Financiën van opgenomen zus

drs. F.W. den Boef / geen reacties

02-12-2014, 11:30

Vraag

Mijn zus is 61 jaar. Ze heeft in haar levens perioden gehad met psychische problemen. Dan is ze in de war. Ze is nu weer opgenomen. Ze heeft behoorlijk wat schulden, o.a. huurschuld. Ze dreigt hierdoor ook haar woning kwijt te raken. Ze geeft geen toestemming aan haar contactpersoon om haar financiën te behartigen. Er wordt dus niets betaald en de rekeningen blijven liggen, waardoor de schuld steeds verder oploopt. We maken ons hier erg veel zorgen over. Is er een mogelijkheid om daar grip op te krijgen zonder haar toestemming en is het mogelijk dat we als broers en zussen aansprakelijk worden gesteld voor die gemaakte schulden?

Antwoord

In ons rechtssysteem kan iemand nooit aansprakelijk gehouden worden voor het handelen of nalaten van iemand anders, zelfs al is dat je man of vrouw, broer of zus, je vader of moeder. Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken niet regelen. Bijvoorbeeld omdat zij dementerend zijn, psychiatrisch patiënt zijn of een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt financiële beslissingen voor de betrokkene of beslissingen over de zorg aan de betrokkene.

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Bijvoorbeeld het kopen van een huis. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het curatele- en bewindregister.

Bewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De bewindvoerder neemt beslissingen over het geld en de goederen van de betrokkene. Wie onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk dat een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt uitgesproken. Dergelijke bewinden zullen worden gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister.

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam.

U kunt een verzoek tot curatele, bewind of mentorschap doen bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig. De betrokkene zelf of de familie vraagt meestal curatele, bewind of mentorschap aan.

Op de website www.rijksoverheid.nl kunt u alle nodige informatie vinden over dit onderwerp.

Mr. F. W. den Boef

PS: Mocht de vragensteller behoefte hebben aan wat bijstand, bijvoorbeeld bij het opstellen van het verzoek aan de kantonrechter, dan kan hij/zij contact met mij op nemen via het mailadres van de vragenrubriek: vragen@refoweb.nl

drs. F.W. den Boef

 • Geboortedatum:
  15-06-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Leusden
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb al een geruime tijd een hele lieve en goede vriend, die 100 procent voor mij gaat. Niets vindt hij gek; ik kan al...
geen reacties
02-12-2009
Als er iets over de zondag wordt gevraagd, lopen reacties uiteen. In de reformatorische kerken wordt geleerd dat de zond...
geen reacties
03-12-2015
Wat zijn de evangelische geloofspraktijken?
1 reactie
02-12-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering