Gaat nu heen in vrede

Ds. H. Paul / geen reacties

20-11-2014, 09:57

Vraag

Aan een Ger. Gem.-ambtsdrager. Aan het einde van een eredienst zegt de dominee meestal iets als: "Gaat nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heeren." Daarna legt hij de zegen op de gemeente en is de dienst afgelopen. Een paar vragen hierbij: waarom gaat de gemeente staan bij het opleggen van de zegen? Waar komen de woorden "Gaat nu heen in vrede" of "Gaat thans heen in vrede" vandaan? Het "ontvangt de zegen des Heeren" begrijp ik wel, maar waarom dat andere stukje? (eventueel met de toevoeging van "bewaar het Woord").

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Het is een goede gewoonte dat de gemeente bij het uitspreken van de zegen gaat staan, vanwege het plechtig karakter daarvan. Het gaan staan is altijd teken van eerbied. Zo zingen we ook staande de gedoopte kinderen toe. Ook bruidsparen worden staande toegezongen, evenals bevestigde ambtsdragers. Het is geen geringe zaak als de zegen in Naam van de Drieënige God op de gemeente gelegd wordt of een zegenbede gezongen wordt.
 
Verder moeten we bedenken dat gewoonten vaak op grond van de historie worden aangehouden. In Engeland gaat iedereen in de kerk staan bij het zingen. Ook in onze gemeente te Randburg. Van meer belang is of de zegen ons hart raakt. Laat dat ons gebed maar zijn.

Het uitspreken van de zegenwens: "Ontvangt nu de zegen des Heeren en gaat daarna heen in vrede" (zoals ik het zelf zeg) houdt m.i. in, dat de goede wens wordt uitgesproken dat de vrede die het gevolg is van het ontvangen van de zegen, door de gemeente zal worden ontvangen.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

kerkdienstzegen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben verliefd afgelopen vakantie verliefd geworden op de broer van mijn vriendin. Ik dacht dat het wederzijds was en i...
1 reactie
20-11-2009
Er wordt soms wel eens gezegd: De Christus wordt niet gepreekt. Wat betekent nu eigenlijk “De Christus prediken”? En hoe...
1 reactie
21-11-2015
Ruim een halfjaar geleden heb ik bij de dermatoloog een grote moedervlek laten verwijderen. Hij heeft het onderhuids geh...
geen reacties
20-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering