Een multitasker zoals Jozua

Ds. H.H. Klomp / 1 reactie

04-02-2021, 11:46

Vraag

God vraagt niets van ons boven ons kunnen, maar hoe vind ik een bijbelse balans? Ik las in Jozua 1:8 dat hij dag en nacht bezig moest zijn met Gods Woord en wetten overdenken enz., maar tegelijk moest hij nauwkeurig kunnen handelen. Ik vind dit moeilijk te begrijpen en ben zelf geen multitasker en ik vraag me af hoe Jozua dit alles deed zonder gestresst te raken van de combinatie lezen, leren, handelen en dat alles voortdurend en tot Gods eer! Is Jozua een voorbeeld voor de tegenwoordige christen of vroeg de Heere deze dingen toen alleen aan hem persoonlijk? Zowel voor Jozua als voor mij voelt het als een onmogelijke opdracht...

Antwoord

Beste vragensteller,

Zoals je al zelf  aangeeft, is Jozua niet het standaardvoorbeeld voor ons allemaal. Hij was een uniek persoon en de opvolger van Mozes. Als zodanig heeft God hem bijzonder begenadigd. Zie Numeri  27:18-23. 

Jozua was inderdaad een multitasker. Hij had bijzondere gaven. Was onder anderen een kundig strateeg (tegen Amalek). Zie  Exodus 17:9-10. Al moest dat altijd wel door de HEERE gezegend worden. Vandaar de gebedsondersteuning door Mozes, Aaron en Hur op de berg.

Jozua had ook zijn tekorten. Zie bijvoorbeeld zijn reactie op de berg Horeb (Ex. 32:17-18); zijn onheilige ijver voor Mozes (Num. 11: 28-29) ook Jozua’s nederlaag bij Ai. Na de succesvolle inname van Jericho verzuimde Jozua Gods zegen te vragen over de inname van Ai. Zie Jozua 7:7-12. Jozua blijft dus als kind van God aangewezen op Zijn genade om als knecht te kunnen dienen. En dat heeft hij ook gedaan. Als teken daarvan kreeg hij een nieuwe naam. Hij heette namelijk eerst Hosea (betekent: redding/heil). De nieuwe naam is Jozua (betekent: de HEERE redt). Zie Num. 13:16 b. Dus God zorgt Zelf voor redding en ruimte en Jozua heeft daar een taak in.

Jozua mocht Israel in het beloofde land brengen. Zie Numeri 34:17 en Deut. 1:38. Daarin is Jozua een voorbeeld van de Heere Jezus. Stefanus legt dat verband heel duidelijk in zijn laatste woord. Zie Hand. 7:45 (ook de Kanttekeningen Statenvertaling). De Heere Jezus brengt  ècht in de rust van het beloofde land dat Boven is. Vgl. Hebr. 4:7-9, plus Kanttekeningen Statenvertaling. Als je nu door genade burger bent (geworden) van het Koninkrijk der hemelen, dan ben je van Boven geboren (wedergeboren dus). Dan zoek je de dingen die Boven zijn, waar Christus is aan de rechterhand van God.

Multitaskers in de wereld (en soms ook in de kerk) die wegen de waardering van hun persoonlijkheid vaak af aan wat ze (wel of niet) presteren. Dat geeft vaak een onmenselijke dwangprestatie. Om niet van neurose te spreken.  Maar de gelovige probeert dat niet te doen, want hij heeft Christus leren kennen. Zie Efeze 4:20-24. Dan leef en handel je niet ter goedkeuring van andere mensen. Maar van de Heere Zelf. Je persoonsidentiteit ligt dan in de meerdere Jozua, de Heere jezus. Dat is een afhankelijk leven waarin je steeds weer en steeds meer van de Heere leert. Zie o.a. Filippenzen 1:9-11. Je wordt dan geleid door de fijngevoeligheid van de Heilige Geest om te (kunnen) onderscheiden waar het op aan komt: dit wel en dat niet! Geen multitasker dus. Dat geeft een heel ontspannen, aanhankelijk en afhankelijk leven aan de troon der genade. Ook als er eens iets fout gaat. Daar prikt de Heere je nooit op vast.  Want niet het vele is goed, maar het goede is veel bij Hem! De Heere krijgt er de dank voor. En jij leeft er blijmoedig en verwonderd uit. Zo is en komt en blijft je leven in balans.

Beste vragensteller: dat leven in evenwicht (en zonder overspannenheid en negatieve gedachten over jezelf) wens ik je van harte toe.

Groet en zegen en sterkte in de geloofsstrijd!

Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

1 reactie
Magnolia
06-02-2021 / 12:09
Ook ik ben geen multitasker en dit heeft invloed gehad op welk werk ik wel of niet kon doen. Ik kreeg eens een spreuk van Max Lucado onder ogen, die mij erg hielp: 'God roept ons, maar Hij vraagt ons nooit om meer te doen dan waarvoor Hij ons toegerust heeft.' Ik hoop dat jij hier ook wat aan hebt.

Terug in de tijd

Ik kom uit een RK-nest. Sinds ik mijn vrouw heb leren kennen ben ik 'langzaam' overgestapt naar de CGK. Daar kerken wij ...
geen reacties
03-02-2014
Ik ben 27 jaar en sta open voor een relatie. Ik probeer hierin God te betrekken en Zijn leiding hierin te zien en te erv...
geen reacties
04-02-2020
Wij staan voor de jongste dochter van 12 jaar voor een schoolkeuze dit jaar. Wij wonen in Katwijk. De dochter heeft als ...
2 reacties
04-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering