Evangeliseren in Peru

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke / 2 reacties

08-01-2015, 11:00

Vraag

Ik heb een vraag aan de familie Van Dooijeweert. Op uw website las ik dat u met uw echtgenote evangelisatieactiviteiten ontplooit in Peru. Belangrijk werk natuurlijk. Maar mijn vraag is: Waarom in Peru? Volgens de Statistieken van het Pew Research Center is in Peru 95,5 procent van de bevolking christelijk. Dat is bijna het dubbele van Nederland! Nu zal niet iedereen van die 95,5 procent actief belijdend zijn, maar het blijft één van de meest christelijke landen ter wereld (hoofdzakelijk Rooms-Katholiek. Bij voorbaat dank voor uw antwoord!

Antwoord

Beste vraagsteller,

Inderdaad, Peru was een overwegend RK-land. Maar dat was zo! Officieel is 81 procent RK en 14 procent protestant. De rest is zonder geloof. De zich katholiek-noemende meerderheid bestaat uit hooguit 20 procent actief praktiserende kerkleden. In de grote steden is het katholicisme nog wel actief.
 
Sinds 1975 kent de RK een gigantische uitstroom van mensen. In die begintijd zegden vaak zo’n  duizend mensen per dag hun verbintenis met de kerk op. Er ontstond een groot tekort aan kerkelijke leiders. Daardoor zijn in veel dorpen de kerken gesloten. Soms ontmoet je in een ver dorp een priester uit Polen. De mensen zijn gelukkig met zijn komst.

Mede door deze ontwikkeling zijn er duizenden kleine evangelische kerkjes ontstaan en die er waren, zijn gegroeid. Een groot probleem is dat deze kerken niet beschikken over opgeleid kader. Hierdoor kunnen deze gemeenten zich niet ontwikkelen en is er ook veel te weinig kennis van de Bijbel. Het probleem noodzaakte de kerken om uit te zien naar hulp, om op eenvoudige wijze de voorgangers, de zondagschoolleiders en evangelisten van deze kleine gemeenten een basisopleiding te geven.

In 1999 kregen wij vanuit een van de grootste  kerken in Peru, een persoonlijke en dringende vraag om dit werk op ons te nemen. Na grondig overleg en gebed, zijn we gegaan. De onkunde die we tegen kwamen en tegenkomen is hartverscheurend. Na een paar jaar kwamen ook indianenstammen bij ons met het verzoek om ook hun voorgangers les te geven. We zijn diep de jungle in gegaan om deze broeders en zusters te onderwijzen in Gods Woord.

In dit werk zijn mijn man en ik allebei actief. Mijn man geeft de voorgangers Bijbelstudie, preekopbouw, eenvoudige homiletiek, christologie, ethiek, discipelschap en evangelisatie. De vrouwen van de Indianenvoorgangers geef ik Bijbelles. Ze willen weten, leren...
  
Veel mensen hebben op de cursus voor het eerst van hun leven Gods Woord in handen. Er zijn zendelingen die zonder Bijbel werken. Met het zeer weinige wat ze  gehoord hebben over Jezus en geloofd hebben, trekken ze op pad en vertellen dit aan de mensen diep in de jungle en die geloven wat hun verteld wordt. Met diepe vreugde en ontroering nemen ze de Bijbels in hun handen, soms met tranen in hun ogen.

Met dozen vol Bijbels gaan de bergbewoners terug naar hun dorpjes, of de Indianenbroeders naar hun verre comunidades aan de rivieren. Het is onvoorstelbaar om mee te maken dat de meeste mensen voor het eerst over de geboorte van Jezus horen. Wat ik met verwondering en dankbaarheid door mag geven is, dat we bijna een half miljoen Bijbels hebben mogen uitdelen. Ook vele Quechua Bijbels en verschillende Nieuwe Testamenten in de talen van de Indianen. Wees er van overtuigd dat de geestelijke nood groot is, maar dat de Heere doorgaat!  De velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders zijn weinig.

Hartelijke groeten en Gods zegen en wat ik je vragen wil: bid voor je broeders en zusters in Peru.

Mw. N. J. van Dooijeweert-van der Slikke

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

 • Geboortedatum:
  25-04-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Pastoraal medewerkster

Tags in dit artikel:

buitenlandevangelisatiezending
2 reacties
Ikweethetniet
08-01-2015 / 19:16
Mijn peruaanse schoonfamilie zei eens" jij bent niet christelijk (katholiek) maar wij wel.
Ik vroeg ga je naar de mis , heb je een bijbel, lees je daarin, ken je de pastoor??????.
Op alle vragen was het antwoord nee. Toen zei ik dat ik supporter was van de voetbalverenging daar.
maar dat ik nooit naar een wedstrijd ging, de spelregels niet kende en ook de spelers en d..e coach niet.
Dan ben je ook geen echte supporter zeiden ze.
Ik zei dat klop, dat kan ook niet. Maar kun jij dan wel christelijk katholiek zijn?

Ik hoop dat je een beetje begrijpt waarom die familie zulk geweldig werk in Peru doet.
De mensen daar hebben geen idee van de inhoud en de boodschap van de bijbel.
Ikweethetniet
08-01-2015 / 19:36
Nog een opmerking.
In 2004 is er een volkstelling geweest waarbij 6 procent aangaf evangelisch/protestants te zijn.
bij de volkstelling in 2011 gaf 12 procent aan evangelisch/protestants te zijn.
Nu is dat percentaje inmiddels 14. Blijftft u alstublieft bidden voor peru en de familie van dooijeweert.

Terug in de tijd

Aan een Ger. Gem.-dominee. Mag je verlangen naar je sterfdag (of de wederkomst)? Er is veel gebeurd waardoor ik het aard...
2 reacties
09-01-2018
Sommige (oude) predikanten zeggen dat ze heimwee hebben naar vroeger, naar het gezelschapsleven en de oude vromen. Predi...
18 reacties
08-01-2018
Ik zit met een probleem. Door grote problemen en na jaren van verdriet zullen mijn vrouw en ik gaan scheiden. Ik tob hie...
geen reacties
08-01-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering