Het besluit van de verwerping

Ds. C.G. Vreugdenhil / 4 reacties

02-02-2015, 14:55

Vraag

 Aan ds. C. G. Vreugdenhil werd in deze vragenrubriek eens de vraag voorgelegd of hij van mening was dat ds. G. H. Kersten dwaalde in zijn uitverkiezingsleer. Hij is destijds niet uitvoerig op de vraag ingegaan, omdat hij de bedoeling van de vraag niet begreep. Nu las ik laatst bij toeval de volgende uitspraak van ds. Kersten over de uitverkiezing: “Tot het verderf zijn de vaten des toorns toebereid, gelijk bereid zijn tot heerlijkheid de vaten der barmhartigheid. Noch enige deugd in deze laatsten, noch de val en de zonde in de eersten, komen bij de praedestinatie in aanmerking.” Ik vroeg me of we dit wel juist was. Dat geen enkele deugd in aanmerking komt bij de verkiezing is natuurlijk waar, maar is het ook zo dat het besluit van de verwerping losstaat van de zondeval en de zonde? De Dordtse Leerregels lijken daarover in ieder geval anders te spreken. Bij voorbaat dank.


Antwoord

Voor alle duidelijkheid een kort antwoord. Het besluit van de verwerping staat niet los van de zondeval en de zonde. De belijdenis is infralapsarisch geschreven. Daar sta ik helemaal achter. God heeft verkoren uit het gevallen menselijk geslacht.
 
Met vriendelijke groet,
Ds. C. G. Vreugdenhil
Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Kerstenuitverkiezingverwerping
4 reacties
balksplinter
02-02-2015 / 19:18
Diplomatiek antwoord. Het is aan de lezer om te bepalen of Kersten nu wel of niet fout zit...
Michel
03-02-2015 / 08:28
@ balksplinter: volgens mij is het vrij duidelijk. Hij zegt dat hij achter het infralapsarisme staat en dat staat ds. G.H. Kersten niet. Verschillend standpunt over een niet heel belangrijke zaak.
Omega
03-02-2015 / 08:30
Precies. Kersten was een supralapsarist. Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Supralapsarisme
Rozijn
03-02-2015 / 09:26
Die link bevat onzin, Omega. Als het waar is wat daar staat, zou ds. Vreugdenhil in de lijn van Arminius denken... Maar dat is niet waar...

Wel is waar dat Kersten meer supra dacht en ook dat Vreugdenhil meer infra denkt. In Dordrecht hebben beide kampen samen de DL opgesteld.

Vervolgens heb je in beide kampen mensen die claimen dat de DL toch echt in hun straatje passen. Dan krijg je een welles-nietes spel...

Naar mijn inschatting wil ds. Vreugdenhil daar met dit antwoord niet aan meedoen. En terecht!

Terug in de tijd

Wij (gezin) hebben tien jaar elke zondag twee keer thuis gelezen in plaats van naar de kerk te gaan. Sinds ongeveer vijf...
2 reacties
03-02-2017
Sinds ongeveer een half jaar loop ik rond met iets wat op mijn hart drukt, terwijl de situatie toch al zo’n 18 jaar best...
geen reacties
03-02-2021
Mijn broer (bijna twee jaar ouder dan ik), is vastgelopen in zijn leven. Hij heeft zijn studie niet afgemaakt. Het lukt ...
geen reacties
02-02-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering