Om een nieuw hart bidden

Ds. A.K. Wallet / 3 reacties

30-07-2015, 10:59

Vraag

Afgelopen zondag was ik 's ochtends in een kerk en de dominee had een voorbeeld hoe een jongen een nieuw hart kreeg. Zelf bid ik heel vaak per dag om een nieuw hart, maar er is nog niets veranderd. Hoe krijg ik een nieuw hart? Ik ben ook vreselijk bang dat je er te veel voor kunt bidden. Dus mijn vraag is: kan je te vaak voor een nieuw hart bidden?

Antwoord

Beste vrager,

Hoe krijg je een nieuw hart? De Bijbel spreekt over het hart als het centrum van ons leven. Als iets je echt raakt, dan is dat te merken aan je hartslag. Je hart klopt dan sneller. De Schrift zegt dan ook dat uit het hart de uitgangen van het leven komen. Als we het hebben over de liefde dan vragen we: heb je echt met je hart lief? Met andere woorden is het niet iets van de buitenkant alleen? Zo is dat nu ook in het leven met God. Het gaat de Heere om ons hart, het centrale van ons leven.

Maar nu zegt niemand anders dan Jezus Christus iets over ons hart. Hoe staan we er geestelijk voor? Jezus zegt: Uit het hart van de mens komen voort: kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, enz. (Markus 7:21). De neiging tot de zonden( gelukkig niet altijd het bedrijven van deze zonden) leeft in elk hart van ons. Sinds de zondeval is dat onze foto. Daarom spreekt de Bijbel over een nieuw, een ander hart. Je kunt niet je oude zondige hart blijven leven. Moet je ook niet willen trouwens. Het is de Heilige Geest, Die ons kennis geeft van ons verdorven hart. Waarom? Om ons te wijzen op de noodzaak van een nieuw hart.

Nu is het heel trendy om te zeggen: je móet een nieuw hart krijgen. Het is waar. Maar er moet ook iets meer gezegd worden en daar gaat het eigenlijk in heel de Bijbel om: je kúnt ook een nieuw hart krijgen. Kijk in Ezechiël 36:26: “Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw lichaam wegnemen en zal u een vlezen hart geven.” Kijk dat is een heerlijke belofte van de Heere: IK ZAL. De Heere belooft een nieuw hart te geven, inplaats van dat stenen, harde, verkeerd gerichte hart. Hij belooft een vlezen, zacht, gevoelig, rein hart te geven.

Je spreekt over bidden en dat is ook de weg waarin de Heere het wil geven. Maar bidden is niet alleen maar vragen om een nieuw hart, maar ook pleiten op de belofte van God. Dus zo: “Heere U hebt in Uw woord gezegd dat mijn hart niet goed is. Maar U belooft toch ook dat U een nieuw hart wil geven. Wilt U dat ook aan mij doen; ik vraag het op grond van Uw belofte.” Dus nooit maar zo wat vragen, maar neem je Bijbel mee als je naar de Heere gaat. Daar staat alles in wat je nodig hebt en wat je aangeboden wordt. Als je echt vraagt op deze manier om een nieuw hart, dan heb je wat je gevraagd hebt.

Je vraagt of je altijd maar moet blijven bidden? Je mag ook danken voor wat God geschonken heeft. Vraag je dan nooit meer om een nieuw hart? Het komt voor dat je weer zo’n last hebt van je zondig leven, dat je vraagt om een nieuw hart. Maar vaak zul je bidden met David: “Schenk mij een rein hart, o God en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Juist als je een nieuw hart hebt ontvangen, heb je zo’n last van al die zondige begeerten die in ons leven.”
 
Wat is dan een nieuw hart? Dat is een hart waar Christus Zijn intrek heeft genomen. Paulus zegt in Gal.2:20: “Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij.” Dus een nieuw hart betekent niet dat je zonder zonde bent, maar wel dat de zonde niet meer de boventoon voert in je leven. Christus heeft de leiding. Je vraagt dan ook in alle dingen: “Heere, wat wilt U dat ik doen zal?” Vergelijk het maar met een huwelijk. Eerder was je zonder man of vrouw. Je had je karakter, je had je moeiten met bepaalde dingen. Toen je trouwde had je nog je karakter en je moeiten, maar nu ben je samen, nu word je geleid. Het komt alles in een ander licht te staan. Veel meer is dat het geval in het geloofsleven. Dan mag je op Christus leunen en vertrouwen op Hem, dat Hij je vast houdt en je leven leidt.

Een nieuw hart is een hart dat weet heeft van de vergeving van je zonden. Je kunt niet zonder vergeving leven; je kunt niet zonder de Heere Jezus leven. Je mag dus danken voor de verandering, maar tegelijk bidt je ook om de vernieuwing van je leven. Dan dient er een groei te zijn in de genade en kennis van de Heere Jezus. Een nieuw hart verlangt om van Jezus te horen. Dan wordt de kerkdienst anders voor je en je Bijbellezen en je bidden. Alles wordt nieuw door het licht van Christus dat je levenspad beschijnt.

Hopelijk heeft het wat meer inzicht geven in jouw vraag.

Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

bidden
3 reacties
CeesvanBeek
04-08-2015 / 12:36
Ja, dat is belangrijk. Ik zou daar nog iets aan toe willen voegen namelijk niet alleen pleiten. Dat ook maar ook geloven dat wat Hij, God en Zijn Zoon Jezus door de Heilige Geest, in je hart en in Zijn woord zegt dat ook Zelf meteen zal vervullen (uitvoeren) als jij die beloften gelooft.

Als Jezus zegt dat je wederom geboren moet worden, dan vraagt Nicodemus: "Hoe dan?" Dan gebruikt Jezus het voorbeeld van de koperen slang in de woestijn die verhoogd werd om naar te kijken om beter te worden. Iedere gebeten Israëliet die keek, ook al was hij of zij bijna al dood, werd op slag genezen en was beter. Gered van de dood!

Dus zoals de Israëlieten naar de koperen slang keken, zo word jij uit genade zalig als je zo gelovig naar Jezus kijkt. Als jij op die manier naar de verhoogde Jezus kijkt voor je zonden en je hemelhoge schuld en je vervolgens gelooft dat Hij voor jouw zonden daar aan het kruis hing en is gestorven, dan ben je zalig. Het geloof geeft de toegang tot de genade, tot de zaligheid van de ziel, de rust ervan en de vrede met God!

Dus pleitend op die beloften van Jezus en... dan geloven dat Hij doet wat Hij gezegd heeft als jij dat geloofd. Dat is het alleen, niet meer en niet minder.

Je hebt je dan omgekeerd, je afgekeerd van jezelf, je weggedraaid van je eigen ongerechtigheden en je eigen gerechtigheden (!) waar je misschien op bouwde, en je gelooft zoals de stokbewaarder als Paulus zegt: "Gelooft in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden (gij en uw huis)." dan ben je zalig!

Wellicht dat deze blogpost je kan helpen met het geloven: http://levendenstromendwater.blogspot.nl/2014/07/beter-af-tijdens-beter-uit-vakantie-in.html. Je kunt mij ook mailen: levendenstromendwater@gmail.com als ik je ergens mee kan helpen. Wacht niet want de tijd is erg kort en het is nu, vandaag, de dag van de zaligheid voor jou! Jezus staat klaar om je te zaligen en je te wassen met Zijn bloed van je zonden. Kom vandaag....
markusa
06-08-2015 / 12:40
@CeesvanBeek

Het begint altijd met gebed en pleiten op Gods eigen woorden. God wil ons dan dat ware zaligmakende geloof geven. Het is een éénzijdig werk van God. Op geen enkele manier is het geloof een samenwerkingsverband of iets van onszelf, om de simpele reden dat wij door onze doodstaat niet kunnen geloven. Maakt dat luie, afwachtende mensen? Zeker niet. Het maakt je werkzaam met je zonde en ellende. Geschreeuw om hulp naar Hem die alleen nog helpen kan.

"Your wound must be searched, or you must be damned!" Whitefield heeft het zeer helder uitgelegd.

Whitefield ging ervan uit dat elke mens de natuur­lijke neiging heeft om zichzelf waar te maken en aan de zaligheid zelf ook een steentje bij te dra­gen. Die ingewortelde neiging van de mens om zijn eigen gerechtigheid te bewerken, staat haaks op de rechtvaardigmaking door het geloof. Hij wil zichzelf verlossen en beseft niet dat hij een Ander nodig heeft om hem te verlossen. Daarom was Whitefield er steeds weer op gericht om zijn hoor­ders als het ware voor Gods rechterstoel te dagen en hen te tonen hoe ze er in Gods ogen uitzien. Daarom pakte hij dit probleem bij de wortel aan, vanuit het besef dat mensen zich niet arm genoeg vinden.

Waarom is dit zondebesef dan zo belangrijk?

Als u eenmaal beseft dat u een verdoemd, verloren schepsel bent en de hel voor u ziet opengaan om u te ontvangen; als God zo de draad van het leven af zou kunnen snijden, o dan, dan zou u wel ernstig naar de Heere roepen om u te ontvangen, om de deur van de genade voor u te openen.

Als we nooit belast zijn geweest met een diep besef van niet alleen de daadwerke­lijke zonde, maar ook van de aangeboren neiging tot zondigen en vooral van de vervloekte zonde van het ongeloof, kunnen we niet staande blijven.
Omega
06-08-2015 / 21:06
@markusa Ik neem aan dat je niet bedoelt dat Whitefield zondekennis als voorwaarde hanteert om tot Christus te komen, want dan vindt hij Brakel (en andere Schotse en Engelse Puriteinen) op zijn weg ;-) Oprechte zondekennis is niets anders dan een vrucht van de wedergeboorte. Evenmin als dat geloof zonder wedergeboorte tot de mogelijkheden behoort @ceesvanbeek Geloof is een gave van de Heilige Geest (Ef. 2:8-9) en niet het zelfstandig handelen van de mens. Maar je ontvangt het wel uit genade door er slechts om te vragen als een rechteloze, pleitend op Gods beloften. En daarvoor hoef je niets mee te nemen. Geen zondekennis, geen zelfwerkzaamheid, slechts lege handen. Komen zoals je bent, maar niet blijven zoals je bent.

Terug in de tijd

De laatste drie maanden verlies ik steeds bloed, ongeveer twee weken na het begin van de laatste menstruatie. Dit heb ik...
geen reacties
30-07-2009
Een veelgehoord argument voor antisemitisme is dat de Joden Jezus hebben laten kruisigen. Dit is natuurlijk op zichzelf ...
2 reacties
30-07-2013
Afgelopen winter heb ik een fikse keelonsteking opgelopen. Die is door allerlei omstandigheden, zoals zwangerschap, ziek...
5 reacties
30-07-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering