Velen zullen zalig worden

Ds. J.D. Heikamp / 13 reacties

24-04-2018, 11:57

Vraag

Aan dominee J. D. Heikamp. Ik zelf ben lid van een Oud Gereformeerde gemeente. Ik heb het geluk dat God mij genadig is geweest en ik heb het geluk mij een kind van God te mogen noemen. Echter, sinds mijn bekering ben ik op een probleem gestuit. Ik ben echt doodsbang dat bijna iedereen naar de hel toe gaat. Ik weet dat er in de Bijbel staat dat er velen zalig zullen worden. Keer op keer denk ik dan: maar ja, wat zijn velen? Ik vind tienduizend mensen best wel veel. Alleen als dit over alle mensen op de hele wereld zou gaan zijn dit er maar echt weinig.

Nu kan er iemand denken, dat ik te zwaar denk ik over bekering. Echter ik meet het bij anderen een heel stuk ruimer dan bij mezelf. Van een ander zou ik veel eerder zeggen dat diegene bekeerd is dan van mijzelf. Het probleem is echter, ook al denk ik dat iemand bekeerd is, mijn gevoel zegt steeds weer: dit is een huichelaar, ook al heb ik geen reden om hier aan te denken. Ik weet dat de weg smal is en de poort eng, maar zijn het er dan echt werkelijk waar zo weinig die in de hemel komen?

Mijn vraag is: is de angst terecht dat er maar weinigen die bekeerd over lijken te komen oprecht zijn? En de tweede vraag, hoe gaat u er mee om met de gedachte dat er maar zo weinigen in de hemel komen? Ik vind de gedachte zo naar dat bijna iedereen in de hel komt, ik word er bijna wanhopig van. Ik wil zo graag dat er velen in de hemel komen, maar keer op keer hoor ik mezelf denken: het zijn er maar weinigen. Is er iets wat ik kan doen om mensen tot bekering te brengen? Of kan ik alleen maar smeken bij de HEERE en een getuigen van Zijn liefde proberen te zijn?

Antwoord

“Ik heb het geluk dat God mij genadig is geweest en ik heb het geluk mij een kind van God te mogen noemen.” Een beetje een aparte uitspraak uit de mond van een OGG. Nooit gehoord dat er een dominee of kind Gods gehoord of gelezen te hebben die dat zo verwoordt als u dat doet. “Geluk gehad.”  Maar goed, ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is.

“Ik ben echt doodsbang dat bijna iedereen naar de hel toe gaat.” Wanneer u door God bekeerd ben hebt u zichzelf als een helwaardige leren kennen. Van God het geloof geschonken gekregen dat de Heere Jezus, niet alleen voor anderen, maar ook mijn zonden heeft willen lijden en sterven op Golgotha. Dat Hij mijn Opstanding is. Het kan zijn dat je nu alle mensen boven de hel ziet hangen om voor eeuwig verloren te gaan, zonder ingrijpen Gods. U getuigt er van dit te kennen in de weg van de Goddelijke bekering. Daar kun je nachten over wakker liggen. Dan schiet er over wat u aan het einde schrijft: “Of kan ik alleen maar smeken bij de HEERE en een getuigen van Zijn liefde proberen te zijn?” Jazeker.
 
“Maar zijn het er dan echt werkelijk waar zo weinig die in de hemel komen.” Gods woord leert: het zal een ontelbare schare zijn uit al de geslachten der aarde. Anderzijds staat er: het zijn er slechts weinigen die zalig worden. “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.” Het is onze troost dat de Heere afweet van Zijn eigen werk en dat Hij doorgaat met Zijn bekerend werk totdat de laatste der uitverkorenen zalig is geworden. Dit is mijn troost en ik heb afgeleerd om te tellen wie er zalig worden en hoeveel niet. Die troost moge de Heere u ook schenken.

“Is er iets wat ik kan doen om mensen tot bekering te brengen?” U mag getuigen: hoort eens wat God mij deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. De uitkomst aan de Heere over te laten. Zijn Naam is Wonderlijk.
 
Hartelijke groeten
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

13 reacties
3parels
24-04-2018 / 13:59
Maak er een dag en nachttaak van om mensen over de Heere te vertellen, van Hem te getuigen. En bid voor de verloren wereld. Het waren de laatste woorden van de Heere en dus ook de belangrijkste: 'En gij zult mijn getuigen zijn!' We hoeven ons niet bezig te houden met aantallen, maar als de liefde van God je dringt, zul je je mond niet kunnen houden aan hen die nog verloren liggen. Stop met tellen, stop met beoordelen van andere gelovigen en houdt je bij je taak om te bidden en te getuigen aan de wereld, verloren in schuld. Daar heb je genoeg aan lijkt me. De Heere zal de rest doen. Voer geen discussies met gelovigen over dogma's, leerstellingen en wat dan al niet belangrijk lijkt, maar praat over de Heere! Maak Hem groot. Door Zijn bloed, jouw getuigenis en je lofprijs zal de satan overwonnen. Openbaring 12: 11
3parels
24-04-2018 / 14:03
Trouwens ik vind het geen aparte uitspraak van een mens uit de OGG... 'geluk hebben'... Is exact de uitwerking van de prediking die vaak vanuit de uitverkiezing gedaan wordt. Dan lijkt het inderdaad een gelukje als je bekeerd wordt en die kans is maar heel klein. Het aantal van 10000 is daarvan ook een duidelijk teken.
Niagara
24-04-2018 / 16:11
Graag zou ik nog toevoegen: getuigen doe je niet in de eerste plaats door wat je zegt, maar door hoe je leeft.
Je hoeft niet alles te weten. Een getuige in een rechtbank vertelt van wat hij heeft gezien, gehoord, gevoelt, gedaan. Dat doen wij ook als wij getuigen van God. Maar die getuigenis is niet sterk als het woorden zijn zonder daden. Dus mogen wij als getuigen leven, vanuit hoe wij God ervaren hebben. Je hoeft geen dingen te vertellen die je niet weet. Leef vanuit de genade die je hebt ondervonden. Laat je daden getuigen van wat God voor jou heeft gedaan. Dan zullen mensen aan je zien dat er wat anders is aan jou, en als ze ernaar vragen kun je vertellen waar dat vandaan komt. De Heilige Geest helpt ons. En belangrijk om te onthouden is ook: de Heilige Geest is degene die ons getuigenis laat werken in andermans hart. Hij overtuigt mensen van zonde. Hij laat mensen zeggen dat Jezus Heer is. Hij laat mensen wedergeboren worden. Hij verzekert ons dat we kinderen van God zijn. Hij verandert ons karakter. Hij laat ons groeien. Hij geeft ons de gaven waarmee we anderen mogen dienen.
Alles in getuigen is dus afhankelijk van de Heilige Geest. Daarom kunnen wij ontspannen getuigen. Gaan we niet getuigen met een veroordelende houding, omdat de Geest mensen tot schuldbesef brengt. Wij gaan gewoon net als Jezus de ander aanvaarden, erkennen, respecteren en liefhebben, en verder de Geest Zijn werk laten doen.
Wij zijn als mensen natuurlijk gebrekkig, hoe weinig dat Gods plan kan verhinderen kun je wel mooi zien bij Jona die naar Ninevé gaat. Jona heeft een hekel aan de inwoners van Ninevé, is op z’n zachts gezegd ontevreden over zijn opdracht en geeft zo’n beetje de slechtste getuigenis ooit: ‘God komt jullie stad vernietigen, succes ermee’, en vervolgens gaat hij op een heuvel buiten de stad zitten wachten tot het gebeurt. En wat gebeurt er? 120.000 inwoners van Ninevé komen tot inkeer.
Daarmee wil ik allerminst zeggen dat we de Heilige Geest moedwillig moeten tegenwerken omdat ‘Gods wil toch wel gebeurt’. Als het goed is wil je als volgeling van Jezus juist graag mensen laten zien hoe heerlijk het is om gered te zijn. Je mag de Heilige Geest bidden om je te laten groeien tot een steeds meer Christus gelijkvormige getuige. En dat er zoveel mogelijk mensen tot Hem getrokken worden. En of Hij je de woorden wil geven op het moment dat mensen je naar God en je geloof vragen. En voor redding van mensen die je kent of niet zo goed kent, je vrienden en vijanden, gemeenteleden en collega’s, buren, leiders enz.
En getuigen mag ook richting mensen die Jezus al wel kennen als hun Heer. Ook als ze al wel bekeerd zijn kun je mensen helpen in hun geloof, een stukje meelopen op hun weg.
Dus bid en werk, maar weet dat de uitwerking ervan niet in jouw handen ligt, die kun je aan God toevertrouwen. En jij kent God toch ook als een God van liefde en genade, een God die het liefst de hele wereld redt, als we maar willen? Ongetwijfeld zullen we later mensen in de hemel tegenkomen die we daar nooit hadden verwacht. Laat het maar aan God over, Hem kun je vertrouwen. Als je verdriet hebt omdat je weinig mensen ziet die God echt kennen, bid voor hen en spreek je verdriet uit tegen God. Als ze er ontvankelijk voor zijn kun je ook die mensen vertellen dat je voor ze bidt. Als ze niet ontvankelijk zijn, gooi je paarlen dan niet voor de zwijnen en bid wel voor hen, maar put je niet uit in gerichte pogingen tot getuigen tegen mensen die alles wat je vertelt toch niet willen aannemen, dan stoot je hen alleen maar af. Richt je liever op de mensen die wel willen maar misschien nog een lange weg te gaan hebben voor ze bij God komen. Als jouw getuigenis hen bij wijze van spreken van 50% afstand tot het punt van bekering naar 45% heeft geholpen, is het goed. Ook als jij niet direct resultaat ziet, en ze nog niet op het punt van bekering zijn gekomen.
Bid, vertel je zorgen en vertrouw God, laat Hem Zijn werk in jou en andere mensen doen en weet dat je wel mág werken, maar dat het daar niet van afhangt of Gods wil zal geschieden.
Samanthi
24-04-2018 / 16:12
Wat een aparte vragen, Waar blijft de Heere Jezus in het geheel?
Bang dat mensen die bekeerd lijken niet oprecht zijn? Ik zou eerst eens overwegen te vragen ben ik dat Heere?

Wanhopig dat, in uw ogen, bijna iedereen naar de hel gaat? U kunt mensen vertellen over de reding die er is in Christus Jezus.

Doe wat 3parels zegt: "Maak er een dag en nachttaak van om mensen over de Heere te vertellen, van Hem te getuigen."

Breng het aan de voeten van de Heere Jezus en ga niet oordelen over de staat van anderen.
3parels
25-04-2018 / 14:52
@Niagara,

Getuigen doe je in eerste plaats niet met je mond! De apostelen iig niet. Zij liepen niet stil op straat zich goed te gedragen. Ik ben wel eens bang dat mensen die zeggen dat je in eerste plaats een leesbare brief moet zijn, wel eens bang zijn te getuigen. Zo van: je hoeft je mond niet open te doen, het kan ook zonder woorden. Dit bedoel ik natuurlijk niet persoonlijk Niagara. Maar zonder woorden kun je deze mensen niet vertellen over hun doodstaat en de redding die er in Christus is. Wel is het zeer belangrijk dat wat je zegt, zelf ook te doen. Anders ben je een aanfluiting en een huichelaar. Woord en daad dus!
coby6
26-04-2018 / 12:36
Als je zo denkt word je er beroerd van. Een man uit Wales bad 16 uur per dag of zo en zowat heel Wales was tot bekering gekomen met een opwekking daardoor. Kijk maar liever naar de positieve teksten, Ik maak uw nageslacht als de sterren des hemels, schare die niet te tellen is.
Samanthi
26-04-2018 / 17:49
@coby6
Als het vroeger is of in het buitenland wordt het hier in Nederland anders gewogen dan dat er in onze eigen gemeente mensen tot de Heere komen, dan is het verdacht, helaas.
RSTHG21
26-04-2018 / 17:55
@3parels "Trouwens ik vind het geen aparte uitspraak van een mens uit de OGG... 'geluk hebben'... Is exact de uitwerking van de prediking die vaak vanuit de uitverkiezing gedaan wordt"

Hoe lang is het geleden dat je een preek gehoord hebt in de OGG? Het lijkt mij meer als een stereotype beeld.
Omega
26-04-2018 / 19:29
@RSTHG21 Als Jezus het in de zaligsprekingen (Matt. 5) heeft over "zalig zijn" staat er letterlijk in het Grieks: "O het geluk van" of "gelukkig zijn...". Kortom, als iemand bedoelt dat hem/haar het grootste geluk is toebedeeld (sommigen drukken zich wat ongelukkig uit) dan klopt dat helemaal.

Overigens heb je met je laatste opmerking wel een punt. Uitverkiezing heeft niets met geluk te maken en dat wordt evenmin zo geleerd. Maar velen hebben er helaas wel een verkeerd beeld van, zowel ter linker- als ter rechterzijde.
Waverick
27-04-2018 / 01:07
@Niagara:

Als het gaat om onze levenswandel op aarde, dan wil ik er nog een paar zaken aan toevoegen.

Johannes 15 : 13: "Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden."

En Lukas 6: 27-28: "Maar tot u, die Mij hoort, zeg Ik: hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen."

Ik geloof oprecht dat, als je vervuld bent van de Heilige Geest en daarmee puur ziet op Christus en Zijn werk voor ons, je deze 'tegennatuurlijke' opdrachten kunt vervullen. Daarmee zijn deze daden op aarde een groot, zo niet hét, bewijs van het bestaan van onze Heiland en Zijn bekommernis over ons mensen. Een mens zal dit normaal gesproken namelijk niet kunnen.

Helaas zit het niet in mijn natuur om dit uit te voeren. Als voorbeeld: iemand die mij uitjouwt, kan hetzelfde terugverwachten. Dat is een 'natuurlijke' reactie, maar dus duidelijk niet een reactie die getuigt van Christus.

Laten wij daarom dicht, zeer dicht, bij Hem blijven, anders worden er straks zoveel mensen niet zalig omdat wij hebben nagelaten een 'open brief' van Christus te zijn.
Waverick
10-05-2018 / 03:41
Het valt me op dat niemand op mijn post heeft gereageerd. Hier ben ik eigenlijk wel verbaasd over. Mag ik hieruit opmaken dat iedereen het met mijn reactie eens is? In dat geval denk ik dat de kerk van Christus in Nederland groter zal worden.

Wil iedereen die dit leest hiervoor bidden? Laten we in ieder geval grote dingen verwachten van onze Heiland. Hij roept uiteindelijk ieder mens voor zijn dienst.
CorsdeKort
10-05-2018 / 21:16
1 Joh 4:18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Als je dus ergens bang voor bent dan zit je niet op de juiste golflengte.

Er zijn 3 zaken: onze zaak, de zaak van anderen en Gods zaak. Dit lijkt mij een geval van Gods zaak. Laat het aan Hem over en bekommer jij je om jouw zaak; om t.z.t. rein en onberispelijk voor Zijn aangezicht te staan.
Waverick
18-05-2018 / 10:01
KorsdeKort schreef: "Er zijn 3 zaken: onze zaak, de zaak van anderen en Gods zaak. Dit lijkt mij een geval van Gods zaak. Laat het aan Hem over en bekommer jij je om jouw zaak; om t.z.t. rein en onberispelijk voor Zijn aangezicht te staan."

Je hebt gelijk als je zegt dat dit Gods zaak is. In een tijd van vergevorderd individualisme in de westerse wereld denk ik echter dat deze opmerking als vergif kan werken.

In afhankelijkheid van God is het namelijk je opdracht "Zijn getuige te zijn". Stefanus bad toen hij gestenigd werd in de eerste plaats om zijn eigen heil (In uw handen beveel ik mijn geest), maar bad in aansluiting daarop voor zijn belagers (reken hun deze zonde niet toe).

Als je werkelijk een volgeling van Christus bent is, als het goed is, Gods zaak ook jouw zaak. Natuurlijk staat je eigen heil voorop, maar juist hierdoor ben je geroepen om te getuigen.

Terug in de tijd

Ik heb een broer van 24 jaar oud. Hij is verliefd geworden op een moslimmeisje. Ze hebben nu al twee jaar een relatie. Z...
10 reacties
24-04-2013
Beste Dominee, sinds een tijd heb ik een relatie met een meisje. Toen ik ze leerde kennen ging ze niet naar de kerk. Ze ...
geen reacties
24-04-2005
Het schijnt dat je als belijdend lid van een bepaalde gemeente je wilt over laten schrijven naar een gereformeerde gemee...
geen reacties
24-04-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering