Vragen over het gebed

Ds. J.L. Schreuders / 1 reactie

27-05-2015, 08:11

Vraag

Weet de satan wat wij bidden? En kan hij daar dan op inspelen om je te vertellen dat God je toch niet (ver)hoort? Weet hij überhaupt wat wij denken? Want dat zou dan betekenen dat hij ook ons bidden hoort. Een heel andere vraag, maar wel over bidden: als je de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebt, is mij verteld dat je geen vergeving kunt krijgen. Dus heeft het geen zin om te bidden voor jezelf. Maar als zo iemand voor een ander bidt, bijvoorbeeld voor zijn kind, kan hij dan wel verhoord worden?

Antwoord

Beste vragensteller, 

Dit zijn een paar lastige vragen. In elk geval weet ik wel een ding zeker en dat is dat wij niet alles weten. Ook niet over de vraag wat de duivel weet. Alwetend is de duivel in elk geval niet. Alwetendheid behoort in de geloofsleer bij de “onmededeelbare eigenschappen” van God, dat wil zeggen die eigenschappen die Hij niet aan schepselen mede deelt. Wijsheid en verstand en dus ook wetenschap zijn mededeelbare eigenschappen. Daar kunnen wij dus ook iets van krijgen. Alwetendheid is dat niet. Ook de duivel is een schepsel en geen God. Dat hij van een andere schepping is dan wij zijn doet daar niets aan af. Alwetend is dus de duivel niet. De goede engelen evenmin.
 
Dat betekent niet dat hij dus een kleine jongen is. Binnen door God gestelde perken heeft hij grote macht. Binnen die gestelde perken zal hij dus ook kunnen inspelen op wat wij bidden. Je ziet dat in het boek Job. Het is de Heere die satan op zijn knecht Job wijst. Satan is van Job op de hoogte, zo blijkt.  Satan meent (!)  echter te weten waarom Job zo godvruchtig is. Het zou enkel om de heb gaan. Daarin is hij echter wel abuis. Hij verliest het geding met de Heere dan ook glansloos. 

Het is uit Gods Woord bekend dat satan de gelovigen aanklaagt bij God en dat hij ook er niet te goed voor is om dat in het hart en het geweten van de gelovigen te doen. Hij kent in ieder geval onze zwakke plekken en beproeft ons daarin onder het ziende oog van God. Ik houd het erop, dat de Heere hem daartoe de ruimte kan geven, zonder dat dit impliceert dat Satan alles weet en alles hoort en ziet. Dus ik zou zeggen: alleen als de Heere hem daartoe om enige bij Hem bekende reden de gelegenheid geeft. 

De andere vraag: ik neem aan dat je weet wat volgens Gods Woord de zonde tegen de Heilige Geest is. Je stelt daarover namelijk geen vraag. Iemand die die zonde doet, zal niet en nooit om vergeving bidden. Het heeft niet alleen geen zin, zoals jij zegt, maar hij doet dat gewoon niet. Wie werkelijk om vergeving bidt heeft de zonde tegen de Heilige Geest niet bedreven. In dezelfde lijn beantwoord ik je vraag over het bidden voor een ander, bijvoorbeeld zijn kind. Ook dat zal hij niet in een ware zin doen als hij zo verhard is dat Hij tegen de Heilige Geest zondigt. Hij zal het op zijn best bij een prevelementje laten. 

Hartelijk dank voor je vraag, 
Ds. J. L. Schreuders, Urk

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
1 reactie
AHHK76
27-05-2015 / 09:24
Zolang je zulke vragen hebt, heb je de zonde tegen de Heilige Geest echt niet gedaan! Want deze zonde doe je heel bewust uit grote onverschilligheid en hardheid en niet zomaar per ongeluk... Dan ben je zo verhard dat je ook geen berouw meer hebt of krijgt.
Zelfs voor Judas was er nog vergeving mogelijk geweest, net als dat er genade was voor Petrus. Als Judas er maar om gevraagd had!
Koning Manasse deed mee met kinderoffers aan de afgoden, terwijl hij bij het geloof was opgevoed. Zijn vader was de godvrezende Hizkia! Hij ging bij God vandaan en diende actief de afgoden en nam het volk daarin mee. Toen hij in de gevangenis kwam, is hij tot bekering gekomen. Zo groot is Gods liefde en genade! Dit is tot troost voor jou en mij! God wil dat wij Hem aanroepen en dan zal Hij ons horen! Echt waar! Het staat in Zijn Woord!
Het is Pinksteren geweest:
De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes. Romeinen 15 : 13

Terug in de tijd

Wat is een huppelgeloof? Gisteren gehoord in een preek.
15 reacties
26-05-2012
Zou iemand mij kunnen vertellen of het pijnbestrijdende middel de “getachyoniseerde silicadisk” bijbels verantwoord is? ...
geen reacties
26-05-2009
Als je als volwassene gedoopt wordt, moet je toch beloven om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal? Mensen die als volw...
geen reacties
26-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering