Bijbeltekst bij huwelijksdienst

Ds. R. W. van Mourik / 1 reactie

18-04-2015, 11:42

Vraag

Op een trouwkaart wordt in onze kringen vaak een Bijbeltekst gezet. Dat vind ik iets moois, omdat je daarmee iets kunt laten zien van hoe jij staat tegenover God. Bijvoorbeeld als je een tekst erop zet waarin je je vertrouwen op God tot uiting brengt of over dat God je leven leidt. Omdat een dominee voor de huwelijksdienst ook een trouwtekst nodig heeft, wordt dan de tekst van de kaart gebruikt. De eerste keer dat ik dit meemaakte, schrok ik er van. Kun je als stel eigenlijk zelf wel bepalen welke tekst je meekrijgt voor je huwelijk? Ik vind de tekst die je meekrijgt op zo'n dag tijdens de dienst wel heel belangrijk, net zoiets als je belijdenistekst. Nu weet ik wel dat een dominee ook niet elke zondag een tekst ingegeven krijgt om over te preken, maar hoe is dat bij een huwelijksdienst? Mag je zelf een tekst uitzoeken of mag/moet je dit aan de dominee over laten?

Antwoord

Inderdaad is er in de loop der jaren een tendens ontstaan om een tekst uit de Bijbel op de trouwkaart te plaatsen. Overigens ook weleens teksten die niet uit de Bijbel komen en soms heel vaag en horizontaal kunnen zijn. Maar goed, dat daar gelaten.

De vraag is wat je als predikant met zo'n tekst uit de Bijbel doet. Heel vaak neem ik die als uitgangspunt voor de preek in de huwelijksdienst. Dat zou kunnen betekenen dat een bruidspaar dus zelf voor de tekst kiest. Dat is echter niet helemaal waar. Als predikant zoek je, net als bij een belijdenisdienst, naar een tekst die bij een bruidspaar past. Zoals je dat ook doet bij iemand die belijdenis doet. Nu kom je dat op het spoor door een gesprek met zo'n bruidspaar of in het andere geval met zo iemand die belijdenis doet. Het is dan al heel fijn als er via de trouwkaart aangegeven wordt welke tekst uit de Bijbel het bruidspaar aansprak. Meestal is daar zeer bewust voor gekozen. Een tekst heeft een belangrijke rol gespeeld in hun verkeringstijd of stempelt heel sterk hun relatie. Dan is het mooi om daar ook bij aan te sluiten door er over te preken.

Als predikant ken ik ook de gewoonte dat belijdeniscatechisanten mij een brief schrijven over hun motivatie om belijdenis te doen of welke belemmeringen en/of vragen er nog liggen. Ook dan kom je nog weleens op het spoor welke tekst er dan bij zo iemand past om mee te geven bij het (eventuele) belijdenis doen. Ja, wie kiest dan de tekst? Het is niet zozeer de keuze van het bruidspaar of in dat andere geval van een belijdeniscatechisant, maar je krijgt wel heel vaak wat aangereikt waar je wat mee kan. Hetzij om er over te preken in de trouwdienst, hetzij om mee te geven bij een belijdenisdienst.

Nu moet ik wel de kanttekening maken dat er op trouwkaarten ook nog weleens teksten uit de Bijbel staan die heel vaak op een trouwkaart staan. Bijvoorbeeld uit 1 Korinthe 13 of de tekst uit Prediker die gaat over het drievoudige snoer. Zoals dat met rouwkaarten ook nog weleens het geval kan zijn. In die zin kan het nog weleens zoeken zijn naar een tekst die niet zozeer direct op de kaart staat, maar er wel een verbinding mee heeft en aan de andere kant ook recht doet aan de personen die (t)rouwen.

Overigens moet ik zeggen dat er bij bruidsparen ook heel vaak de mening is dat je als predikant de vrijheid hebt om, los van een Bijbeltekst die op de trouwkaart staat, zelf voor een tekst te kiezen. Toch probeer ik er wel zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het is toch een voorrecht als (vaak jonge) mensen bewust kiezen voor een Bijbeltekst op hun trouwkaart. Dat is vaak een getuigenis naar heel veel mensen (niet altijd kerkelijk meelevend) die zo'n kaart ontvangen of onder ogen komen. Daar mag je als predikant best wat mee doen. 

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

trouwdienst
1 reactie
AHHK76
18-04-2015 / 21:38
Bij de gemeente waar we nu bij horen, heb je zelf heel veel inspraak in de trouwdienst. Je mag Psalmen/liederen en/of Bijbelgedeelte opgeven. Bij de dominee en gemeente waar wij getrouwd zijn, was dat heel anders. Wij hadden een tekst op onze trouwkaart, die is niet 1 keer in de trouwdienst genoemd. Terwijl het beslist geen standaardtekst was, die vaak voorkwam!
We hadden een tekst uit de Psalmen erboven staan. De dominee preekte uit 1 van de kleinere boekjes van het OT. Dus het is per dominee en gemeente verschillend. Bij ons is er ook niet over gepraat in het trouwgesprek. Maar daarin kun je misschien wel een voorkeur aangeven, als je dat wilt?! Het is dan aan de dominee of hij er wel of geen rekening mee wil houden....

Terug in de tijd

Ik heb een poosje geleden mijn verkering uitgemaakt omdat ik verliefd ben geworden op een andere jongen. Die jongen die ...
geen reacties
17-04-2007
Mijn vriend (net 26) en ik (bijna 21) zijn een jaar samen. Onze relatie ging vrij snel omdat het gewoon goed aanvoelde e...
geen reacties
18-04-2018
Aan ds. Boot. Al enige tijd gebruik ik met plezier de Herziene Statenvertaling. De tekst is een stuk toegankelijker dan ...
geen reacties
17-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering