Euthanasieverklaring

P.J. (Petra) van Bodegraven-Walraven / 3 reacties

22-10-2014, 13:52

Vraag

Ik heb te maken met een psychisch ziekte, wat een zware stempel drukt op mijn leven. Ik ben vaker ongelukkig en depressief dan gelukkig. Ik worstel met het leven en heb al vaak op het punt gestaan om er eind aan te maken. Als het lijden ondragelijk wordt, mag ik daarvoor een euthanasieverklaring op laten stellen? Ik vind het best een lastige vraag, maar worstel er mee! Kan ik hiervoor naar mijn huisarts stappen? Groet een dertiger.


Antwoord

Beste dertiger,
 
In je vraag schrijf je meer tussen de regels door dan in eerste instantie blijkt. Hoe meer ik nadacht over je vraag, hoe meer ik me realiseer dat de weg naar deze vraag diep moet zijn. Dit is een vraag die je niet zomaar stelt en daarom wil ik dit uiterst zorgvuldig proberen te doen. In ons land kun je deze vraag inderdaad met je huisarts bespreken. Kort gezegd is een psychische ziekte in ons land juridisch mogelijk om als “ondraaglijk lijden” gezien te worden. Dit is overigens bij de wet geregeld. Je kunt dit vinden op het portaal van de overheid over euthanasie, geregeld bij de wet.

Tegelijkertijd roept dit bij mij vooral de vraag op of ik hiermee een voldoende antwoord geef. Ik denk het niet. Het gaat er dan ook vooral om, of je als christen deze stap en keuze mag maken. Het gaat er dan, mijns inziens, vooral om hoe jij tot een besluit kunt komen waarin je vrede hebt met God en met jezelf. En dan heb ik het nog niet eens over jouw omgeving en dierbaren...

Weten mensen in je omgeving dat je hiermee worstelt? Weten mensen dat jouw psychische ziekte voor jou ondraaglijk is? Hoe open ben je daar over? Laat je mensen toe om je hierbij te helpen? Zijn er mensen in jouw omgeving die met en voor je kunnen bidden? Is er iemand die jou pastoraal kan begeleiden hierin? Dat is volgens mij nodig!

Mijn advies is dan ook om deze vraag met je huisarts te bespreken en ook en vooral pastoraal begeleiding te zoeken die aansluit bij deze zoektocht naar Gods wil met jouw leven! Ik gun je hierin de vrede die nodig is om tot een gewogen besluit te komen.

Verder zou ik je vooral ook willen vragen om deze pijn te bespreken met je omgeving. Zij moeten daarin ook hun ‘pad’ lopen en verwerken wat dit voor hen betekent.

Mocht dit voor jou onvoldoende zijn, zoek dan hulp! Ook daarvoor moet je bij je huisarts zijn om in jouw regio een christen hulpverlener te zoeken die hierin jou wil helpen om je keus te maken.
 
Ik hoop dat ik je vraag zo voldoende heb beantwoord maar mocht dit niet zo zijn laat het dan weten.
 
Groet,
Petra van Bodegraven

P.J. (Petra) van Bodegraven-Walraven

P.J. (Petra) van Bodegraven-Walraven

 • Geboortedatum:
  26-03-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
3 reacties
Antonia
22-10-2014 / 14:37
Beste vraagsteller, besef toch dat euthanasie nooit de oplossing is. Daar is er maar Een geweest nl Jezus die het aller ondraaglijkst geleden heeft en daarom kan jij om Zijnentwil uit jouw ondraaglijk lijden verlost worden. O, smeek Hem erom dat je dit altijd, ook in je diepste lijden, niet uit het oog zal verliezen.
AHHK76
22-10-2014 / 22:20
Wat erg voor jou dat je het zo zwaar hebt! Zijn er geen nieuwe mogelijkheden meer op gebied van hulpverlening of medicijnen? Ik weet dat woorden hier tekort schieten... Toch wil ik je sterkte toewensen en ik zal voor je bidden!

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
Dinand
24-10-2014 / 11:27
Beste vriend(in)

Ik las je vraag net en werd er stil van.
Aarzelde ook niet om op je vraag te schrijven.

Ik kan me voorstellen hoe jij je voelt, maar nooit zo diep hoe jij je daar in voelt.
Ondraaglijk moet het voor je zijn, en toch zo bijzonder dat jij je vraag hier stelt.
Dapper van je, wil je daar ook voor bedanken dat je dat gedaan hebt.

Voor jou zo,n ondraaglijk lijden is uitkomst.
Bedoel daar niet mee te zeggen om uit het leven te stappen, zeker niet juist niet.
Ik ken je niet, weet niet hoe je in het leven staat maar dat is voor mij ook niet zo belangrijk.

Belangrijk is wel voor mij of je een goede raad aan wil nemen, en dat een kans wil geven.
Heb iets heels moois voor je om aan te bieden, niet zelf bedacht maar zelf ook gekregen aangeboden gekregen.
Van iemand die mij lief had en lief is gebleven ondanks wat ik van mijn leven tot nu heb gemaakt.

Trouw is HIJ gebleven en daardoor nog veel meer van mij gaan houden.
Ik mag HEM kennen in al zijn liefde, en bovenal heeft HIJ mij gered.
ZIJN Naam is de HEERE JEZUS en daar is er maar een van.
Een Redder een Verlosser voor verloren mensen, zo groot is HIJ en zo betrouwbaar.

Ook in nood diepe nood zoals jij in verkeerd is HIJ er.
Jij ziet Hem misschien niet de HEERE JEZUS in jou nood.
Maar HIJ is er wel weet het zeker HIJ is om je heen je mag dat geloven.

HIJ wil je redden en verlossen van je pijn die zo op je drukt, waarvan jij misschien denkt er is geen hoop meer.
Er is juist hoop, juist nu in de hevigste van de strijd is er uitkomst redding en verlossing.

Een vraag aan jou zou je dat willen en is je antwoord daarop ja dan ben je aan de winnende hand.
Ik mag jou mijn HEERE JEZUS aan bieden kost niets is al lang betaald, namelijk door Zijn bloed vergoten op golgotha.

HIJ ziet op je neer HIJ weet ervan hoe jij je voelt HIJ wil je hier uithalen, en HIJ kan het, niets is te groot voor HEM weet het zeker HIJ heeft het ook voor mij en mijn vrouw gedaan.
Hij kan door alles heen breken wij zijn daar getuigen van, en zou HIJ dat dan niet voor jou kunnen doen, zeker wel.
Een lied getuigd daar ook zo mooi van, ik zie een poort wijd open staan waar door het licht komt stromen.

Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.

Refrein:
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.

2
Die open poort laat d' ingang vrij,
aan wie komt binnen vlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij
komt Jezus vrede bieden.

Refrein

3
Die open poort leidt tot Gods troon:
gaat door, laat niets u hind'ren;
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
die God biedt aan Zijn kind'ren

Refrein

4
In 't hemelrijk, voor Jezus' troon
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon
door Jezus' bloed verkregen.

Vriend(in) grijp dit toch aan ik bid het je toe, vlucht tot HEM je mag komen in wie je bent HIJ wacht op je HIJ staat met open armen om je te omhelzen, net als bij de verloren zoon, geef de tegenstander van de HEERE JEZUS de satan niet jou leven want die houd niet van je .

Hiervoor is geloof en vertrouwen voor nodig in HEM die je dit alles wil en kan geven pak het aan je zult zien.
Want dat heeft HIJ zelf belooft en daar mag je HEM op aanspreken.

Laat nog eens van je horen, mag ook persoonlijk gegevens zijn bekend.

Vriend(in) wens je GODS zegen toe wij zullen voor je bidden.

Terug in de tijd

Beste ds. Breure. Ik las uw antwoord over het hervormd jeugdcontact! Wij als rechtse achterban van de hervormde gemeente...
1 reactie
22-10-2010
Van kleins af aan geloof ik in Jezus, de Zoon van onze God. De Zoon die voor mij aan het kruis ging. Maar soms heb ik mi...
geen reacties
23-10-2019
Is apart wonen, in ieder geval voor een langere tijd, een goed idee als je niet wilt scheiden? Alvast bedankt voor het a...
geen reacties
22-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering