Gevolgen eten van verboden vrucht

prof. dr. M.J. Paul / 1 reactie

12-05-2015, 11:10

Vraag

Wisten Adam en Eva dat hun keuze om toch van de verboden vrucht te eten zulke gevolgen zou hebben als bijvoorbeeld de Holocaust en het vele lijden wat er alle eeuwen is geweest?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Een direct antwoord op deze vraag is niet mogelijk, omdat de Bijbel daarover zwijgt. Toch zijn er wel een paar indirecte zaken die ons kunnen helpen.

Het boek Genesis is een heel beknopte geschiedenis van een lange periode (minstens 2000 jaar) en erg veel is weggelaten. Wij merken wel dat God veel meer geopenbaard heeft aan de mensen dan dat beschreven staat. In Genesis 4 blijken Kaïn en Abel te offeren. Hoe wisten ze dat dit goed was om te doen? Wanneer de dieren naar de ark gaan, blijkt er onderscheid te zijn tussen de reine en de onreine dieren (Gen. 6-7). Hoe wist Noach het onderscheid, dat ons pas in het boek Leviticus uitgelegd wordt? Izak krijgt te horen: ‘omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften, Mijn geboden, Mijn verordeningen en Mijn wetten in acht genomen heeft’ (Gen. 26:5). Wij vragen ons af: welke geboden en wetten? Ze staan niet beschreven in het boek Genesis, maar moeten toch aan Abraham bekend zijn gemaakt.

Wanneer we teruggaan naar het paradijs, blijkt dat God tot Adam sprak. In 3:8 horen Adam en Eva Zijn stem, bij de wind van de namiddag. We kunnen aannemen dat Hij veel met hen gesproken heeft en dus meer gezegd heeft dan het enkele verbod om niet van een boom te eten. Van Henoch staat vermeld dat hij ‘wandelde met God’ (5:24) en hetzelfde staat er van Noach (6:9). In deze begintijd zal God veel gesproken hebben met de mensen, in de persoonlijke omgang met hen, terwijl wij slechts de allerbelangrijkste zaken opgetekend vinden in het boek Genesis. Daarom lijkt het mij aannemelijk dat de HEERE God met Adam en Eva gesproken heeft over Zijn bedoeling met hun leven en met dat van hun nageslacht. En ook gesproken heeft over de negatieve consequenties van ongehoorzaamheid. Dat is uiteraard niet hetzelfde als een concrete kwestie als de Holocaust, maar in meer algemene zin zal er wel gesproken zijn.

Ik proef in de bovenstaande vraag iets van bevreemding: wordt het eten van een vrucht zo zwaar gestraft? Is dat niet onevenredig zwaar? In onze rechtspraak zou dat inderdaad het geval zijn. Omdat God de rechtvaardige Rechter is, verwacht ik dat meer consequenties van ongehoorzaamheid bekend geweest zullen zijn bij Adam en Eva dan wij in Genesis 3 lezen.

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

zondeval
1 reactie
11_10
12-05-2015 / 21:33
Het is maar een gevoel waar ik vanuit reageer...,

Weten wij dat de zonde de dood baart? Hoe komt het dan dat ik wel zonde blijf doen?

Ik hoop dat u kunt belijden dat u met Christus gestorven en opgewekt ben en dat u volmaakt geworden bent in Hem.

Terug in de tijd

Graag zou ik willen weten waarom christenen wel onreine dieren eten en geen sabbat houden. Is er iemand die dit kan uitl...
geen reacties
12-05-2014
Over vier maanden hoop ik te trouwen, maar ik zit met wat angst voor mijn trouwdag... Ik ben zwaar allergisch voor antib...
1 reactie
12-05-2012
Ik heb een vraag aan jullie over de herdenking van 4 mei, omdat in een aantal plaatsen ze is verplaatst naar de zaterdag...
3 reacties
12-05-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering