Dezelfde God als de moslims

Ds. A. Jonker / 8 reacties

28-01-2016, 12:00

Vraag

Onlangs vertelde een broeder van mij die een cursus volgde bij Gave Veste (Belgische Christelijke organisatie voor vluchtelingen) dat wij dezelfde God hebben als de moslims. Hij had op die cursus gevraagd of "Allah" die de vluchtelingen (die moslim zijn) belijden als hun god, dezelfde is als onze God. Het antwoord dat hij daar kreeg was dat zij een ander godsbeeld hebben dan wij. Maar dat het woord "Allah" gewoon God betekent. Als hij met moslims praat zeggen ook de moslims dat we dezelfde God hebben. Ik zelf ben van mening dat het niet gaat om dezelfde God, want zij hebben Christus niet als Zoon van God en hun god is niet drieënig en nog veel meer.

Moeilijkheid hierbij is dat je dan ook moet zeggen dat joden een andere God hebben. Immers, joden zijn het helemaal eens met moslims dat God niet drieënig is en géén zoon heeft. Maar toch geloven de meeste christenen dat ze dezelfde God aanbidden als de joden. Waarom niet als de moslims, dan?

Dus nu is mijn vraag: hebben wij dezelfde God als de moslims en joden? Want als ik zeg dat we een andere God hebben dan de moslims, dan zegt mijn broeder dat ik dus ook geloof dat de joden een andere God hebben. Terwijl ik juist wel overtuigd ben dat de joden wel dezelfde God hebben (gezien het Oude Testament)...

Antwoord

Op deze vraag worden helaas verschillende antwoorden gegeven. Aan de ene kant is Allah het Arabische woord voor God. Maar de vraag is wat we met de aanduiding ‘god’ bedoelen. Op de koepel van Rots op het tempelplein in Jeruzalem staat een citaat uit de koran: “Allah heeft geen zoon.” Hiermee wordt dus duidelijk aangegeven wie Allah is. Een ‘god’ zonder zoon. Wie is de God die wij als christenen lief hebben en dienen? De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Wij geloven dat God zó lief de wereld heeft gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon als Verlosser naar deze aarde gezonden heeft (zie Joh.3:16).

Wie de Bijbel én de Koran serieus neemt , zal moeten zeggen dat Allah niet dezelfde is als de God van de Bijbel.

Hoe zit dit met de Joden? Zij aanbidden de HEERE (JHWH) die Zich in het OT bekend gemaakt heeft. De Joden belijden met Deut. 6:4  dat de HEERE één is en verwerpen een Drieënig God. De Heere Jezus heeft in het NT telkens aan de mensen gevraagd om Hem te erkennen als de Messias. En er zijn veel teksten waarin getuigd wordt dat Jezus de Zoon van God is. Denk naast Joh. 3:16 ook aan Markus 2:10, Markus 9:7.

Als de Joden Jezus als Messias en Gods Zoon verwerpen, dienen ze wel de God van het OT, maar missen het belangrijkste: Jezus Christus, in Wie God Zich volkomen geopenbaard heeft. De Heere Jezus zegt in Joh. 14:6: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door mij.”

Hoewel de Joden Dezelfde God dienen, kennen zij Gods volkomen openbaring in Jezus Christus nog niet. Maar dat zal God op Zijn tijd geven: Rom11:26: “En alzo zal geheel Israël zalig worden.” 

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

(Messiasbelijdende) Jodenislam
8 reacties
abcd
28-01-2016 / 16:56
Goed antwoord.

'Allah' betekent gewoon 'God', en als je God definieert als de almachtige Schepper van hemel en aarde, zou je kunnen zeggen dat we dezelfde God dienen. Als moslims die God om een openbaring vragen, zullen ze uitkomen bij de Bijbelse God. Zijn zat getuigenissen van.

Echter, volgens de Koran is het de grootste zonde om partners aan God toe te kennen(shirk). Jezus zien als God is absoluut not done.
(Lees soera 5 bijvoorbeeld, al krijg je dan het idee dat de auteur van de Koran geen flauw idee had wat christenen geloven.)

En als je kijkt naar de eigenschappen van de islamitische god...
Zeker als hij zich bekend maakt als de grootste aller misleiders, gaat er bij mij een belletje rinkelen...
http://www.answering-islam.org/Shamoun/allah_best_deceiver.htm

Als je een ex-moslim vraagt of hij nu nog allah van de Koran dient, zal het antwoord vrijwel zeker ontkennend zijn.


''De Joden belijden met Deut. 6:4 dat de HEERE één is en verwerpen een Drieënig God. De Heere Jezus heeft in het NT telkens aan de mensen gevraagd om Hem te erkennen als de Messias.''
Hoeft elkaar niet uit te sluiten toch?
Jezus citeerde zelf ook de Shema Yisrael.
Overigens wel interessant: het Hebreeuwse woord voor één dat daar gebruikt wordt(echad), wordt ook gebruikt in Genesis 2, als man en vrouw samen één worden.
mluther
28-01-2016 / 17:46
Kan me goed vinden in het antwoord van ds. Jonker. Terecht zegt hij aan het begin van het antwoord dat Allah het Arabische woord voor God is. Net als wat abcd, is het belangrijk hoe je God definieert. In het gesprek met verwesterde moslims kan je niet aankomen met Allah ≠ God. Moslims die volledig verwesterd zijn, gebruiken namelijk geen Allah als aanspraak, maar God.

Het is net als met namen van ons mensen. Er zijn genoeg mensen die dezelfde naam dragen. Er kan echter een wereld van verschil zijn hoe die mensen zich gedragen. Een stamboom kan dan een oplossing zijn of het opnoemen van bepaalde kenmerken, om te weten of je het over dezelfde persoon hebt.
Mona
28-01-2016 / 17:56
Uit het Reformatorisch Dagblad van gister: http://www.refdag.nl/opinie/allah_is_de_god_van_de_antichrist_1_968399
Gerard
28-01-2016 / 19:34
Ik ben er niet helemaal zeker van of 'Allah' wel gewoon 'God' betekent.
Ik kan het mishebben maar naar wat ik begrepen heb betekent het 'De God'. Van een man die al 30 jaar arabisch studeert en bijbels naar het arabisch vertaald hoorde ik onlangs dat het een eigennaam is en niet een aanduiding van het wezen. 'Allah' en 'Jaweh' zijn namen van verschillende personen. Hij gebruikt dan ook niet het woord 'Allah' in zijn vertalingen, maar hij vertaald de namen van God zoals die in de Hebreeuwse en het Griekse grondteksten staan.
Jaleco
28-01-2016 / 19:41
In de Arabische variant van 'Ere zij God' wordt 'Allah' gebruikt. Ook zijn er Arabische christenen die in opstand kwamen toen zij het woord 'Allah' niet meer voor 'God' mochten gebruiken.
De god van de moslims is wel een heel andere dan onze God. Het artikel uit het RD legt dit mooi uit.
mluther
28-01-2016 / 22:54
Wellicht dat het helpt om deze artikelen eens te lezen om een mening te vormen omtrent dit onderwerp:
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/onrust_rond_woord_allah_in_maleisie_duurt_voort_1_467392 &
http://www.refdag.nl/kerkplein/christenvervolging/maleisie/autoriteiten_maleisie_nemen_honderden_bijbels_in_beslag_1_795422

Je gaat geen rechtszaak voeren als 'Allah' de naam van een persoon zou zijn. Allah is gewoon het woord voor God. Dat is helemaal niet zo vreemd, want in andere talen kom je hetzelfde tegen. Maar goed, dat heb ik m'n vorige reactie denk ik al beter toegelicht.

Ps. Ik ben er een keer door iemand erop gewezen. Het wordt ook in preken nogal eens gezegd, Allah is geen God en God is Allah niet. Dat zijn vergelijkingen die eigenlijk niet kloppen. Tegelijk kan het erg pijnlijk zijn voor mensen die uit landen als o.a. Maleisië vandaan komen en christen zijn. Enfin, sinds dat ik erop wezen ben bezig ik die vergelijking ook niet meer. Persoonlijk vind ik het een vergelijking die weinig toevoegt. Noem liever de echte verschillen. Hoe openbaart God Zichzelf aan ons? Wat zijn de kenmerken van Hem? Of zoals we heden tegen dagen zouden zeggen, wat is Zijn visitekaartje?
Lecram
29-01-2016 / 00:51
Je moet de geschiedenis van Mohammed kennen om te weten te komen wie Allah is. Kort gezegd: Allah was de maangod waarvoor de Ka'aba was gebouwd, samen met zo'n 360 andere goden. Mohammed wilde die goden afschaffen, maar hield de maangod over. Vandaar dat maantje op de moskeeën en vlaggen.
Google maar eens op Allah Maangod dan lees je er meer over.
Gerard
29-01-2016 / 00:51
@mluther, Maleis is geen Arabisch, het is een volstrekt andere taal uit een andere taalfamilie ;)

Hoe dan ook, persoonlijk zou ik uitermate terughoudend zijn te spreken over de God van de Bijbel onder de naam 'Allah' tegenover een moslim.

Terug in de tijd

Wij zijn nu acht maanden getrouwd en hebben een kinderwens. Is het gebruik van ovulatietesten Bijbels gezien verantwoord...
geen reacties
28-01-2009
Ik heb een vraag over naastenliefde. Als ik naar mezelf kijk, dan mag ik weten dat ik God heb lief gekregen, omdat Hij m...
5 reacties
28-01-2012
Ik heb een probleem wat ik eigenlijk goed heb kunnen verbergen. Ik ben vaak bang voor mannen. In de bus ga ik het liefst...
geen reacties
28-01-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering