Het geweten en de Heilige Geest

ds. R.W. Mulder / geen reacties

04-06-2015, 15:15

Vraag

Ik heb een paar vragen aan een predikant van de HHK. Woont de Heilige Geest in ons allemaal, zelfs bij mensen die nooit naar een kerk gaan? Zo niet, hoe komt het dan dat we in staat zijn om nog een beetje goed te doen? Ik bedoel niet vanuit onszelf, maar door God. Ik weet dat iedereen een geweten heeft gekregen die ons waarschuwt om niet het kwade te doen. Is het geweten de Heilige Geest?

Antwoord

Beste...

Je vraag kan ik mij voorstellen. Ik probeer een antwoord te geven.

Je bent er terecht overtuigd dat er niemand vanuit zichzelf iets goeds doet. Zo staat in het immers in Rom. 3 vers 12: “Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.” Als er iets goeds gebeurt, moet dat uit God afkomstig zijn. Zonder Jezus, maar daarbij mag ook aan de Heilige Geest gedacht worden, kunnen wij niets goeds doen (Joh. 15 vers 5). Wat is het aangrijpend dat de mens die zo goed geschapen is geen goed meer doet.

Of nog wel? Ongelovige mensen doen toch ook goede dingen? Ja en nee. Vanaf de buitenkant gezien kan een bepaalde daad heel goed lijken. Denk bijvoorbeeld aan het geven van geld voor een goed doel of het voorkomen van een diefstal. Is dat goed of niet? Ja toch? Het ligt er maar aan hoe diep je kijkt. Je kunt iets van buiten af gezien iets goeds doen, maar als het niet vanuit het geloof is, is het altijd zonde (Rom. 14 vers 23b). Als iemand geld geeft voor een goed doel en daarbij niet in dankbaarheid op God is gericht, is hij bezig met zondigen. Hij is alleen maar gericht op het goede gevoel of probeert gezien te worden door anderen. Hij doet iets goeds en toch is het zonde, want de gezindheid en intentie zijn verkeerd. De Heilige Geest ontbreekt in het hart. De geest van de afgrond heerst. Het geweten van zo iemand kan wel ‘spreken’. De Heilige Geest kan gebruik maken van het geweten als hij iemand zijn zonden laat zien en tot geloof brengt. De inwoning van de Heilige Geest is alleen van toepassing op ware gelovigen. Alle anderen worden beheerst door de duivel en doen ‘goede’ dingen uit ik-gerichtheid.

De vraag die naar jou en mij toekomt, is de vraag of de Heilige Geest of de satan is ons woont. Het is één van beide, gezamenlijke bewoning is niet mogelijk. Het wonder is wel dat de Heilige Geest vandaag in staat is om de duivelse geest te verdrijven en daardoor is het goede dat ik dan doe echt goed en tot eer van God.

Ds. R. W. Mulder

ds. R.W. Mulder

ds. R.W. Mulder

 • Geboortedatum:
  12-05-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

gewetenHeilige Geest
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn man is qua geloofsleven totaal veranderd ten opzichte van hoe wij begonnen in het huwelijk. Alles verwerpt hij nu: ...
geen reacties
03-06-2019
Ik heb een vraag over de HSV. In de toelichting bij de HSV wordt heel correct aangestipt dat de SV inconsistent was in d...
2 reacties
03-06-2011
In mijn omgeving ken ik iemand die vaak lichamelijke klachten heeft. Dan heeft ze Pfeiffer, dan moet ze weer aan een glu...
geen reacties
03-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering