Borderliner

Ds. P.C. van Keulen / 8 reacties

06-01-2015, 12:32

Vraag

Een borderliner is iemand die voldoet aan minimaal vijf van de negen standaardkenmerken. Ook al gaan ze snappen wat ze doen door therapie, ze lopen elke keer weer een wak in van emoties en prikkels die ze niet kunnen verwerken. Ze slopen zonder het zichzelf te realiseren (overigens soms wel als het te laat is) hun eigen leven en hun omgeving. Volgens mij heeft God die mensen gemaakt om anderen te beproeven en gaan dus de borderliners zelf naar de hel. Vaak plegen ze nog zelfmoord ook. Kan een borderliner volgens u bekeerd worden? Een moe en kapotgeworstelde borderliner met een jong gezin die alles kapot gemaakt heeft!

Antwoord

Beste vragensteller, beste...

Dat ik hierboven achter het tweede woordje "beste" drie puntjes gezet heb, is omdat je meer bent dan een borderliner, dan een moe en kapot geworstelde borderliner met een jong gezin, die alles kapot heeft gemaakt. Je bent Jan of Marie, of hoe je ook heet. Zo voelde je je misschien niet toen je deze vraag schreef en mailde, maar toch wil ik er wel even de vinger bij leggen. Ieder mens draagt een naam, ieder mens is meer dan zijn of haar ziekte, ieder mens is door God geschapen en gewild, niet om anderen te beproeven, maar om tot eer van Hem te leven. Zo hebben we geleefd in het paradijs voor de zondeval en pas na de zondeval is de gebrokenheid in alle dingen openbaar gekomen, maar ook de weg tot herstel in de Heere Jezus Christus. Dit betekent niet dat wie door genade in Hem gelooft automatisch genezen is van de lichamelijke gebrokenheid, want hoe kan iemand zijn of haar leven lang blijven tobben met lichamelijke of psychische problemen, maar in Jezus Christus mag er dan ook wel gezien worden op het herstel, namelijk dat ze eens zullen zijn in het land waar geen inwoner meer zal zeggen: Ik ben ziek, en waar de eeuwige rust zal zijn. Dat iemand zijn of haar hele leven kan blijven tobben met lichamelijke of psychische problemen is hier niet gezegd om moedeloos te maken, want ook in wegen van diepte wordt bij tijden wel ondervonden dat het Israëls God is Die krachten geeft en van Wie het volk zijn sterkte heeft.

Je vraagt: Kan een borderliner bekeerd worden? Je zou de vraag ook anders kunnen stellen: Kan ik, Jan of Marie, bekeerd worden? Kan ik als mens, die zoveel kapot heb gemaakt in het leven bekeerd worden? Het antwoord kan kort zijn: ja! Er is in de Bijbel geen enkele grond te vinden om een ander antwoord te geven of om te kunnen zeggen dat een borderliner, omdat hij of zij borderliner is, naar de hel zou gaan. De term borderline(r) was er in de tijd van de Bijbel nog niet, die is pas in de jaren 70 van de vorige eeuw opgekomen, maar wat we in de tijd van de Bijbel wel tegen komen is dat mensen met allerlei kwalen, met welke ziekte zij ook kampten, tot God gingen en in de tijd van de Heere Jezus hier op aarde naar Hem toe gingen; hoe wilde Hij met ieder te maken hebben, geen één uitgezonderd. Dit mag ook een beeld zijn voor het geestelijke; hoe het ook in iemands leven geweest is, hoe iemand ook dagelijks met zijn of haar (overblijvende) zwakheid te strijden heeft, niets kan hem of haar scheiden van de liefde van God in Jezus Christus, Die de overwinnaar is van de dood, van de eeuwige dood. Wie nog buiten Jezus Christus leeft, borderliner of niet, is zolang hij of zij leeft niet gescheiden van deze liefde van God, en mag dat zo duidelijk horen vanuit Zijn eigen Woord, uit Zijn eigen mond. Hoor Hem: Wend je naar Mij, wie je ook bent, wat er ook (gebeurd) is, en wordt behouden!

Daartoe kwam Hij op deze aarde te midden van een gebroken wereld, van een mensheid, die van zichzelf de hel verdiend heeft, om van het verderf hun leven te verschonen en met goedheid en barmhartigheid te kronen. Onverdiende genade, daar wij alles kapot gemaakt hebben, dat deze Heelmeester gekomen is en alles heeft volbracht wat nodig was en is om voor eeuwig te herstellen.

Beste vragensteller, beste..., grijp moed uit Zijn eigen woorden! Denk hierbij ook aan wat we berijmd zingen: 'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.

Uit jouw vraag blijkt ook dat je beseft hoe zwaar het is voor je gezin. Laat ook dat een prikkel zijn om te blijven worstelen met God in je gebeden, dat Hij het nog draagbaar zou willen maken voor jezelf, voor je gezin, dat Hij nog herstel zou willen schenken, zodat je met je gezin nog een betere tijd met elkaar zou hebben. Blijf ook de therapie volgen ook al is daar (nog) niet het gewenste resultaat. Misschien ben je het wel eens moe, maar hoor Hem: hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten. Wat blijft er in je moeheid anders over dan alleen Hij, Die wonderen kan en wil doen? Toch?

Ik wens jou en je gezin in deze zware tijd van harte Gods zegen en nabijheid toe.

Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

borderline
8 reacties
AHHK76
06-01-2015 / 14:21
Beste vriend of vriendin,
Als ik jouw vraag lees, dan zou ik je toe willen roepen: Nee, dit is niet waar! Dit zijn leugens! De duivel wil je wanhopig maken! Jezus wil je redden...
Echt God zoekt niet de mooiste, slimste, aardigste, knapste mensen op. Juist naar hoeren en tollenaars kijkt Hij om, naar mensen die ziek zijn, gehandicapt of zelfs van de duivel bezeten. Hen zoekt hij op!
Hij heeft geen lust in jouw dood! Vanmorgen kwam ik een tekst tegen, die ik de laatste tijd veel tegen kom. Eerst durfde ik niet te geloven dat die tekst ook voor mij was. Nu geloof ik het wel en ik denk dat deze tekst ook voor jou is: Jeremia 29 11:1-3:
Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.
Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.
U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.
Misschien een leestip: "God liefhebben met heel je verstand" of "Hoe overwin ik mijn negatieve zelfbeeld".
Ik ken wel een paar mensen die borderline hebben en ze horen bij mijn vriendinnen!
Mensen die ik waardeer om wie ze zijn en hoe ze zijn. Niets minder dan wanneer ze geen borderline hadden!
Geen mensen die een beproeving voor me zijn. Waardevolle mensen die ik niet zo willen missen...
Mensen voor wie ik bid en die voor mij bidden, ik denk zelfs kinderen van God. Niet geschapen voor de hel, maar voor de hemel.
Ook mensen die geen borderline hebben, maken veel fouten. Gelukkig wil God vergeving geven en Hij kan ook herstel schenken. Dat hebben alle mensen iedere dag weer nodig. Ik kijk niet op mensen met borderline neer en ik weet zeker dat God dat ook niet doet. Als ik zie hoe ze (leren om) met dingen om te gaan, daar kunnen ik en anderen respect voor hebben of een voorbeeld aan nemen.
Zoek goede hulpverlening nu je vastloopt!!!! God wil helpen, maar Hij geeft ook medemensen om ons te helpen.
Ik wens je veel geloof, hoop en liefde toe voor dit nieuwe jaar!
Groetjes van Heleen ahhk76@gmail.com
hansa
06-01-2015 / 16:03
Uit eigen ervaring weet ik dat het inderdaad verschrikkelijk is wat er kapot gemaakt kan worden door iemand die borderline heeft.
Toch zie ik in het verhaal van vragensteller één lichtpunt: dat ze (ik ga er even vanuit dat het een zij is) zelf weet wat er aan scheelt en er mee worstelt. Dan zal zij ook bereid zijn zich onder behandeling te stellen, omdat zij niet door wil gaan met mensen om haar heen te beschadigen.
Asjeblieft vragensteller, al was het alleen al ter wille van je jonge kinderen, stel je onder behandeling. Voordat ook zij beschadigd door het leven moeten.
Print de laatste alinea van het antwoord van ds.van Keulen uit en hang het boven je bed. Zodat, als je momenten hebt dat je denkt dat het niet gaat lukken, je weer weet waar je het voor doet.
Sterkte gewenst. Of beter: vraag naar de Heere en Zijn sterkte.
Ora et labora.
John61
06-01-2015 / 16:53
Beste vraagsteller, in mijn werk heb ik met een vrouw met borderline te maken gehad, die een stabiele relatie had en kinderen. Net als jij gaf ze blijk van enig zelfinzicht. Een chaotische bui voelde ze aankomen. Dat gaf ze dan bij de mensen in haar omgeving aan en ze zorgde voor veel structuur voor zichzelf want dat hielp (ook de hulp van anderen). Daardoor kwam ze door haar chaotische periode heen en kon ze de schade beperken. Wat mij betreft had deze vrouw een medaille verdiend. Als christen mag je je onvolmaaktheid (waar je zelf niet om gevraagd hebt) bij de Heere neerleggen.

Je stelling dat borderliners per definitie naar de hel gaan, kan ik niet rijmen met de woorden en het gedrag van Jezus; "komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt.." Ook voor jou is er vergeving (ook als je in herhaling van zonden valt) en hoop.
Bloem94
06-01-2015 / 19:31
Als ik in de buurt woonde, kwam ik je helpen (in je jonge gezin)!

Onthoudt maar: 'Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God'!!

Veel sterkte in deze moeilijke tijden!
Jello
06-01-2015 / 19:59
Lieve vraagsteller,

De tranen springen me in de ogen als ik jouw vraag en opmerkingen lees.
Wat moet er diep menselijk lijden schuilgaan achter deze enkele woorden.
Waarschijnlijk is jouw leven een hel op aarde.
Mogelijk ben je zelf zwaar beschadigd in je jeugd.
Emotionele of lichamelijke verwaarlozing, seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Misschien veroorzaakt door (gewetenloze) mensen die nu het hardst klagen, dat jij hen kapot maakt...
Of door mensen die naast jou opgroeiden en het zoveel beter hadden dan jij.
En het geluk hadden dat zij niet mee hoefden te maken, wat jij mee maakte.
Ik hoop dat dit niet waar is.
Dat je hele lieve, trouwe, begripvolle, steunende mensen om je heen hebt.
Familieleden die jou nooit laat vallen, die jou nooit verlaten.
Die begrijpen dat jij er niet voor kiest om te doen zoals je doet.
En satan zit ook niet stil, wat een oorblazingen...

Lieve vraagsteller, wat moet jij het onbeschrijfelijk moeilijk hebben.
De tranen springen me in de ogen, ook vanwege de lieve reacties die je hierboven kreeg.
Alleen die van @hansa begrijp ik niet.
Als ik die reactie naast jouw verhaal legt, kies ik er liever voor om met jou om te gaan.
Ook ik heb een vriendin met borderline.
Waardevolle vriendschap die ik niet zou willen missen.
Een waardevolle persoon, die weet wat intens lijden is.
Oprechte christin.
Ik denk dat destructief reageren vanwege een ziekte uit een benauwd hart,
heel iets anders is, dan destructief reageren vanwege een zondig hart!
En God ziet het hart aan!!!!
Laat dat je tot troost mogen zijn.

We bidden voor je.
Heel veel sterkte toegewenst.
Berthine83
09-01-2015 / 13:27
Met tranen heb ik je verhaal gelezen. Ik zou graag met je in contact willen komen. ik heb zelf ook borderline en herken veel in je verhaal. misschien dat we elkaar tot steun kunnen zijn. als je wilt kun je me mailen naar berthine83 @ gmail punt com

Heel veel sterkte en kracht.
bloem1989
28-01-2015 / 00:12
ik vind het een hele heftige vraag, en als ik het zo lees, is deze vraag geschreven op een moment dat het emotioneel nog al heftig was(zo schat ik in) ik ben 25 heb zins mijn 21 de diagnose borderline, heb 9 van de 9 kenmerken, ik heb hele heftige periodes achter de rug, van opnames, maar nu met de juiste hulp zorg en begeleiding gaat het goed.
en kan ik een redelijk stabiel leven, leven, met werk, vrienden familie, en een fijne kerkelijke gemeente....

als de vragen steller denkt dat je als borderliner naar de hel gaat. prima, die verantwoordelijkheid ligt bij de persoon, maar laat daar andere mensen met borderline buiten.
vind het nog al kwetsend.

en buiten dat, er bestaan geen borderliners. JE HEBT BORDERLINE, JE BENT HET NIET!!!

@hansa ik begrijp je wel, jij reageert verstandelijk, de rest emotioneel, en daar schiet je niks mee op, daarmee douw je iemand nog verder in de put.
Jello
28-01-2015 / 21:50
@bloem1989, ik zal niet met bewogenheid reageren op jouw reactie, want ik begrijp dat jij daar niks mee op schiet.

Echter vind ik het kort door de bocht om daarmee te kunnen stellen dat vraagsteller er daarom ook niks mee opschiet.

Zoals je zelf zegt, als jij niet gebaat bent met dat soort reacties, prima, die verantwoordelijkheid ligt dan bij jou, maar laat er andere mensen met borderline buiten, spreek zelf dan ook niet voor anderen die borderline hebben.

De reactie van @hansa vind ik trouwens niet zo 'verstandelijk', zoals jij zegt. Het lijkt er eerder op dat hij/zij de vraag niet goed gelezen heeft....

Terug in de tijd

Ik heb een vraag wat betreft het elkaar wederzien na de dood. Ik had hier laatst een discussie over en kon hier moeilijk...
geen reacties
07-01-2016
Ik ben een meid van 20 jaar en doe een opleiding in de gezondheidszorg. Toch heb ik niet het idee dat dit de baan is die...
3 reacties
06-01-2014
Waarom heeft God mijn vrouw afgenomen nadat ze ziek is geworden en mij en de kinderen alleen achtergelaten na een relati...
10 reacties
06-01-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering