Versterven

Ds. C. van de Worp / geen reacties

24-04-2004, 00:00

Vraag

Versterven; waar praten we over? Wat is het precies en hoe gaan we hier mee om?

Antwoord

Om maar met de eerste vraag te beginnen. Waar hebben we het over bij versterven. Het woord is voor mij persoonlijk tamelijk onbekend. Dus waar we precies over praten kan ik moeilijk zeggen. Wanneer we op zoek gaan naar betekenissen van dit woord in de Ned. taal kom je uit bij:

1. afsterven, mettertijd verdwijnen
2. goederen e.d. die, door overlijden van iemand, in andere handen overgaan
3. verteren
4. opzettelijk zich onthouden van aardse genoegens

Op zoek naar gebruik van het woord versterven in bijbel kom ik bij een viertal teksten: Richteren 2:19, Job 14:8; Romeinen 4:19 en Judas:12. In deze teksten komt met name de betekenis van: afsterven, verdwijnen, naar voren. De hierboven genoemde vierde betekenis, die nog het meest in godsdienstige richting wijst, kom ik bijbels gezien niet tegen bij het gebruik van het woord : versterven. Op de vraag hoe er mee om te gaan kan ik hier dus niet zo maar een antwoord geven.

Hoewel tamelijk algemeen en summier hoop ik toch dat de vraagsteller/vraagstelster iets aan dit antwoord heeft.

Met een hartelijke groet, ds. C. van de Worp, Ede

Ds. C. van de Worp

Ds. C. van de Worp

 • Geboortedatum:
  25-02-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

euthanasiegezondheidszorg
geen reacties

Terug in de tijd

Kunt u mij wat meer vertellen over hoe ik in mijn opleiding om zou kunnen gaan met interventies op basis van "mindfulnes...
geen reacties
24-04-2008
Beste Dominee, sinds een tijd heb ik een relatie met een meisje. Toen ik ze leerde kennen ging ze niet naar de kerk. Ze ...
geen reacties
24-04-2005
Er wordt regelmatig gepreekt dat de Vader het offer van Zijn Zoon goedkeurt op de paasmorgen. Als bewijs daarvan wekt Hi...
1 reactie
26-04-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering