Dieren in de hemel

Ds. A.A.F. van de Weg / 1 reactie

14-10-2014, 10:00

Vraag

Ik hoor/lees regelmatig dat dieren niet naar de hemel zouden gaan, omdat zij geen ziel hebben. Toch kan ik dit in de Bijbel nergens terug vinden. We lezen wel dat op de nieuwe aarde het lammetje en de leeuw naast elkaar zullen liggen. Betekent dit dat de dieren die we in dit leven hebben ook daar zullen zijn? Hoe zit dit?

Antwoord

Beste vragensteller/stelster,

Jouw vragen laten zich het beste opdelen in twee vragen: 1. Zijn er ook dieren in de hemel? 2. Zijn er op de nieuwe aarde ook dieren en betekent dit dat ze elkaar geen kwaad meer doen?

1. In de bijbel is terug te vinden dat mensen en dieren niet gelijk zijn. Het onderscheid tussen mens en dier is dat de mens geschapen is naar het beeld van God (Gen. 1:27). Dat lezen we nergens van de dieren. Dat onderscheid werkt door in de toekomst van mens en dier. Is het je wel eens opgevallen dat de adem van beesten naar beneden gaat en de adem van mensen opstijgt? Volgens Salomo kunnen we daaruit afleiden dat dieren tot stof weerkeren. Maar van mensen geldt niet alleen dat ze tot stof weerkeren. Hun geest keert tot God de Schepper weer (Pred. 12:7)! Hoe kan het ook anders, als God de mens als pronkjuweel van Zijn heerlijke schlepping gemaakt heeft. Die unieke plaats hier en nu werkt ook door in de toekomst voor de mens.

2. Wanneer aan het eind der tijden de rechtvaardigen de nieuwe aarde zullen beërven (Ps. 37), zullen ze niet in een wereld zonder flora en fauna leven. Er zullen ook dieren zijn. En het tegenwoordige gevaar en de dreiging van verschillende dieren, zal dan verleden tijd zijn. De leeuw is zo mak als het lam. Een kleine jongen zal spelen met een adder. Beelden die Jesaja (lees hoofdstuk 11) en 65 ons voor ogen schildert om de onuitsprekelijke heerlijkheid van de nieuwe werkelijkheid onder woorden te brengen. Wat zal dat zijn! De heerlijkheid die God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben, betreft ook de dierenwereld. Onze huisdieren wacht volgens de Bijbel geen tweede leven, maar de bewoners van de toekomstige wereld zullen wél omringd zijn met dieren van allerlei soort.

Met hartelijke groet,
Ds. A. A. F. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

 • Geboortedatum:
  09-03-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Abbenbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

dierenhemel
1 reactie
Johan00297
16-10-2014 / 21:45
Prediker 12:7 7
Wanneer het stof terugkeert naar de aarde,
weer wordt zoals het was,
wanneer de adem van het leven weer naar God gaat,
die het leven heeft gegeven.
of
7 aEn dat 36het stof weder tot aarde keert, als het geweest is; en 37de geest weder 38tot God keert, b39Die hem gegeven heeft.

Twijfels google leert(!) dat adem van mens en dier naar omhoog gaat gewoonweg omdat deze lucht warm uit het lichaam komt, slechts wanneer je het hoofd of dierenkop dicht bij een koude grond houd zou het gelijk kunnen neerslaan, condenseren.

Adem zou beeldspraak voor Ziel moeten zijn.

Terug in de tijd

Aan iemand van de HSV of GBS: Waarom worden tegenstrijdigheden in de Bijbel niet opgeheven in uw vertaling? En is de Bij...
geen reacties
14-10-2013
1 Petrus 3:21: “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaa...
1 reactie
14-10-2010
Wij zijn een echtpaar met een jong groot gezin. Ondanks voorbehoedsmiddelen ben ik toch weer zwanger geworden. Mogen wij...
10 reacties
14-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering