Dogmatiek van ds. G. H. Kersten

Ds. C. Harinck / geen reacties

30-10-2014, 16:01

Vraag

Ik ben momenteel de dogmatiek van ds. G. H. Kersten aan het doorlezen. Daar zegt hij dat God de val niet alleen geweten heeft, maar ook besloten en gewild. Is dit alleen maar zodat Gods barmhartigheid (in het zenden van Zijn Zoon) en rechtvaardigheid (in het verwerpen van ongelovigen) des te meer naar boven komen? Nu begrijp ik dat hierover al eeuwen naar antwoorden gezocht is en over getwist is. En het is ook iets wat boven onze bevatting gaat, zeker boven ons verduisterd verstand. Maar nu is het voor mij erg moeilijk om dit voor waar aan te nemen en te beginnen bij de val in Adam zonder hier acht op te slaan. Nu vraag ik me af waarom het kan zijn dat God de val gewild heeft en hoe ik dit kan aannemen zonder God een dubbele agenda te verwijten. Deze vraagstuk belemmert mij namelijk enorm in het lezen en horen over geestelijke zaken. En waar ik ook over nadenk, het komt altijd hier weer uit. Ik begrijp dat u zult zeggen: bidt om verlichte ogen des verstands, maar is dat het enige of zijn er ook ‘redelijke’ antwoorden?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Wij zijn geneigd om bij zulke vragen als u stelt te rade te gaan bij de rede. We kunnen er echter slechts in zo ver over spreken als God in Zijn Woord heeft geopenbaard.

Allereerst weten we uit de Schrift dat God niet kan zondigen. Wij weten ook dat Zijn morele karakter niet toelaat onrechtvaardigheid te doen. “Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is. Want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij” (Deut. 32:4). Zie ook bijvoorbeeld Gen. 18:25, Job 34:10 en Jakobus 1:13.

De Bijbel wil ons laten zien dat God nooit iets doet wat onrechtvaardig is. Dat is een heel belangrijk gegeven. Ik heb in mijn jonge leven een diepe crisis gekend in verband met deze zaken. Ik kwam nieuw in de kerk en ging over deze zaken nadenken, vooral ook over de predestinatie. Het zijn vragen die je Godsbeeld bepalen. Het ergste voor mij was dat ik God van onrecht verdacht. Tot ik bij herhaling las in Lev.19, 20: De Heere onze God is heilig. Ik geloof dat dit van fundamenteel belang is in vragen rondom val en predestinatie en ook in lijden. De gelovige weet overal geen antwoord op, maar weet dat God heilig is. Bij Hem is geen onrecht. Hier alleen vindt het hart rust.
 
Nu terug naar je vraag: Heeft God de val gewild? Als we denken aan de openbaring van Zijn wil is het antwoord: Nee. Hij heeft gewild dat Adam gehoorzaam zou zijn en zo een blijvend gerechtigheid zou verwerven. Dit moet overeind blijven. Daarom is een boude uitspraak: God heeft de val gewild of zalige val, veel te ongenuanceerd.

Maar Gods Woord zegt ook nog andere dingen. Hand.15:18 zegt: ”Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.” We moeten niet denken dat God de val is overkomen door een macht die sterker is dan Hij. Dan kom je terecht bij twee goden, een goede en een kwade God. God staat boven alle dingen ( Ef. 1:11). De val van de mens heeft Hem niet verrast.  Wel gesmart en tot toorn verwekt.  God is niet de God die Zich verblijdt in goddeloosheid. Ps. 5:4. God de schuld te geven van de val is dus Godslastering. Het is de schuld van de mens. God heeft geen genoegen gehad in het kwaad dat engelen in de hemel en de mens op aarde bedreven.

Nochthans heeft Hij er ruimte voor gelaten dat dit geschieden kon en het gebruikt voor Zijn bedoelingen. En wel voor Zijn eigen hoge doel, om Zich te verheerlijken en al Zijn deugden tentoon te stellen. Zijn liefde en genade, Christus en het werk van de Heilige Geest zouden zonder zondeval  nooit zo aan het licht zijn getreden. Het is een weg die voor het grootste deel een mysterie blijft. Maar God heeft schone handen. Ik hoop vooral dat dit laatste tot je hart zal doordringen.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

Kerstenuitverkiezingzondeval
geen reacties

Terug in de tijd

In hoeverre is het goed om Bijbelse symbolen te dragen? Concreet denk ik aan het kettinkje “geloof, hoop en liefde”. Kun...
geen reacties
30-10-2019
Mijn vriend en ik hebben zo’n vier jaar een relatie. Maar waarschijnlijk heeft hij bindingsangst (het is nog niet beweze...
1 reactie
30-10-2009
Aan ds. Van Holten. In uw laatste antwoord over het eten van vlees zegt u dat dieren geen ziel hebben. In Gen. 1:20-21 l...
geen reacties
30-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering