Wel gered, maar niet gereed voor de wederkomst

Dr. J.H. (Jan) van Doleweerd / 4 reacties

21-01-2022, 15:54

Vraag

1. Christenen in Noord-Korea hebben het extreem zwaar. Het land staat al sinds 2002 op plek 1 (nu 2) van de ranglijst christenvervolging van Open Doors. In de afgelopen 73 jaar worden gelovigen vervolgd, omdat de Noord-Koreaanse regering het geloof ziet als een bedreiging van de autoriteit van de communistische leiders. Waarom hebben wij het in Nederland dan zo ontzettend goed? Is dat Gods wil en/of komt dat ook door de cultuur van daar? In de Bijbel staat ook dat er verdrukking en vervolging zal zijn, maar is dit dan niet wereldwijd bedoeld? Of is God er vrij in om dit op bepaalde plekken te laten gebeuren.

2. Ik las ergens: “Maar Hij blijft nog uit. Waarom? Omdat jij, u of uw geliefden er nog niet klaar voor zijn. Wel gered, maar niet gereed, dat kan! Wel bekeerd, maar niet bereid voor Zijn komst.” Maar hoe kan dat dan? Ik herken mijzelf hierin.

Antwoord

1. Daarover kun je meer lezen in het artikel 'Vervolging is (g)een voorrecht'.

2.Je moet Bijbels denken. Dus bij het horen van dit soort uitspraken vraag je je af of dit de taal is van de Bijbel. Wat je dan allereerst ontdekt, is dat de wederkomst nog niet plaatsvindt omdat God lankmoedig is en niet wil dat er enigen verloren gaan. Hij wil dat mensen tot bekering komen (2 Petrus 3:9). Dat is de reden dat de wederkomst tot op de dag van vandaag niet heeft plaatsgevonden. Maar let wel, Petrus waarschuwt ons tegelijkertijd. De dag van de wederkomst zal als een dief in de nacht komen. Daarom word je opgeroepen om “smetteloos, onberispelijk en in vrede” te zijn. Zo wil God je aantreffen (2 Petrus 3:14). Maar dit betekent niet een vertraging van Gods belofte voor bekeerden die er niet klaar voor zijn. Het ‘klaar-zijn’ houdt in de Bijbel maar één ding in: geborgen in Christus door het geloof. Het is in de Bijbel óf gered, óf niet gered, dood of levend. Of er is olie in de lamp -denk aan de gelijkenis van de tien maagden- óf er is geen olie.

De uitspraak “gered en gereed, bekeerd maar nog niet bereid” is dus geen Bijbelse uitdrukking. Wat de Bijbel zegt is dat je je roeping en verkiezing vast moet maken in de HEERE (2 Petrus 1:10). Wees bereid Hem te ontvangen! Daartoe roept het Evangelie je op. Vervolgens roept de Bijbel ons op diverse plaatsen op om troost te zoeken in de wederkomst van Christus (1 Thess. 4:13-18) en er wakend en biddend naar uit te zien. Lees het laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis er maar op na. Nergens verbindt de Bijbel de komst van deze dag aan een voorbereiding van gelovigen die nog niet gereed zouden zijn.

Jan van Doleweerd

Dr. J.H. (Jan) van Doleweerd

Dr. J.H. (Jan) van Doleweerd

 • Geboortedatum:
  07-06-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Driebergen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Missioloog en docent Godsdienst

Tags in dit artikel:

wederkomst
4 reacties
ReposAilleurs
23-01-2022 / 20:08
‘Kom haastig, Jezus!’ bidt de predikant.
‘Ja, Amen,’ zegt een boer, ‘wil spoedig komen!
Maar na de oogst, want van m’n nieuw stuk land
heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen.’

‘Ja, Amen,’ zegt Mevrouw, ‘maar mag ik voor
De bontjas die ik gisteren zag hangen
Eerst sparen en hem aandoen, als het Koor
Een avond geeft in ‘Christ’lijke Belangen?’

‘Ja, Amen,’ zegt het kind, maar nu nog niet,
Ik moet nog met vakantie naar de bossen.
Maar ik zal zwaaien, zodat U het ziet,
Als U ons onder schooltijd komt verlossen.’

‘Kom haastig, Jezus!’ bidt de predikant.
‘Maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen,
Die ik gemaakt heb voor het Jeugdverband
Over ‘Gij zult het wel verstaan na dezen’?’

De beden komen in de hemel aan.
De cherubijnen zwijgen, die ze brachten.
En Jezus vraagt: “Kan Ik vandaag al gaan?’
Zijn Vader zucht: ‘Ge moet nog even wachten.’

Okke Jager (1928-1992)

We hebben het veel te goed. Onze kleine dochter vroeg of ik haar wilde dragen. Ze vroeg of ik haar wilde vasthouden, want zij had haar handen vol. Ik zag er een geestelijke les in. Mijn handen zijn véél te vol met het aardse, het is maar goed dat Hij vasthoudt...

Als we ten volle zouden beseffen hoe het zal zijn in Zijn heerlijkheid, zouden we niets anders meer doen dan dat najagen..
Mona
25-01-2022 / 16:14
Wedergeboren gelovigen zijn kinderen van de dag, kinderen van het licht!
Zij verwachten hun Heere juist wel en daarom leven ze ook uit die verwachting, midden in deze donkere, duistere wereldnacht.
Ze zien uit naar Zijn komst, ze ‘verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus’ (Titus 2:13).
Ze zien aan de tekenen der tijden dat Hij in aantocht is. Voor hen komt de ‘dag van de Heere’ niet als een dief in de nacht! Jezus zal weliswaar onverwachts komen, maar niet onverwacht! Dat is het verschil.
ReposAilleurs
25-01-2022 / 17:30
Van harte eens met het antwoord van Dr. van Doleweerd en de mooie reactie van Mona, hoor. Zou niet graag het beeld willen schetsen dat we maar door moeten sluimeren. We mogen met een groot verlangen uit zien naar die dag! Maar ik herken het helaas wel. Hoeveel heeft de wederkomst een plaats onder de prediking? Hoe vaak spreken we zelf, of onze medechristenen over dit onderwerp? En als ik in mijn eigen hart kijk, is het verlangen niet ieder moment vurig aanwezig (beschamend). Vandaar mijn reactie. Zouden we niet allemaal veel selectiever met ons leven omgaan, als we wisten: ‘nog één dag?’

Als Jezus morgen komen zou,
vond Hij ons dan bereid?
Zien wij wel vol verlangen,
naar die grote eeuwigheid?
Zijn wij verzoend voor onze schuld,
zodat je komen mag?
Als Jezus morgen komen zou,
dan had je nog één dag…

‘…Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben…’

Zou je daar niet naar uitzien?
Sma
26-01-2022 / 00:09
Vervolging in Noord-Korea en in nog 49 landen op de ranglijst van Open Doors... Wij hebben te maken met een geniepiger soort vervolging vind ik. Gods schepping gaat er compleet aan. De mens, door God geschapen, mag er niet meer zijn, man en vrouw? Je mag zelf bepalen wat je bent. Leven en dood, daar gaan we zelf over... Stap voor stap gaan we op Gods stoel zitten: wij creeeren de mens naar ons beeld.

Dat is, op een heel andere manier, vervolging. Christenen worden steeds minder geduld, ook in Nederland. Dat is niet erg, dat brengt Gods kinderen dichter naar Hem toe. Dat brengt ons ook dichter naar elkaar toe. We ku nen het ons als kleine minderheid niet meer permitteren om kerkmuren te hebben. Ik hoop zo dat vervolging dàt te weeg brengt. Ter ere van Hem!

Terug in de tijd

Anderhalve week geleden heb ik buikgriep gehad. Nu is de diarree over maar heb ik nog wel steeds heel lichte ontlasting....
geen reacties
22-01-2019
Nu we een dochter in de puberleeftijd hebben komt regelmatig de vraag langs: “Mag ik een broek aan, mam?” Ik heb er lang...
geen reacties
22-01-2019
Aan een panellid die op de zendingsvelden werkt. Waarom werd de vrouw in het OT sneller veroordeeld dan de man? Mannen k...
3 reacties
21-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering