Zelfmoord mogen plegen

Ds. H. Veldhuizen / 4 reacties

28-01-2015, 17:31

Vraag

Zou iemand die van zichzelf weet dat ze de wereld meer kwaad dan goed doet (er voor heeft gezorgd dat iemand anders zelfmoord heeft gepleegd, meer vijanden dan vrienden heeft door de dingen die ze heeft gedaan) zelfmoord mogen plegen? Ik weet wel dat je blij moet zijn met je leven, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als je weet dat je het leven van anderen verpest, zelf al probeer je ze te helpen. Ik weet dat je niet over leven en dood mag beslissen, maar als iemand lichamelijk ziek is en dood gaat is het verdrietig, maar als ik zelfmoord zou plegen zou het aan mezelf liggen terwijl ik eigenlijk ook ziek ben... wel geestelijk, maar het is niet makkelijk om te leven als je jezelf niet eens kent. Zou het geoorloofd zijn als ik zelfmoord pleeg? Anoniem meisje van 15.

Antwoord

Lieve vriendin,

Je hebt een heel ingrijpende vraag gesteld. Je schrijft dat je 15 jaar oud (jong) bent, dat je de wereld meer kwaad doet dan goed, dat je het leven van anderen verpest zelfs als je ze probeert te helpen, en dat je door de dingen die je hebt gedaan meer vijanden dan vrienden hebt en er zelfs, schrijf je, voor gezorgd hebt dat iemand anders zelfmoord pleegde.

Nu kan ik, lieve vriendin, niet beoordelen in hoeverre dat allemaal waar is, of dat je, wat bij jongeren meer het geval is, door veel van wat er in je leven gebeurd is in een diepe crisis bent terecht gekomen. Maar je vraag is of het geoorloofd zou zijn dat je zelfmoord pleegt.

Lieve vriendin, laat ik meteen maar zeggen: dat moet je heel beslist niet doen! Als ik goed lees wat er in je omgaat is het volgens mij niet zozeer de vraag of zelfmoord plegen geoorloofd zou zijn, maar is veel belangrijker dat je op een andere manier naar jezelf gaat kijken. Jij bent geen ‘waardeloos’ meisje (het woord is van mij), zelfs al zou je de meest verschrikkelijk dingen op je geweten hebben: jij mag er zijn, in de ogen van mensen (al denk ik je zelf van niet) en vooral, dat zou ik heel erg willen onderstrepen, in de ogen van God. Ik weet niet of je gelovig bent grootgebracht en of je zelf gelovig bent. Maar wel weet ik dat het geloof in God en in Jezus Christus heel belangrijk is, ook (of zal ik zeggen: vooral) voor jou.

Bij God en bij de Heere Jezus zijn mensen, zolang ze leven, namelijk nooit hopeloze gevallen. Je zult vast wel een aantal verhalen uit de Bijbel kennen waarin je kunt lezen dat ieder die tot God bidt of de Heere Jezus om hulp vraagt, geholpen wordt. Dat is het geweldige van het geloof. God is een helpende God en voor ieder die in Hem gelooft en Hem bidt een vergevende God. Denk aan koning David: hij gaat naar bed met de vrouw van een ander en is er vervolgens de oorzaak van dat die ander uit de weg geruimd wordt. Maar hij ontvangt op zijn hartstochtelijk bidden van God vergeving. Of denk aan de moordenaar aan het kruis, die geschiedenis zul je wel kennen: Jezus zegt hem op zijn bidden tot Jezus het paradijs toe. Ik denk zelfs aan Judas, die Jezus verraden heeft. Jezus verdraagt hem tot het laatst toe aan de Paasmaaltijd en geeft hem zelfs het Paschabrood (Johannes 13:26).

Ergens in Duitsland (in Wittenberg) is een ontroerend schilderij van Jezus die aan Judas het Paschabrood in de mond (!) geeft. Judas heeft een heel lelijk en gemeen gezicht, maar Jezus kijkt hem heel vriendelijk aan en geeft hem het brood in de mond. Nu ben jij, lieve vriendin, geen Judas, maar al zou je dat zijn, dan nóg zou ik je aan dat schilderij willen herinneren.

En er is nog iets. Ik ken je omstandigheden niet. Maar wat een verdriet zou je mensen aandoen als je een eind aan je leven maakte: je moeder, je vader, de leerkracht van school die jou best graag mag, een paar vrienden (want die hèb je; je hebt meer vijanden dan vrienden, schrijf je, dus vrienden heb je ook), je oma of opa, je buurman of buurvrouw, ik noem zomaar wat mensen.

Ik heb het verdriet om iemand die een eind aan haar of zijn leven maakte verschillende keren meegemaakt. Ik durf, zonder dat ik jou ken, te zeggen: niemand wil dat een jong meisje van 15 jaar, om welke reden ook, zelfmoord pleegt. En, zal ik het nóg eens zeggen: in ieder geval Jezus niet. Als Hij nog op aarde was zou Hij je, als je tot Hem riep,  vast als een van de eersten opzoeken en tegen je zeggen: Geloof in Mij, wàt je ook gedaan hebt, Ik wil je leven veranderen en je gelukkig maken, Ik vraag je om Mij te volgen.

Je zegt, lieve vriendin, dat je geestelijk ziek bent. Ik zeg weer: ik weet je omstandigheden niet, ik weet niet wat er gebeurd is, maar: ik denk dat heel belangrijk is dat je eens praat met een vertrouwd iemand. Zelf denk ik daarbij aan een dominee of voorganger. Waarom? Die zal je wat kunnen aanreiken over het geloof. Hij zal misschien ook, in overleg met je, iemand kunnen inschakelen die jou verder kan helpen of, als dat nodig is, professionele hulp voor je kunnen regelen. Lieve vriendin, je verkeert, als ik je vraag goed gelezen heb, in een diepe crisis. Daar moet je doorheen. Met hulp van anderen, en van God. Nog eens: niemand hoeft een hopeloos geval te zijn, bij mensen niet, en vooral voor God en voor de Heere Jezus niet.

En nóg iets: je bent 15 jaar. Je hebt, als God het geeft, nog een heel leven voor je. En wat kan het leven mooi zijn, ook voor jou! Ik begrijp heel goed dat je dat nu zo niet kunt zien. Daar zijn je gevoelens door allerlei oorzaken te depri en te donker voor. Maar als je daar doorhéén bent, lieve vriendin, en dat kan (!), dan zou je wel eens des te sterker in het leven kunnen staan en voor mensen die ook in een crisis of in een diep dal verkeren, een heel goede hulp kunnen zijn.

Denk aan koning David. Wat had hij veel schuld door zijn omgang met de vrouw van een ander en het bewerken van de dood van die ander. Maar wat heeft hij, nadat God hem vergeven had, mooie psalmen nagelaten die in de kerken nu nog gezongen worden. Zo probeer ik, als ik je vraag goed gelezen heb, naar jou te kijken: een meisje dat in een diep dal zit, maar die er uit kan komen en straks, bij het ouder en volwassen worden, des te sterker in het leven kan staan. Daar mag je ook om bidden, lieve vriendin. Zelf zal ik, ook al ken ik je niet, ook voor je bidden of God je wil helpen en of je de Heere Jezus mag kennen als je Heiland, de Heiland van zondaren.

Er is nog iets: Sterven, of dat door een natuurlijke dood of ten gevolge van zelfmoord is, is niet zomaar een punt achter je leven. Aan de ene kant natuurlijk wel. Maar, dat weet je vast wel: het is aan de andere kant een dubbele punt. Het is met je leven voor God verschijnen. En dan zijn er twee mogelijkheden, vooral Jezus heeft daarover gesproken: of het wordt een diep donker gat dat nooit ophoudt, of het wordt voor altijd licht. Anders gezegd: het is hel of hemel. Dat laatste, lieve vriendin, wens ik je toe, na een welbesteed leven, gelovend in God en in Jezus Christus.

Je weet vast wel dat het woord “Evangelie” letterlijk “goede boodschap” of “blijde boodschap” betekent. Nu, van harte hoop ik dat je de goede blijde boodschap mag (leren) kennen en een goed en blij leven mag krijgen. Het kàn want, je kent vast de woorden van dat lied wel:  groter dan de Helper is de nood niet.
 
Ik hoop dat ik je wat geholpen heb. Van harte sterkte toegewenst,
Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

suicide
4 reacties
AHHK76
28-01-2015 / 21:16
Lief meisje,
Als iemand zelfmoord heeft gepleegd door jou... dan nog is er vergeving en hoop voor jou! Want David de man naar Gods hart, liet Uria vermoorden. Hij kreeg wel vergeving...!
Maar ik denk niet dat jij verantwoordelijk bent voor de zelfmoord van een ander. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, ook als het zelfmoord is. Er waren vast ook mogelijkheden geweest voor hulp voor deze persoon en die zijn er ook voor jou!
Doe het niet, ik geloof nooit dat er anderen er blij mee zijn, als jij dat doet! Dat lijkt me onmogelijk!
Zoek alsjeblieft hulp bij Eleos, Vluchtheuvel of waar dan ook! Jij bent waardevol en je mag er zijn. Er zijn vast mensen die jou willen en kunnen helpen...
Veel sterkte en ik zal voor jou bidden!
willemijn192
28-01-2015 / 21:53
Lief meisje,

Ik snap een beetje hoe moeilijk je het hebt. Heb je hulp? Zoek anders hulp! Ik heb hulp, wil ook zelfmoord plegen, maar heb nu net vanavond IBS gekregen. Ik hoop dat je het leven nog een kans wil geven!
Lieverd wat ik vandaag tegen kwam, heeft mij bezig gehouden:
Geen zorgen
voor morgen,
Beveel het aan God.
Leer 't heden
Besteden
En dank voor uw lot!
Voor mij is dit zeer moeilijk en ik denk ook voor jouw, maar we moeten blijven bidden, bedenk dat je niet de enige bent die het zo moeilijk heeft, ik weet dat dat een beetje standaard is om te zeggen. Maar ik ben zeer blij dat ik via een vriend deze vraag doorgestuurd kreeg, het kwam precies op het goede moment. Het leven kan heel zwaar zijn, ik zit nu ook in een hele moeilijke periode maar de Heere heeft veel mensen gegeven die weten hoe jij behandeld moet worden, en dat alles door Gods leiding.

Lieverd, ik hoop dat je een lichtpuntje gaat vinden. Dat je door mag gaan. Dat het goed mag komen en dat je in God mag geloven.

Veel liefs,
Willemijn van 19
10249
29-01-2015 / 09:58
Veel van wat je schrijft, herken ik. Ik heb ook een poos gedacht dat ik zo ongeveer de meest slechte mens op aarde was en dat het beter was als ik er niet meer was. Zelfs een poging gedaan. Gode zij dank is dat niet gelukt. Achteraf gezien waren er denk ik twee dingen aan de hand:
1) ik was depressief en kon mezelf en de wereld niet meer realistisch bekijken.
2) het was de duivel die als een briesende leeuw mij in de wanhoop dreef en mij deed geloven dat het beter was als ik eruit stapte.
De depressie is volledig opgeklaard, al had ik toen de vaste overtuiging dat het nooit meer anders ging worden. Ik slik nu antidepressivum en heb hele goede hulp gekregen. Midden in mijn depressie had ik allerlei negatieve gevoelens richting God, achteraf heeft Hij mij heel duidelijk laten zien dat Hij het allemaal écht wel ziet en in de hand houdt. Ik kan me voorstellen dat deze woorden allemaal mooi kunnen klinken, maar je niets doen. Probeer het in dat geval alleen maar met je verstand te geloven.
Ik hoop dat het antwoord van ds. van Veldhuizen en de reacties eronder je hoop geven, al is het maar een heel klein beetje. Zoek hulp, want uiteindelijk kun je er écht weer beter uit komen.
schoenveter
29-01-2015 / 10:19
Uit ervaring kan ik zeggen dat ik een meisje heb gekend die toen ook 15 jaar was en die ongeveer hetzelfde voelde als wat ik uit jou verhaal lees, samengevat: Altijd waardeloos voelen, bijna elke avond verdrietig zijn, geen vrienden/vriendinnen, steeds het gevoel hebben dat niemand je mag en dat ze altijd alles verkeerd doet. Onbegrepen voelen, veel pijn hebben, ruzies, onzeker voelen, niet geaccepteerd voelen, traumatische ervaring gehad, last van lichamelijke klachten en een rood gezicht hebben. (Ik zal het kort houden, maar dit is ongeveer waardoor het leed zo zwaar was).

Nu (4 jaar later) is het een stuk beter geworden. Pubertijd is lastig, vooral als je nergens steun vind! Het is een kwestie van geduld en hoop. Denken in mogelijkheden is ook belangrijk, omdat het niet gaat om wat je niet hebt en kan maar juist de dingen waar je wel goed in bent. En als je op God vertrouwt dan zal je ook leren dat dit lijden ergens 'goed' voor geweest is en dat er een doel is in jou leven. Maar dat zal je pas inzien als je eraan gaat werken en je zorgen bedwingt, en volledig vertrouwt op dat God het goede met je voor heeft. Ik hoop dat je lijden verzacht mag worden, maar onthoud dat dit nooit voor niks is.

Sterkte!

P.S.: Wat betreft diegene die zelfmoord heeft gepleegd 'door jou' moet je ook bij weten dat diegene daar zelf verantwoordelijk voor was, niet jij. Misschien heb je dingen toen gedaan en/of gezegd die niet fijn waren, maar dit betekend niet dat je verantwoordelijk was voor het leven van diegene.

Terug in de tijd

Ik luisterde zondagavond naar preek over de dood van de Heere Jezus. Toen de preek uit was voelde ik verdriet, want dat ...
geen reacties
28-01-2008
Geachte predikant. Kunt u eens zeggen wat u vindt van onderstaand stukje dat ik las in Om Sions Wil? Ik kreeg het toeges...
geen reacties
28-01-2008
Wanneer ken je Christus? Hij openbaart zich door Woord en Geest, maar hoe is dat dan precies? Liefst een heel duidelijk ...
geen reacties
28-01-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering