Vriendin in de problemen

Ds. H. Veldhuizen / 3 reacties

09-04-2015, 14:14

Vraag

Een vriendin van mij is in de problemen geraakt. Ze is wedergeboren en volwassen gedoopt. Ze heeft porno gekeken op haar laptop. Ze denkt nu dat ze daardoor deuren heeft opengezet naar onreine geesten. Ze is later aangerand en seksueel misbruikt door twee mannen, terwijl ze aangaf dit niet te willen. Een van deze mannen is een half jaar haar partner geweest. Hij was heel dominant en veeleisend. Ze durfde niet bij hem weg te gaan. Heeft er wel vaak aan gedacht, maar voelde zich telkens schuldig. Ze hadden vaak ruzie en hij sloeg haar en maakte haar opzettelijk van slag. Ze kon het allemaal niet meer aan. Vier dagen heeft ze gevast, om zichzelf los te maken van hem. Toen ontdekte ze dat ze zwanger van hem is en nu laat hij haar in de steek. Ze voelt zich bedreigd, want hij wil abortus. Daardoor durft ze niet meer met hem samen te zijn.

Verder staat ze er alleen voor. Ze heeft geen familie en nu ook geen vrienden van de kerk meer omdat deze man voor haar besliste wat ze wel en niet mocht. Ze denkt nu dat God boos op haar is en dat ze naar de hel gaat. Want ze had bevrijding in Christus gehad, is God ongehoorzaam geweest en heeft geen aandacht besteed aan kerk, christelijke kennissen en haar familie. Gaat ze verloren? Ze heeft al haar zonden beleden aan Jezus, maar ze beschuldigt zichzelf dat ze het niet goed gedaan heeft en is bang dat ze misschien wel verloren is. Wat kan ik voor haar doen?

Antwoord

Beste vriendin,

Heel verdrietig wat je schrijft. Je vriendin is een wedergeboren christin, schrijf je, ze is volwassen gedoopt, maar ze heeft op haar laptop naar porno gekeken en nu denkt ze dat ze daardoor de deuren heeft opengezet naar onreine geesten. Ze is namelijk daarna aangerand en door twee mannen, van wie een gedurende een half jaar haar partner was, seksueel misbruikt. Ze heeft vier dagen gevast om zich van haar partner los te maken, en nu heeft ze ontdekt dat ze zwanger van hem is. Hij wil dat zij abortus pleegt en zij durft niet meer met hem samen te zijn. Ze heeft haar zonden aan Jezus beleden, schrijf je, maar ze blijft zichzelf beschuldigen en is bang dat ze verloren is. Familie heeft ze niet en vrienden van de kerk ook niet, omdat ze niet meer in de kerk kwam. En nu is je vraag wat je voor haar kunt doen.

Beste vriendin, nog eens: wat een verdrietig verhaal. Vooral ook dat je vriendin de Heere Jezus had beleden en gedoopt is en nu, zoals je schrijft, God ongehoorzaam is geweest. En dat, althans voor een groot deel, door haar eigen schuld.

Laat ik eerst zeggen: heel fijn dat je haar niet laat vallen, maar haar wilt helpen. Dat is ook de taak van een christen en daar ben jij er een van. Blijf haar omringen, met liefde en begrip.

Nu kan ik natuurlijk zeggen: je kunt voor haar bidden. Maar dat zul je al voor haar gedaan hebben en nog steeds en vele keren doen. Daarnaast: ik denk dat je vriendin niet moet denken aan deuren die ze opengezet zou hebben naar onreine geesten. Aan de ene kant is dat wel waar. Maar ik denk dat ze mag weten dat er bij de Heere een weg terug is. Die weg terug is in de eerste plaats: radicaal breken met het verkeerde leven dat ze leidde, ook met die vriend met wie ze samenleefde en de weg inslaan van trouw leven zoals God dat wil. Die weg is met Gods hulp mogelijk omdat er bij de Heere vergeving is. Ook een wedergeboren christen kan namelijk in zonden vallen. Denk aan David en zijn zonde met Bathseba en hoe hij de oorzaak was van de dood van Bathseba's man. Denk aan Petrus, die Jezus verschillende malen beleed en Hem, ondanks zijn grote woorden, drie maal verloochende. Denk aan Paulus, die na zijn bekering op de weg naar Damascus, belijdt: “Het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik” (Romeinen 7:19).

Ook een wedergeboren christen blijft een zondaar. Het is niet voor niets dat Jezus ons leerde, net zoals voor ons dagelijks brood, dagelijks te bidden: “Vergeef ons onze schulden” en “Leid ons niet in verzoeking.” En dat Hij meteen na de woorden “Leid ons niet in verzoeking” liet volgen: “Maar verlos ons van de boze.” De boze is er namelijk altijd en hij probeert vooral degenen, die in Christus geloven, van Christus af te trekken en tot zonde te verleiden. Maar er is, wanneer we onze zonden belijden, de vergevende genade van de Heere Jezus Christus, zelfs voor de grootste zondaar. Denk aan de woorden in de eerste Johannesbrief: “Als wij onze zonden belijden: God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen (hoeveel onreine geesten er ook zouden zijn!) van alle ongerechtigheid” (1 Joh.1:10). En: “Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde” (vers 7). En in hoofdstuk 2, vers 2: “Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.” Denk ook aan Psalm 130, een psalm ‘uit de diepten’, diepten waarin ook je vriendin zit: “Als U, Heere, op onze ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan?” Meteen daar achteraan volgt: “Maar bij U is vergeving” (vers 3 en 4). En ik kan nog wel meer voorbeelden noemen.

In de tweede plaats: die vergeving is niet goedkoop. Daar bedoel ik mee: ze gaat samen met oprechte bekering. Voor je vriendin betekent dat de weg terug, zoals ik zojuist schreef, radicaal breken met het verkeerde leven dat ze leidde, en weer de weg naar de kerkelijke gemeente gaan en daar trouw in zijn. En, ja ze is zwanger: het betekent ook dat ze de zwangerschap moet uitdragen en straks, als alles goed gaat, moeder zal zijn en haar kind heeft groot te brengen zoals God van haar vraagt. Dat is natuurlijk heel gemakkelijk schrijven van mij, maar ik begrijp dat daar heel wat moeilijkheden mee gepaard gaan. Misschien is het goed dat ik je daarom voor haar verwijs naar stichting Schuilplaats, een stichting die op een christelijke grondslag hulp wil bieden aan meisjes (en anderen), die op de een of andere manier op seksueel of ander gebied vastgelopen zijn. Op de website kun je over die stichting informatie vinden.
  
In de derde plaats: De laatste zin in je vraag aan Refoweb is: “Wat kan ik voor haar doen?” Ik heb daar een wedervraag aan jou bij: Zou God deze vriendin niet op je weg geplaatst hebben om voor haar, in de moeilijke tijd die ze tegemoet gaat, werkelijk een goede vriendin te zijn? Je zult het vast al voor haar zijn. Maar wellicht kun je nog meer voor haar betekenen, misschien ook samen met een kleine kring van vriendinnen en vrienden om haar heen, die de christelijke bewogenheid kennen en samen kunnen spreken over de dingen van de Bijbel en van het geloof in Jezus Christus en samen kunnen bidden, ook voor haar, dat alles op een wijze mag verlopen waar je met elkaar diep dankbaar voor kunt zijn. Een kring van begripvolle vrienden om iemand heen kan veel voor haar of hem betekenen.
  
In ieder geval bedankt voor je zorgvolle vraag voor haar. God zegene je in wie je voor haar kunt zijn en wat je voor haar kunt betekenen.  

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

vergeving
3 reacties
AHHK76
09-04-2015 / 19:25
Het is goed dat jij jouw vriendin wilt helpen, maar je kunt geen hulpverlener voor haar zijn. Dus adviseer haar ook om contact te zoeken met hulpverlening zoals Siriz of Maatschappelijk Werk! Je kunt haar niet alleen helpen, ze heeft meer hulp nodig dan van een vriendin!
Sterkte toegewenst...
jandirk
10-04-2015 / 08:05
Wat fijn dat je haar als vriendin blijft steunen en achter haar blijft staan!

Er is ook christelijke hulp: http://www.erishulp.nl/. Je kunt daar terecht met geestelijke vragen, maar ook voor praktische hulp.

Heel veel sterkte toegewenst!
drj
11-04-2015 / 18:38
ten vierde:

mocht je vriendin besluiten het kind te houden, dan is het verstandig de verwekker van het kind zoveel mogelijk buiten beeld te houden. Iemand die een ander lichamelijk en geestelijk mishandelt is geen goede vader voor een kind. Het beste zou zijn te verhuizen naar een ander deel van het land. Als hij het nog niet weet, moet ze hem het zeker niet vertellen.

Een kind geweldvrij op te voeden is namelijk niet gemakkelijk als daar een wrede ex-partner wat over te zeggen heeft. Ze moet het kind niet door hem laten erkennen, omdat hij daarmee recht op omgang heeft en dit kan gebruiken om haar verder lastig te vallen. Vooral gevaarlijk, omdat ze in het verleden niet in staat was voldoende voor zichzelf op te komen tegenover hem.

Bedenk bij alles, dat je een ander niet redden kunt. Je kunt je best doen haar te ondersteunen en advies te geven, maar het is zeer wel mogelijk, dat ze op den duur weer naar deze "vriend" teruggaat. Ze mag blij zijn zo'n echte vriendin als jij te hebben, maar zoals gezegd, mishandelde vrouwen gaan vaak terug naar hun ex, zoals een paard terugrent in zijn brandende stal.

Terug in de tijd

Wij zijn op zoek naar een zeer goed vertaalde kinderbijbel met veel verhalen, ook de minder bekende verhalen, het liefst...
geen reacties
09-04-2014
Ik ben een 33-jarige vrouw. Drie jaar geleden heb ik een prednisonkuur gehad om de ziekte van Crohn rustig te krijgen. T...
2 reacties
10-04-2018
In het Heilige der Heilige mocht alleen de hogepriester eenmaal per jaar komen. Werd daar dan ook nooit schoongemaakt? H...
2 reacties
09-04-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering