Roken en drinken

Ds. W. Pieters / 18 reacties

21-08-2015, 07:50

Vraag

Mag een christen roken en sterke drank gebruiken?


Antwoord

Een christen-vluchteling uit een door oorlogsgeweld getroffen land zag verbaasd dat christenen in Nederland sigaretten roken en bier, wijn of sterke drank gebruiken. Hij begreep niet hoe dat kon. Als je rookt, ben je een naamchristen. Als je een ware christen bent, gebruik je die schadelijke dingen niet. Hoe zit dat?
 
Een kenmerk van christenen is, dat zij verlangen welbehaaglijk te zijn voor God. Dus wensen christenen God niet te mishagen. Maar wat behaagt de Heere en wat mishaagt Hem? Veel christenen noemen roken zondig. Hoe moeten we daarover oordelen? I Timotheüs 4 vers 4 en 5 geeft het antwoord: "Elk schepsel van God is goed. En er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het Woord van God en het gebed."

Wat betekent dit? Er waren dwaalleraars, die zeiden, dat je sommige spijzen of drank niet mocht gebruiken. De apostel schrijft nu, dat deze opvatting onjuist is. Want Gods Woord leert dat elk schepsel van God goed is. Dat betekent: elk ding of dier, door God gemaakt, is in zichzelf goed.

Mag je dan alles eten en drinken? Als het niet schadelijk is en als het met dankzegging genomen wordt. Dus, als we de Heere kunnen danken voor wat we gebruiken. Als we echter voelen, dat we God ergens niet voor kunnen danken, omdat het slecht is, mogen we het niet nemen.
 
Paulus zegt erbij, dat eten en drinken geheiligd worden door gebed. Dit houdt in: wanneer we iets willen gebruiken (koekje, koffie, sigaret, bier), dat we dan de Heere om Zijn zegen moeten (kunnen) vragen. Dus, kan ik bidden voor en danken na het gebruiken van iets, dan is het geoorloofd. Anders niet.
 
Ik denk dat we het samen eens zijn, dat je gelovig kunt bidden om Gods zegen over medicijnen en over voedzaam eten. Ook zullen we het wel samen eens zijn, dat het onmogelijk is om Gods zegen af te smeken over drugsgebruik.
 
Hoe zit het nu met wijn, die in de Bijbel niet verboden is, maar die – aangelengd met water – werd gebruikt zoals wij thee en vruchtensap gebruiken? Hoe zit het met bier, dat (als ik me niet vergis) Luther zelf brouwde en dat hij vrijmoedig gebruikte? Hoe zit het met sterke drank, als die in bescheidenheid wordt gebruikt, om te genieten? Hoe zit het met roken? Bedenk, dat een ieder in zijn gemoed verzekerd moet zijn, dat hij de schepselen van God wettig gebruikt; niet ten nadele van zijn gezondheid, en tot eer van God!
 
Calvijn schrijft:
"Als het geloof weg is, is er niets dan bezoedeling. Wanneer ik vuile handen heb, en ik neem de kostbaarste dingen ter wereld in mijn hand, zullen ze dan niet verontreinigd worden door het vuil dat aan mijn handen is? Zo is het nu ook als wij de weldaden van God niet recht gebruiken. Het ongeloof dat in ons is, verontreinigt alles en ten slotte roepen dan alle schepselen om wraak, aangezien wij ze misbruikt hebben, door ze niet in het geloof te bezitten. Zo kunnen wij dus van niet één ding genieten als wij geen kinderen Gods zijn."
 
Dus is voor ongelovigen alles onrein en ongeoorloofd en kunnen alleen gelovigen een goed gebruik van Gods goede gaven maken. Dit geldt van alle dingen, ook het genieten van het zonlicht, water en brood. Calvijn zegt in dezelfde preek:
"Door ons voedsel te geven, laat God ons de liefde proeven die Hij ons toedraagt en de zorg, die Hij voor ons heeft. Wij kunnen in al Zijn schepselen de Vaderlijke goedheid van God aanschouwen. Laten we dan de ogen open doen en het licht van de zon aanschouwen! Daarin toont God Zich een Vader voor ons. Wanneer wij eten, strekt God Zijn hand uit om te tonen dat wij door Hem zijn aangenomen als Zijn eigen kinderen."
 
Vervolgens moeten we nog het volgende overwegen: Paulus zegt, dat hij nooit meer vlees (van onreine dieren of aan de afgoden geofferd) zal eten als dat ergernis verwekt bij een broeder in het geloof. Hij weet, dat het eten van dat vlees wel geoorloofd is, maar hij weet ook, dat er binnen de gemeente zijn die er anders over denken. Daarom wil hij, om ergernis te vermijden, afzien van het gebruik ervan. Zo dienen ook wij te handelen.
 
Moge God ons de geest van zelfverloochening en voorzichtigheid verlenen. Laten we elkaar niet veroordelen, maar ook niet ergeren. Laten we alles gebruiken tot stichting, bovenal tot eer van God!
 

Lees meer artikelen over:

alcoholroken
Dit artikel is beantwoord door

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
260 artikelen
Ds. W. Pieters

Bijzonderheden:

website: dspieters.refoweb.nl


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
18 reacties
balksplinter
21-08-2015 / 09:13
Volgens mij is het hoe dan ook duidelijk dat roken, op welke manier dan ook, zelfs met mate, gewoon schadelijk is voor de gezondheid.
huibertus
21-08-2015 / 13:30
Op een pakje sigaretten staat roken is dodelijk
wie daar geen moeite mee heeft rookt gewoon door
ook veel christenen
CrA
21-08-2015 / 13:50
en ja @huibertus, daar danken ze God ook nog voor.
mluther
21-08-2015 / 13:54
Zonder af te doen aan het antwoord en roken te bagatelliseren, wil ik aanstippen dat er een hoop andere dingen zijn die ook dodelijk (kunnen) zijn. Binnen de psychiatrie wordt er veel gerookt. Het is bewezen dat het daadwerkelijk kalmerend kan zijn. Daartegenover staat niet zelden een hoop medicatie die nu ook niet bepaald goed zijn voor je gezondheid.

Wat goed is om de dingen door te trekken. We gaan niet dood vanwege het roken, maar omdat we het ooit beter wisten als God. Als straf daarop is de dood in de wereld gekomen. Daarmee zeg ik niet dat we er maar op los moeten leven, maar het plaats alles wel in een perspectief.

Tot slot, zijn er ook een hoop etenswaren die op den duur dodelijk zijn voor je. Daarop staat ook niets aangegeven. Het probleem is niet het roken ansicht, maar de verslaving. Dat geld voor het eten/drinken net zo goed. Het vastkoppelen van het al dan niet roken aan de vraag of iemand wel of niet een kind van God is gaat mij m.i. te ver. Er zijn dan een hoop mensen die afgeschreven zouden worden, die toch echt duidelijk kinderen van Hem zijn.
hans0166
21-08-2015 / 15:06
we hebben voor ons lichaam te zorgen als tempel voor onze ziel en de Geest die in ons hart wil wonen.
We hebben hier zo goed mogelijk voor te zorgen. We weten dat alcohol misbruik en roken schadelijk is.
Het is dus voor een Christen onwenselijk, en zonde om dit te wél te doen.
leene
21-08-2015 / 17:16
@mluther. Ik heb eens een longarts horen zeggen dat hij en velen van zijn collega's werkeloos zouden worden als niemand meer zou roken. Meer dan 90% van de gevallen van longkanker komt door roken. Natuurlijk ongezond eten is ook niet goed. Maar roken en longkanker is zo overduidelijk. Het is wel een buitengewoon slap argument om te zeggen ja maar..... autorijden, vliegen, veel suiker eten etc is ook slecht .
markusa
21-08-2015 / 19:49
Ja dat mag zeker. Heerlijk ontspannen af en toe een sigaretje opsteken of een biertje te drinken. Laten we waken voor wetticisme. Laten we ons bezighouden met belangrijke dingen. Geoefende kinderen van God en zeer gewaardeerde predikers zoals ds. Kersten, ds. Vergunst en ds. Honkoop rookten en vele andere rookten. De consistorie stond blauw van de rook, om nog maar te zwijgen over de dampen op de ledenvergaderingen. Geen enkel probleem. Een gezegende tijd in Rotterdam joh, velen kwamen tot geloof en bekering. De Heere keek dwars door de rookwalmen heen en Hij zei : Ik heb veel volks in deze stad.
huibertus
21-08-2015 / 20:33
Zij waren onwetend waar onder ik zelf ook nu staat het op elk pakje
met doods hoofd er bij als deze waarschuwing op een reep chocolade zou
staan
werd er niet een meer verkocht ,en denk ook aan je naaste die soms
ook de rook in haalt
leene
22-08-2015 / 00:15
@Markusa... Vroeger wist men ook niet dat asbest gevaarlijk was. Maar nu wel. Vroeger wist men niet hoe schadelijk roken was, maar nu wel. Ik erger me groen en geel aan dit soort reacties, alsof het goed is omdat ds Kersten rookte, kom nou even zeg. Ik heb een keer een preek gehoord over het gebod "gij zult niet doodslaan" ging ook over het roken... je mag jezelf namelijk niet bewust in gevaar brengen. bij deze! Vergeet ds Kersten en de anderen op dit punt.
bakkertjemaart
22-08-2015 / 03:29
Mooi verwoord door DS Pieters.

Er word in het antwoord ook juist gewezen dat we elkaar daar niet op zullen oordelen. Ik zeg niet dat dat nu het geval al is, maar het begint er al een beetje op te lijken aan de vorige reacties te zien. Zullen we dat proberen te vermijden? Het zal jammer zijn als datgene waar het eigenlijk om gaat juist op de achtergrond komt te staan.
mluther
22-08-2015 / 14:41
@leene Je mist mijn punt volledig. Het punt bij veel van zulke vragen is, dat er een oordeel over iemand wordt gegeven. Je gaat daarbij voorbij aan je eigen valkuilen. Ondertussen wordt steeds duidelijker dat suiker een veel groter gezondheidsrisico met zich mee brengt. Sterker nog, die zijn even groot of misschien zelfs groter dan wanneer je rookt. Denk trouwens aan het zitten. Zoals het tegenwoordig wordt gezegd: 'zitten is het nieuwe roken'.

Overigens ben ik wel benieuwd hoe je over het gebruik van alcohol denkt.
leene
22-08-2015 / 17:45
@MLuther, Nee ik mis je punt niet. Ik snap ook wel dat er meer dingen zijn die slecht zijn, veel eten weinig bewegen, overspel etc. Maar daar kun je roken niet mee goed praten. Mijn man rookt overigens een paar maal per jaar een sigaar. Buiten dat ik het vind stinken heb ik daar geen bezwaar tegen zolang het niet wekelijks en zelfs niet maandelijks is.
Kun jij het feit dat roken bewezen schadelijk ( in veel gevallen zelfs dodelijk) is, gewoon niet laten staan. Zonder het riedeltje te beginnen ja maar suiker... weinig beweging etc.
Verder veroordeel ik niemand daar heb ik het recht niet toe. Maar wat mij wel irriteert is dat ik soms om mijn uiterlijk veroordeeld word, terwijl de zware broeder die dat doet nog eens een zware sigaar opsteekt.

Waarom wordt er gelijk gedacht dat ik oordeel omdat ik zeg dat roken zo schadelijk is? Ook zo bakkertjemaart. voelen jullie je aangesproken? Waarom kun je niet gewoon de feiten aannemen. Punt uit klaar.

En alcohol.. ja dat hoeft van mij ook niet perse, Heb een innerlijke afkeer van dronken mensen, maar ik drink wel eens een wijntje, eenmaal per maand hooguit.
mluther
22-08-2015 / 18:58
@leene Je veronderstelt dat ik roken goed praat. Dat doe ik niet, maar wil er ook geen oordeel over uitspreken. Dat kan misschien tegenstrijdig zijn, dat zij dan zo. Het punt wat ik aanstip is dat 'de roker' vaak het middelpunt van kritiek is, maar dat andere dingen die evengoed slecht voor je zijn, blijven liggen. Dat is op z'n minst inconsequent te noemen. Benoem alles of benoem niets.
Verder zei ik al in m'n eerste reactie dat roken wat mij betreft geen probleem is, zolang het maar geen verslaving wordt. Daarmee negeer ik geen onderzoek of wat dan ook.
Ik kan trouwens volmondig zeggen, dat ik me niet aangesproken hoef te voelen als het over roken gaat. Echter staat me de felheid van sommige niet-rokers over rokers erg tegen.

Je hebt gelijk, we mogen niet om het uiterlijk veroordelen. Dat doen we juist veel te makkelijk. Laten we dat dan ook niet doen. Al bedoelen we het niet veroordelend, al snel lijkt het er wel op. Niet doen dus.
maartentn
27-12-2017 / 14:49
Allereerst wil ik opmerken dat ik bij sommige voorgaande reacties het gevoel heb dat kennis van zaken ontbreekt. Vooral op het gebied van verslaving in het algemeen en de destructieve geestelijke, psychische en relationele impact van een verslaving.

Buiten dat lijkt het mij goed om een goed beeld te hebben van wat zonde nu precies is. Zonde leid tot een verwijdering van God en is destructief van aard. Elke zonde heeft negatieve, destructieve gevolgen voor de persoon die zondigt of voor zijn omgeving, nu of in de toekomst(ige generatie). Zonde verzekerd een hellend vlak. Zonde is niet stabiel (er kleeft impliciet een domino-, sneeuwbal-, Titanic-effect vast aan het gedrag). Je kunt het goed vergelijken met een stuk rot fruit in een schaal met gezond fruit. Als het rotte fruit niet wordt weggedaan vreet het steeds sterker om zich heen en wordt de destructieve werking steeds sterker. Als men beseft hoe zonde werkt is het op geen enkele manier te tolereren, want dat leid dus altijd (in)direct tot meer schade. Tolerantie tov zonde is niet alleen dwaas maar ook onrechtvaardig en egoïstisch, omdat je ook anderen blootstelt aan beschadiging.

Je kunt dit toepassen op het roken als volgt: 1. Iemand die rookt verlaagd de drempel voor iemand anders om ook te gaan roken. 2. Welk recht van spreken heeft een ouder met een rookverslaving (die dat niet erkent als zonde) als zijn zoon of dochter aankomt met een andere verslaving (drugs of porno). Welke beschamende, ongeloofwaardige en machteloze positie stel je je dan zelf in. In dit licht vind ik het heel jammer dat er vaak zo weinig praktisch bewustzijn is mbt het onderwerp verslaving ook binnen christelijke kringen. Is het daarom ook niet meer dan logisch dat percentueel zoveel christenen gevangen zitten in uiteenlopende verslavingen? Begrijpen wij wel goed hoe je op een goede manier met zonde omgaat en binnen de gemeente?

Beter dan dicteren is mensen zelf laten nadenken. Daarom wil ik de volgende vragen stellen: Wil jij dat er meer of minder mensen gaan roken? Waarom wil je dat?

Jezus zegt: Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.” (Johannes 14: 6-7). Daarom is het legitiem om de volgende vraag te stellen aan de mensen die Jezus kennen. Denk jij dat God wil dat er meer of minder mensen gaan roken? Waarom zou Hij dat willen?

Als je hebt nagedacht over de bovenstaande vragen en je geweten er bij hebt betrokken denk ik dat je bewustzijn is gegroeid en dat je een beter oordeel kunt vormen en daarmee een beter voorbeeld kunt zijn.
Sammie2016
29-12-2017 / 09:42
Ik heb mij er ook altijd over verbaasd dat mijn collega's, overwegend van het protestants christelijke geloof enkele zijn katholiek, roken.
Terwijl ik ervan overtuigd ben dat de Gods Woord verontreiniging van lichaam en geest veroordeeld. Welke teksten onderschrijven dat?
Romeinen 12:1
"God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is."
Christenen moeten Heilig of rein zijn! Hoe is dat mogelijk als je rookt, tabak is verontreinigend en leidt tot allerlei ziekten/aandoeningen, kanker bijv. en zelfs de dood. Ik heb heel wat collega's (ook mijn lievelings-oom) weg moeten brengen (met verdriet/pijn in mijn hart) die aan longkanker zijn gestorven.

2Kor 7:1 is ook zo'n duidelijke tekst ..
Omdat we die beloften hebben, lieve vrienden, moeten we ons reinigen van elke verontreiniging van lichaam en geest, en met ontzag voor God heiligheid perfectioneren.
Wat heeft een christen te maken met satans wereld en haar gebruiken? Gods woord zegt het volgende: ..
2Kor 6:16-17 ..Welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? Want wij zijn een tempel van een levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal onder hen wonen en onder hen wandelen, en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.’ 17 ‘“Ga daarom uit hun midden weg en scheid je van hen af”, zegt Jahweh, “raak het onreine niet meer aan”’, ‘“en ik zal jullie aannemen.”

De ware God neemt alleen reine mensen aan als zijn kinderen en als discipelen van zijn zoon Christus Jezus.
Adam78
01-01-2018 / 21:54
Graag wil ik ook even wat kwijt. Ook ik begrijp niet waarom er altijd zo krampachtig gereageerd wordt als het over roken gaat.
Er zijn meerdere redenen om als christen niet te kunnen roken.
1. Het is bewezen (zeer) slecht voor de gezondheid. De kans dat je aan roken sterft is 50%, en waarschijnlijk hoger..Daarmee wordt het 6e gebod overtreden.
2. Het is zeer verslavend en gaat daarmee in tegen het 1e gebod.
Alleen dit zou al genoeg moeten zijn.
Het verbaasd me dat als je van welke verslaving dan ook last hebt, je niet aan het H. Avondmaal mag deelnemen, geen ambt mag dragen of zelfs belijdenis mag doen zonder eerst hulp te zoeken en er van af te zijn. En daarna is het nog maar de vraag. Dan is het opeens géén oordelen meer? Biedt op zijn minst hulp aan bij verslaving aan roken. Kom als kerk, kerkenraad of wat je ook betekenen mag in actie. Maak bewust.
Als ik zie hoe de wereld in actie is en komt tegen roken, mag de kerk zich wel schamen. Het zou andersom moeten zijn.
We lopen ook met 10.000 in de mars vóór het leven. Om te laten zien dat we vóór het leven zijn. Ook dan zijn er mensen die zeggen dat we oordelen, maar het is wel nodig elkaar te waarschuwen.
Als we eerlijk voor God en tegenover onszelf zouden staan moeten we bekennen dat het niet verenigbaar is. En wat ik misschien nog het moeilijkst vindt is dit. Dat er gemeentes zijn waar mensen worden aangesproken op kleding en haardracht, op tv en op zondags rijden, en ik kan nog even doorgaan. Maar de sigaret wordt doodgezwegen.
Boanerges
02-01-2018 / 15:24
@ Sammie2016
Ik reageer alleen even op deze zin:

"De ware God neemt alleen reine mensen aan als zijn kinderen en als discipelen van zijn zoon Christus Jezus."

Das dus niet waar. De ware God neemt juist ONREINE mensen aan. Dat is nu juist genade! Reine mensen hoeven niet aangenomen te worden, die zijn er al. Je stelt een voorwaarde die niet bestaat.
Sammie2016
06-01-2018 / 09:15
Boanerges,

'Reine mensen' bestaan eigenlijk niet, deze mensen denken dat ze rein zijn.
Alle mensen zijn zondig, onrein dus!

Jezus was op aarde gekomen (uitgezonden door zijn Vader) om mensen die zich bewust zijn van hun uitzichtloze zondige toestand te onderwijzen en te redden. Dat maakte hij duidelijk in ....
Mat 9:13 "want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.”
Ook in deze tijd vinden mensen zich rechtvaardig!

Door toepassen van wat we van Jezus als goddelijke onderwijs hebben ontvangen ziet de ware God ons als rein, ook als we erkennen dat het bloed van Christus ons schoon wast van onze zonden.
Maar daar moeten we elke dag hard aan werken, het gaat niet van zelf.
Daarom zegt God dat wij dagelijks onze nieuwe christelijke persoonlijkheid moeten 'aandoen' .....
(Efez 4:22-24) .. Jullie hebben geleerd dat je de oude persoonlijkheid moet wegdoen, die bij jullie vroegere manier van leven hoort en die door haar bedrieglijke verlangens wordt verdorven.23 En jullie moeten je mentaliteit (‘de geest van je denken’.) blijven vernieuwen 24 en de nieuwe persoonlijkheid aandoen, die naar Gods wil werd geschapen in ware rechtvaardigheid en loyaliteit.

Terug in de tijd

Gelukkig mag ik weten dat ik vrijgekocht ben door het bloed van mijn Zaligmaker. Toch twijfel ik er wel eens/geregeld aan. Ik weet dat de feiten in de Bijbel en het geloof daarin de basis moeten zijn ...
1 reactie
20-08-2010
Onlangs heb ik een dienst bijgewoond waarin een dominee voor ging waar ik letterlijk bang van geworden ben. En begrijp me niet verkeerd: je mag soms best eens bang worden als je geen nieuw hart hebt, ...
Geen reacties
20-08-2019
Dank voor het antwoord op mijn vraag “Blijdschap in de hemel”. Echter is mijn vraag waarschijnlijk niet heel goed begrepen. N.a.v. Lukas 15 is mijn vraag: Kan men dan vanuit de hemel op de aarde neerz...
Geen reacties
20-08-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering