Het voorlezen van de wet

Redactie Refoweb / 3 reacties

27-01-2015, 11:46

Vraag

Waarom moet de wet zondags worden gelezen? De wet is toch vervuld! Romeinen 13:8-10: "Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet." De Heere heeft toch de Heilige Geest gezonden en Die overtuigt van zonde?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

liturgietien gebodenwet
3 reacties
MUS
07-02-2015 / 09:29
De wet móét 's zondags niet voorgelezen worden. Het is een traditie in bepaalde (vooral OT georienteerde) kerken, waar over het algemeen ook alleen psalmen gezongen worden.
Het heeft gewoon te maken met visie op de kerk / gemeente zijn.
moedervan2
07-02-2015 / 12:04
Ik vraag me altijd af waar deze vraag vandaan komt. Is het verzet tegen het horen van de wet? Wat is er mis met het voorlezen van de wet? Omdat de Geest overtuigt van zonde? Dus daarom hoeft ie niet voorgelezen te worden? Heeft Christus zelf niet gezegd dat er geen tittel of jota van de wet zal vallen tot Hij terug komt? Dus die wet heeft een functie. Waarom hebben sommigen dan zo'n moeite met de wet?
In Nederland het we ook een wetboek. En dat is maar goed ook. Anders zouden we lekker allemaal onze eigen gang gaan. Ooit iemand bedacht dat dat wetboek ook wel de prullebak in kan? Waarschijnlijk zijn we er allemaal wel van overtuigd dat het goed is dat de wetten er zijn... anders zou het een zooitje worden.
Maar als God ons dan 10 leefregels geeft, waarom hebben we er dan moeite mee dat ie zondags worden voorgelezen? Ik zie op scholen in de klassen ook vaak de groepsregels hangen. Samen met de kinderen gemaakt... prachtig. Niemand die daar moeite mee heeft. Maar regels van God dat vinden we moeilijk, waarom eigenlijk? Zou de Geest nou Zijn eigen wet niet willen gebruiken om te overtuigen van zonde? Wat goed is, is goed toch?
Volgens mij heeft dat niets te maken met OT-georiënteerd zijn... de wet is ook in het NT belangrijk. Het is onze leefregel tot dankbaarheid... onze spiegel...

Het spijt me wel, maar vooral bij mensen die zeggen dat de wet niet meer voorgelezen moet worden of dat de wet vervuld is (zo van: afgedaan) zie ik een levensstijl die niet past bij wat de Heere Jezus ons voorleefde: samenwonen, seks voor het huwelijk, zondagsrust die niet of nauwelijks gehouden wordt... En zij roepen vaak het hardst dat de genade van de Heere genoeg is, ja... genoeg om door te gaan op een zondige weg... om niet te hoeven veranderen, om te blijven die je bent. En dan kun je wel zeggen: de Heilige Geest overtuigd ons van zonde en dan zal het vanzelf goed komen, maar is dat wat de Heere ons leert als hij tegen de zondige vrouw zegt: "... zo veroordeel ik ook u niet. Gaat heen maar zondig niet meer." De Heere vraagt ook actie van ons, kijk je leven er eens eerlijk op na. Wie genade van God ontvangt, die wordt zo rijk. Wie veel vergeven is, zal ook een dankbaar leven willen leiden. En wat is er dan mis dat God ons 10 geboden geeft waarmee Hij ons in de goede richting duwt? Dan worden de geboden geen last, maar dan gaan we zien dat deze geboden door en door goed zijn. Dan krijgen we de genade van Heere meer en meer nodig, omdat we er achter komen dat Gods wet die zo goed voor ons is, ons een doorn in het oog is. Dat we deze moedwillig met voeten treden, terwijl Jezus Hem volkomen hield. Wie Jezus lief heeft, zal ook deze voetstappen van de Verlosser willen drukken. Niet om daarmee iets te verdienen maar om een beetje dichter bij het doel te komen waarvoor we geschapen zijn.
adriano313
09-02-2015 / 15:40
De wet proberen na te leven is eigenlijk zinloos. Het doet wel zonde kennen echter het lukt niemand als natuurlijk mens om hieraan te voldoen/ om dit na te leven.
1x struikelen is gelijk aan verloren, ik zou zeggen probeer het anders eens uit...

Mooi dat God wil laten zien dat het niemand lukt, ook al is de wet, uitgevoerd onder het priesterschap van Aaron, zo goed! Gelukkig heeft God een reddingsplan aangeboden...omdat Hij weet dat u en ik niet rechtvaardig worden als we het zelf allemaal proberen...

Een nieuwe wet, niet van zelf presteren maar van geloven (Rom 3: 27). Geloven in Jezus omdat Hij als enige het wel kon presteren om compleet aan de wet te voldoen, waardoor u en ik dank U wel mogen zeggen en rechtvaardig morgen worden.

Gal 2:16 "wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet.
Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden!!!"

De 10 geboden losmaken van de andere wetten is een menselijk bedenksel waardoor je vertroebeld wordt. De totale wet is een heenwijze/ zijn schaduwbeelden van Jezus en zijn volbrachte werk. Echter wel volgens de orde van Aaron en niet van Melchizedek (hebr. 7)
De bijbel leert verder dat door de 10 geboden toch te hanteren (daarom wordt het voorgelezen) in het nieuwe verbond, je (weer) onder een betovering komt...(heftige uitspraak van Paulus in gal.3:1). Je zet de H.geest die Gods wetten in je hart en verstand heeft gelegd buiten werking. Je ziet het Licht niet meer en keert terug naar de status van het oude verbond!
Paulus zegt heb je dan de H.Geest gekregen door te geloven of door de wet na te leven?

Misschien is dit moeilijk om te verstaan, en heb je het in je leven al zo lang alleen geprobeerd. Of is een vermenging gekomen van dit doe ik lekker zelf en dat is te moeilijk dat mag Christus oplossen.
Maar ook dit werkt niet. Anders zou Christus tevergeefs gestorven zijn. Door het zelf te doen zie je jezelf en dat is uiteindelijk zondig vlees. Door op Jezus te vertrouwen ga je naar Jezus kijken en gaat de H.Geest vanzelf spreken. Je hebt Jezus dus ten alle tijde nodig of alles nu goed gaat of niet....

Gelukkig hanteert het nieuwe verbond daarom een nieuw gebod. Niet die van Gij zult.....!!!
maar : "dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus " (1joh 3:23) &
"dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb" (joh 13:34; 1512)

Vechten tegen de zonden en de macht die er achter zit is een verloren strijd. Echter Jezus heeft alle machten en overheden ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Zorgt daarom dat je de H.Geest in je hart hebt, alleen dan lukt het om aan Gods standaard te voldoen en de zonde te overwinnen. Dat is genade. Iets krijgen (gunst) wat je niet verdient hebt.

Stop met zelf proberen en geloof in Jezus, Neem hem aan als Heer van je leven, zodat de H.Geest woning in jou hart kan maken. Zo krijg je alleen een nieuw hart! een vlese hart waar God zijn wetten Zelf inlegt!

Terug in de tijd

Mag deze vraag voorgelegd worden aan ds. Veldhuizen? Ik ben een vrouw van midden 40 en ben jarenlang thuis geweest voor ...
3 reacties
27-01-2012
Ik las de vraag "bang om afgewezen te worden" en besloot om een beetje vergelijkbare vraag te stellen, maar dan vanuit h...
2 reacties
27-01-2012
Lieve dominee uit de Gereformeerde Gemeente, Waarom worden in onze kerk bijna elke zondag de stapjes van bekering uitgel...
17 reacties
27-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering