Bartimeüs (weer) ziende

Herziene Statenvertaling / geen reacties

20-10-2014, 08:55

Vraag

In het laatste gedeelte van Markus 10 wordt de geschiedenis van Bartimeüs beschreven. Het valt me op dat de HSV in vers 52 schrijft: "Meteen werd hij weer ziende", het woordje “weer” is hier schuingedrukt. In de SV en de KJV mist het toevoegsel “weer”, de NBV heeft dit toevoegsel wel. Hoewel het gaat om een klein verschil, is het wel vrij ingrijpend. Het suggereert namelijk dat Bartimeüs niet blind geboren is en ooit gezien heeft. Zover ik de Bijbel ken wordt er voor deze uitleg geen aanleiding gegeven. Wat is de achtergrond voor deze vertaalkeuze?

Antwoord

Hartelijk dank voor deze opmerking. Anderen hebben ons hier ook op geattendeerd. Inmiddels heeft het bestuur besloten het woordje “weer” in de volgende herziene editie weg te laten.

Met vriendelijke groet,
Reinier de Blois

Herziene Statenvertaling

Herziene Statenvertaling

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Divers
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

Bartimeus
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben al jaren psychiatrisch patiënt, er is jaren geleden een moment geweest waarop de Heere Jezus sprak en waardoor ik...
1 reactie
21-10-2015
Na veel nadenken heb ik toch maar besloten om mijn vraag te stellen, omdat de kwestie mij van binnen helemaal stuk maakt...
5 reacties
20-10-2010
Ik (meisje) heb een vraag over haargroei. Ik lees op internet tegengestelde beweringen. Is het zo dat van scheren je haa...
geen reacties
20-10-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering