Niet gedoopt of christelijk opgegroeid

Ds. J.J. van Holten / 6 reacties

08-05-2015, 10:43

Vraag

Ik ben niet met het geloof opgegroeid en heb me er ook nooit echt mee bezighouden, maar min of meer door toeval ben ik in de kerk terechtgekomen. De laatste maanden heb ik zodoende regelmatig kerkdiensten bijgewoond in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Rooms-Katholieke Kerk. Mijn vraag is eigenlijk: hoe kan ik echt tot geloof komen? Kan je daar eigenlijk wel iets aan doen? En hoe lang duurt het meestal om God te zoeken? Voordat ik deze vraag stelde, heb ik al wel antwoorden uit uw archief gelezen op soortgelijke vragen. Veel antwoorden gaven het advies om bijvoorbeeld preken te beluisteren,  Bijbel te lezen, te bidden om geloof, etc. Dat was erg zinvol om te lezen (dank daarvoor), maar een verschil is dat het bij die vragen meestal ging om mensen die al kerkelijk opgegroeid zijn. Zo werd er vaak geantwoord dat ze er wel vanuit mochten gaan dat God ze het geloof wilde geven omdat ze gedoopt waren. Maar ik ben dus niet gedoopt of christelijk opgegroeid. Hoe zit het in dat geval?

Antwoord

Dank voor je zinvolle vraag. Ik kan me voorstellen dat je op Refoweb inderdaad veel vragen bent tegengekomen van mensen die een kerkelijke achtergrond hebben. Je zult ongetwijfeld ook wel vragen tegengekomen zijn waarvan je dacht is dat nu een vraag of wat wordt daarmee nu bedoeld? Maar dat terzijde. Je vraag is eigenlijk: Kan ik wel tot geloof komen of bij God horen zonder dat ik tot een kerk behoor of gedoopt ben. 

Om die vraag te beantwoorden moeten we terug naar het moment waarop jij geboren bent. En eigenlijk nog veel verder terug, namelijk naar het begin van de wereld: de schepping. God maakte de hemel en de aarde. Dat deed Hij omdat Hij dat wilde. Hij deed het omdat Hij met de mensen die Hij in de schepping zette een relatie wilde aangaan. Dat die mensen Hem uit liefde zouden dienen en met Hem zouden leven. God nam dus het initiatief. Hij is de Schepper, Hij is begonnen met alles wat je om je heen ziet en wat er is op de aarde en buiten de aarde in de Kosmos. God gaf mensen dus het leven omdat Hij dat wilde. 

Dat is nu in onze tijd niet anders. Niemand kan leven maken of geven dan God alleen. En dan kom ik even terug op het moment dat jij geboren werd. Toen heeft God tegen jou gezegd: Ik wil dat je er bent. Ik heb je gemaakt en daarom mag je voor Mij leven op deze aarde. Dat geldt voor alle mensen wat ik hierboven schrijf. Niemand uitgezonderd. Dat er veel mensen zijn die niets met God hebben en Hem niet meer kennen en dienen is erg. Maar dat doet niets af aan Gods bedoeling met jouw en mijn en ieders leven. Gods plan. Zijn bedoeling blijft staan.
 
Je kunt lezen hoe dat gegaan is met de mensen in Genesis 3, het eerste boek van de Bijbel. Toen hebben mensen in plaats van naar God (de goede macht) te luisteren, naar de duivel (de kwade macht) geluisterd. De gevolgen daarvan zijn dat nu heel veel mensen niet meer in God geloven of niet meer in de God van de Bijbel geloven (de Schepper van hemel en aarde). Ongetwijfeld zal dit weer veel nieuwe vragen bij je oproepen maar ik teken maar even de belangrijkste lijnen.
 
Jij bent dus door God gewild en geliefd, ook al ben je niet kerkelijk en niet gedoopt. Daar mag je je aan vasthouden. Ongeacht in welke kerk je komt en ongeacht hoe je leven er verder uitziet. Maar wat ik hier boven schrijf heeft wel consequenties voor je leven. De Bijbel tekent de verhouding tussen God en ons met het beeld van de verhouding tussen een vader en zijn kind. Zoals je als kind een bepaalde verhouding hebt met je vader. Hij blijft je vader, altijd waar je ook heen gaat. Ook al zie je hem nooit meer, je kunt nooit uitwissen dat je zijn kind bent. Maar dat geeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid tegenover je vader. Gehoorzaamheid, zorg en liefde als hij oud wordt enz. enz. De andere kant is dat  jij recht hebt op de erfenis van je vader en dat je vader zo lang hij dat kan het beste voor je zal zoeken en je zal helpen en voor je zal zorgen.

Nou zó moet je nu met God om gaan. In de Bijbel leer je Hem steeds meer kennen. Door gebed kom je met Hem in contact (bidden en bijbellezen gaan trouwens altijd samen: God spreekt en wij antwoorden). Als op zondagmorgen in de kerk de tien woorden (geboden)  van God worden voorgelezen dan zegt God ook tegen jou: “Ik ben de Heere JOUW God.”

Echt geloven doe je als je God steeds beter leert kennen, maar dat niet alleen: Het is ook nodig op die God te vertrouwen. Dat Hij er is en dat Hij in de Bijbel tot jou heel persoonlijk spreekt (psalm 85: God spreekt gewis tot ELK die voor Hem leeft; en Johannes 3:16: Een IEDER die in Hem gelooft zal niet verloren gaan maar leven tot in eeuwigheid).
 
Soms is het heel moeilijk om iemand te vertrouwen die je niet kunt zien. Daarom maakt God in de Bijbel bekend wie Hij is (kennen). Zoveel te meer je Hem leert kennen -en daar heeft God met name Zijn Zoon Jezus Christus voor naar deze aarde gezonden- zoveel te meer leer je ook op Hem vertrouwen. Hij zorgt voor je als een goede Vader. Hij draagt je in moeilijke omstandigheden, Hij troost je in verdriet enz. enz. te veel om op te noemen. 

Lees het in je Bijbel en als je er geen hebt, koop er dan één of vraag er één aan iemand. En lees wie God is en hoe Hij met mensen om gaat. Vooral in het boek van de psalmen in het Oude Testament lees je hoe mensen met God om gaan. Hoe ze in allerlei omstandigheden blijven geloven dat God hen helpt en ziet. 

Nou ik denk dat het voor nu even genoeg is om je verder te helpen. Genoeg om over na te denken. 

Ik hoop dat je wat verder komt met je vragen en ik zou zeggen zoek het in de kerk, want daar kun je samen met andere mensen God ontmoeten. Ik hoop en bid dat je veel van God mag gaan ontdekken in de Bijbel en dat je veel vreugde vind in het geloof en misschien kun je na een tijdje wel gedoopt worden om ook via de kerk bij God te horen. 

Vriendelijke groet,
Ds. J. J. van Holten, Bergambacht

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

God zoeken
6 reacties
Gerard
08-05-2015 / 12:30
Beste vraagsteller,
Als ik je een boek mag aanraden. Lees: ”Zo is God” van D. A. Carson

Hier wat recenties over de inhoud:
http://www.refdag.nl/boeken/recensies/d_a_carson_laat_zien_wat_hoofdlijn_van_de_bijbel_is_1_665923
http://www.denieuwekoers.nl/item/59-da-carson-zo-is-god
http://www.bol.com/nl/p/zo-is-god/1001004011647506/
Erika1996
08-05-2015 / 13:44
Wat gaaf dat je dit zo vraagt zeg! Hou vol in het zoeken, Hij zegt: wie zoekt zal vinden! Zoek gerust contact met christenen via internet of hoe dan ook, daar is bv. Facebook ook erg handig voor :)
lay1983
08-05-2015 / 14:13
Ik ben zelf niet Christelijk opgevoed en ook niet als kind gedoopt. Toch was ik altijd geïnteresseerd in het Geloof en geloofde ik ook op mijn eigen manier in God.

15 jaar gekeden, toen ik op 17 jarige leeftijd een Christelijk Gereformeerde jongen leerde kennen ben ik met hem mee gegaan naar zijn kerk. Iemand uit de Gemeente stelde me voor om eens een Alpha Cursus te gaan doen en dat heb ik gedaan. Dit heeft mij zoveel gebracht!! Ik heb God daar echt ontmoet en vandaaruit is mijn geloof gegroeid. De gesprekken met elkaar, mensen die allemaal zoekend zijn en "doorgewinterde" Christenen. De onderwerpen die aan bod komen, de vele mensen die bidden voor de cursus en het gebed met elkaar.... ik zag God in alle mensen die de cursus begeleiden. Hele bijzondere tijd is dat geweest in mijn leven.

4 jaar later na nog veel meer cursussen, kerkbezoeken en catechetisch onderwijs ben ik als jongevolwassene gedoopt en deed ik belijdenis.

Vanuit mijn eigen ervaring is mijn advies dus om wellicht eens een Alpha Cursus te gaan volgen naast je kerk bezoeken.

God's zegen!
Recognitie11
08-05-2015 / 15:32
Ik vraag mij af welk antwoord de vraagsteller zou krijgen als hij nog 2 minuten te leven had. Toen de cipier in de gevangenis van Filippie vroeg wat hij moest doen om behouden te worden gaf Paulus een antwoord met 12 woorden (in het Nederlands vertaald NBG in het Grieks slechts 8) Stel je vertrouwen op de Here Jezus en je zult behouden worden.

Kommer Groeneveld
debarnevelder
08-05-2015 / 16:49
De beloften God's , hoeveel het ook zijn , In Jezus Christus is het . Ja en amen , tot eer van God ( De Vader ) door ons . Dit is zo'n belofte : Nader tot mij en ik zal tot jou naderen.....
CrA
09-05-2015 / 21:07
Terecht opgemerkt@ Kommer Groeneveld.
Beste vraagsteller, je verkeerd in levensgevaar als je niet in de Zoon van God gelooft. De toorn van God blijft op je(Johannes 3:36). Dit te beseffen is de kortste weg tot het geloof.

Terug in de tijd

Ik merk dat ik sinds de coronacrisis weer door God op het rechte pad getrokken ben en steeds meer en dichter bij hem p...
2 reacties
05-05-2022
Als christen heb ik de neiging om alle problemen van een ander op te willen lossen en te streven naar een perfecte omgev...
geen reacties
06-05-2021
Aan een medewerker aan de Herziene Statenvertaling, Zo rondom Pasen ben ik al lezend op een vraag over de Herziene State...
geen reacties
05-05-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering