De zone Gods in de belofte geopenbaard

Ds. H. Paul / Geen reacties

02-04-2015, 09:23

Vraag

Aan een dominee van Ger. Gem. Wat betekent het dat de zone Gods in de belofte wordt geopenbaard? En wanneer gebeurt dit? Aan het begin van de bekering of na lange tijd pas?


Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster, 

Het gaat er in deze vraag om wanneer de Heere licht geeft over de Persoon en het werk van de Zoon van God in het leven van Zijn kinderen. Wanneer het geloofsoog open gaat om iets van de heerlijkheid van Christus te zien. Men zou het kunnen vergelijken met de opkomst van de zon. Voor de zon gezien wordt is er enig licht waarneembaar aan de kim. Het licht is wel van de zon, maar de zon zelf is nog niet te zien. Toch leeft het verlangen hem te zien. Hij kan wel achter wolken verborgen zijn, maar het is toch licht geworden. Toch is het anders als de zon opgaat bij een heldere hemel. 
 
Zo kunnen er geloofswerkzaamheden zijn waarbij zicht ontvangen wordt op wie we zijn voor God. Er liefde is voor een onbekende God gepaard met een droefheid over de zonde. Dat brengt ons in het gebed bij de Heere. Dan troost de Heere met Zijn Woord en vervult vrede ons hart. Maar diepere ontdekking ontneemt die troost en beseffen we dat we met wat ondervonden is voor God niet kunnen bestaan. In die weg ontsluit de Heere uit Zijn Woord door middel van de beloften van het Evangelie het zicht op Christus. Dat kan bij de een langer, bij de ander korter zijn. Daar is God vrij in. 
 
Paulus spreekt in Gal. 1:16 over de openbaring van Christus aan hem. Dat was op weg naar Damascus. Maar dat was tot ontdekking aan zijn zonde. In Damascus pas ging hem het licht op over de Persoon en werk  van de Heere Jezus door de prediking van Ananias. Toen predikte hij terstond Christus. 
 
In de geloofsomhelzing van Christus wordt de vaste grond voor het geloof gevonden. De rechtvaardige zal leven door het geloof in Hem. Steeds weer en steeds meer. Dat gun ik ieder. 
 
Hartelijke groeten, 
Ds. H. Paul

Dit artikel is beantwoord door

Ds. H. Paul

 • Geboortedatum:
  16-07-1928
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Moerkapelle
 • Status:
  Inactief
235 artikelen
Ds. H. Paul


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

In Deuteronomium 7:13-15 staat dat wie de geboden van de Heere wil horen en in acht nemen en houden, heel veel welvaart krijgt. Bijvoorbeeld de vrucht van uw schoot, vrucht van uw land, uw koren, nieu...
1 reactie
01-04-2014
Wat hebben de hemel en de hel te maken met het christendom? Groeten twee meisjes.
Geen reacties
01-04-2013
Ik heb al diverse keren bepaalde zonden beleden voor God, maar de zonden blijven in m'n hoofd terugkeren. Er blijft iets in me aangeven dat ik bijvoorbeeld te zondig ben om een relatie aan te gaan. Ho...
2 reacties
01-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering