die betrekking hebben op de vertaling, heeft de ESV die ook. Het zinnetje dat je noemt is strikt genomen geen onderdeel van de aantekeningen, maar een voetnoot van de vertalers en hoort bij de ESV. Het is een stukje extra informatie voor de lezer. De HSV heeft hier, net als de SV, vertaald met mensen en mens. Zo zie je dat het hetzelfde Griekse woordje betreft en het Griekse woordje 'antropos' heeft hier gewoon een algemene betekenis. Concreet: het gaat hier gewoon over mens en mensen. Als je i.p.v. mens met man zou vertalen, zou je onbedoeld het accent leggen op het man-zijn van Jezus Christus, terwijl de context toch echt meer in de algemene richting van 'mens' en 'mensen' wijst. God wil volgens vers 4 dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Als je hier met 'man' zou vertalen, krijg je in het Nederlands heel wat anders dan dat Paulus bedoelt... Bovendien, als Paulus hier specifiek zou duiden op het man-zijn van Jezus Christus had hij daar in het Grieks ook een ander woord ter beschikking: 'anèr'
 
Kortom, de aantekening “2:5 men and man render the same Greek word that is translated people in verses 1 and,” behoort bij de ESV-vertaling én is m.i. niet echt verhelderend of noodzakelijk, omdat dit woordgebruik gewoon is in het Grieks en je tientallen andere voorbeelden kunt noemen uit het Nieuwe Testament.

Met vriendelijke groet,
Ds. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

drs. L. B. C. Boot

 • Geboortedatum:
  21-10-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  * Emeritus predikant
  * Bestuursondersteuner van de Stichting Herziening Statenvertaling
  * Adviseur Herziene Statenvertaling bij Uitgeversgroep Jongbloed B.V. in Heerenveen

Tags in dit artikel:

bijbelvertalingenHSV
geen reacties

Terug in de tijd

In de kerk hoor ik geregeld dat het niet goed is om van allerlei ervaringen de grond van je zaligheid te maken. Jezus Ch...
3 reacties
04-09-2014
Bestaat de vereniging Het Gekrookte Riet nog? Zo ja: is dit momenteel een vereniging binnen de HHK of zijn ze zelfstandi...
4 reacties
05-09-2017
Graag beantwoorden door een dominee van Ger. Gem. Beste dominee, het lijkt wel of mijn ziel dicht zit (zo voelt het). Ik...
7 reacties
04-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering