Kracht van het gebed en voorbestemming

B.S. van Groningen / 3 reacties

26-02-2015, 15:50

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. De afgelopen weken heb ik best vaak een discussie over het geloof met een collega die ook gelovig is. Zo hadden we ook een discussie over de kracht van het gebed en dat God voordat Hij de wereld schiep alles al had bepaald wat er zou gebeuren. Zo kwamen we ook op het onderwerp “de uitverkiezing” en “de kracht van het gebed.” Ik geloof namelijk dat God van te voren heeft bepaald wie er in Zijn Koninkrijk zullen ingaan en wie niet. Mijn collega gelooft wel dat God van te voren alles bepaald heeft, maar gelooft ook dat God ‘om te praten’ is. Dan komt het voorbeeld van Abraham die het met God (in de gedaante van een man) over de verwoesting van Sodom en Gomorra heeft, waar God er in toestemt de steden niet te verwoesten als er nog vijftig tot zelfs tien ‘rechtvaardigen’ zijn. Dat ziet mijn collega dan als ‘ompraten’ en ik weet niet goed hoe ik dat moet zien. Maar wat de vraag van mijn collega aan mij was is: “Wat is dan de kracht van het gebed? Waarom zou je dan nog bidden tot God voor bekering als God toch al heeft besloten dat je wel of niet bekeerd wordt?” Mijn antwoord daarop was: “Omdat één van de middelen van bekering ook het gebed kan zijn en omdat je niet weet of je bekeerd zult worden, daarom moet je bidden.” Maar wat mijn collega ook vroeg is: “Waarom zou ik dan bijvoorbeeld voor mijn buurman bidden die kanker heeft of die mag genezen, als God al besloten heeft of mijn buurman zal sterven of zal blijven leven?” Ik vind het erg moeilijk om daar nu een goed antwoord op te geven. Ik geloof dat God van te voren alles heeft bepaald, maar ik geloof ook dat het gebed kracht bevat, alleen ik weet niet goed hoe ik dit dan samen moet voegen om een goed antwoord te geven. Kunt u mij hier meer over vertellen? Alvast bedankt.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het is behoorlijk omvangrijk en ingewikkeld wat je in je vraag naar voren brengt. En ook zijn er situaties, die wij niet kunnen doorgronden, begrijpen. Ik volg jouw vraag maar een beetje in de volgorde, zoals jij hem stelt. Het begon met een discussie over de kracht van het gebed. Leggen we daar de Bijbel naast, dan lees ik in Jakobus: een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Niet alles. En op meer andere plaatsen geeft de Heere Jezus aan, dat er op het gebed grote wonderen kunnen en zullen gebeuren.

Maar dan schakel jij om naar de verkiezing, dat is wel iets anders al heeft alles wellicht met elkaar te maken. Jij gelooft dat God alles van te voren bepaald heeft en dat is terecht, maar dan hebben wij het over de verborgen raad van God.
Daar mogen wij niet mee rekenen. Wat Hij voor Zichzelf verborgen houdt, mogen wij niet curieuslijk (nieuwsgierig) onderzoeken. Wij moeten ons tevreden stellen met datgenen, wat God ons geopenbaard heeft en dat is de hele Bijbel van Genesis tot Openbaring.

Het tweede wat je goed moet onthouden is, dat God zo goed is, dat Hij op menselijke wijze tot ons spreekt, anders was het voor ons onmogelijk om iets van Hem te weten. Zo moet je ook het gebed van Abraham zien, die worstelt om het behoud van zijn neef Lot. Dat is geen ompraten, maar een bewijs, dat God het gebed hoort en op Zijn tijd en wijze (manier) ook verhoort, maar niet altijd zoals wij dat wensen en denken.

Wat is de kracht van het gebed? Dat de HEERE Abraham verhoorde door Lot als een vuurbrand uit de stad Sodom heeft uitgerukt. De stad werd wel omgekeerd, maar Lot werd behouden. Is dat niet een bewijs, dat God het gebed hoort en ook verhoort?

De tweede vraag, of het volgende voorbeeld: waarom zou je om bekering bidden, als God toch al besloten heeft of je bekeerd wordt of niet? Jouw antwoord zou ook het mijne geweest zijn: niemand weet van de verborgen besluiten van God. Wij hebben te maken met Zijn geopenbaarde wil: Bekeert u/je, want waarom zou je sterven. We mogen toch aan de welmenende woorden van de Heere Jezus niet afdoen als Hij zegt: Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden?

Wanneer het gaat over die buurman, die kanker heeft, geldt hetzelfde als bidden om bekering. Wij weten toch nooit precies wat God besloten heeft ook al zeggen medici dat het hopeloos is? God heeft het laatste woord, niet doctoren, geen mensen om iemand heen. Het is verschillende keren gebeurd dat mensen, die opgegeven waren, nog jaren hebben geleefd.

En een ander punt is: wanneer we niet meer kunnen bidden om genezing, dan blijft toch nog over: smeken om bekering. Dat is toch nog belangrijker, of niet? Denk aan het voorbeeld van Hizkia, die het bericht kreeg: Bereidt uw huis, want gij zult sterven en niet leven (Jesaja 38). Hizkia is ten einde raad, maar hij keert zijn aangezicht naar de wand en bid om genezing. Hij kirde als een duif en piepte als een zwaluw  (lees dat gebed maar eens rustig door). Dan mag de profeet bijna gelijker tijd teruggaan en Hizikia aanzeggen, dat God zijn gebed verhoord heeft en hij nog 15 jaar mag blijven leven. Opnieuw een bewijs, dat de HEERE een Hoorder is van het gebed. Natuurlijk wist de HEERE hoe Hij zou handelen, maar dat was Hizkia niet bekend. Trouwens de Heere hoort en verhoort niet om het gebed, maar op het gebed.

Tenslotte nog het voorbeeld van de Kananese vrouw. Zij zocht Jezus op om genezing te vragen voor haar dochter. Een tijd lang deed de Heere Jezus of Hij haar niet hoorde, maar zij hield aan, ook toen zij met een hondeken vergeleken werd. Met de linkerhand hield de Heere Jezus haar af, maar met Zijn rechterhand trok Hij haar: “Ja Heere, maar ook de hondekens eten van de kruimels, die onder de tafel terecht komen.”

Uiteindelijk is de Heere aan ons niets verplicht, maar Hij heeft Zelf de genademiddelen gegeven om die gelovig te gebruiken.

Beste vriend/vriendin, ik hoop enigszins een antwoord gegeven te hebben, het blijft een moeilijke materie, maar lees de psalmen maar eens. Daar staat vaak zo duidelijk en helder, dat de Heere op het gebed grote wonderen gedaan heeft en ik ben verzekerd: ook doen zal. ‘k Riep God niet vruchtloos aan, Hij wil mij niet versmaan, in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van Zijn eer en hoorde mijn gebeden.

Met een hartelijke groet,
B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

Tags in dit artikel:

biddengebedsgenezinguitverkiezing
3 reacties
sydneylover
26-02-2015 / 16:57
Terwijl ik dit (mooie!) antwoord las moest ik denken aan de geschiedenis van Elisa in 2 koningen 6 die bad 'Heer, open zijn ogen dat hij zie' (vers 17).

Ik geloof vast en zeker dat God op een aanhoudend gebed soms je ogen wil openen en me mag zien wat de uitkomst in een bepaalde situatie zal zijn!
Dinand
01-03-2015 / 16:05
Het is waar de HEERE weet alles al van wat er gaat gebeuren.
Daar is niet mee gezegd dat alles dan is verloren.
De Heere kan zich laten verbidden maar dan moet er wel actie van je zelf uitgaan om tot Hem te gaan en niet in de wachtkamer te blijven zitten.
Je kunt jezelf het zo moeilijk maken en dat is niet nodig.
Lees zijn Woord onderzoek het, is daar ook een zoeken naar Hem in of vind je het allemaal wel goed zo.
Hoe kun je nou van je zelf zeggen dat je niet uitverkoren bent.
Heeft de HEERE dat persoonlijk dat tegen je gezegd of zegt de dominee van de gergem dat.
Als de dominee van de gergem dat tegen je zegt dan zou ik daar gelijk maar afstand van nemen.
De HEERE wil dat een iedere behouden word en zoekt diegene ook op.
Ik vind het antwoord van de dominee dan ook mislijdend, om de volgende reden.
Op zichzelf geeft hij ook een juist antwoord, maar jij zit in de gemeente waar hij ook deel vanuit maakt en hun eigen leer verkondigd.
Waarom zeg ik eigen leer omdat het niet klopt wat hij zegt en wat er gepredikt word, het is mislijdend met een lange y.
De ondergrond (de leer) is verkeerd dat klopt niet.
Er word gepredikt uit bevinding en lijdelijkheidsleer en dat slaat de plank mis.
Vandaar de vragen en de nood in deze gemeentes.
Heb zelf heel veel diensten in deze gemeentes mee gemaakt heb daar helaas niet iemand aangetroffen die met blijdschap de kerk uit kwam dat ze opgebouwd waren door het gesproken woord.
Wel heb ik jongeren gezien die blij waren dat de kerk afgelopen was.
Als er toch werkelijk de ware leer gepredikt zou worden en daar naar gezocht zou worden dan zou dat toch ook vruchten moeten te zien zijn.
Er is geen vrucht, als de HEERE lijkt aangenomen te worden dan noemt men dat een gestolen Jezus.
Het is net met koek happen je hebt het bijna en het word weer van je afgehaald en dat is nu ook net wat de tegenstander ook wil.
De dominees waar je het ware woord zou van verwachten zijn ook mensen, en zij denken dat ze het bij het goede eind hebben maar helaas daar is gedeeltelijk van waar, daarom ook altijd de moeites.
Ook de HEERE roept hun op tot bekering en daarom is het ook zo belangrijk toets het naar de Bijbel van wat er gezegd word en neem het zo niet aan dat is gevaarlijk.
Evangelist Dooijeweerd heeft op een van de laatste vragen waar het gaat over deur van je hart en Jezus aannemen weer zo'n Schriftuurlijk antwoord gegeven.
Hou je hieraan vast en leef daar uit en laat al het andere los.
De HEERE heeft een ieder op het oog en wil ook dat een ieder behouden word.
Dan kan het niet zijn dat de HEERE je niet uitverkoren heeft, die keuze heb je dan zelf gemaakt om niet de Waarheid werkelijk te zoeken en na te leven.
De HEERE heeft het je altijd aangeboden, je eigen schuld als je het voorbij laat gaan.
Zoek de Waarheid maak je los het kan zo als het lijkt de Waarheid zijn en zo van de HEERE niet zijn.
Sorry dat ik het zo zeg de waarheid is hard en eenmaal zal dat aan het licht komen en rekenschap voor gegeven moeten worden.

Sterkte met alles de HEERE is Groot en Goed.
bastiaan30
04-03-2015 / 12:53
"Wie tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen".
Dat is toch duidelijk genoeg?
Vertrouw daarop, het zijn Zijn eigen woorden.

Terug in de tijd

Ik ben afgewezen door een jongen. Hoe moet ik met deze gevoelens afrekenen? En hoe herken ik de man die God voor me heef...
geen reacties
25-02-2013
Mijn man en ik zitten hebben momenteel een huwelijkscrisis waar we niet uit lijken te komen. Een tijd geleden heeft mijn...
geen reacties
26-02-2016
Kun je al christen naar de Huishoudbeurs gaan? Ik zelf ga nu en ga absoluut niet naar optreden van zangers, maar wat bet...
6 reacties
25-02-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering