Duivel en demonen

Ds. H. Veldhuizen / 1 reactie

03-10-2014, 09:11

Vraag

Wat is het verschil tussen de duivel en ‘gewone’ demonen? En is het een erger dan het ander?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je vraagt wat het verschil is tussen de duivel en ‘gewone’ demonen en of het een erger is dan het ander.
 
Nu, ik denk dat we het beste kunnen zeggen dat de demonen de ‘helpers’ of ‘knechten/dienaren’ van de duivel zijn. Zoals we in Psalm 103:21 lezen dat God engelen als Zijn dienaren heeft, zo heeft de duivel ook dienaren. In Mattheüs 25:41 spreekt Jezus van de duivel en zijn engelen en in Openbaring 12:7 lezen we van de draak, de grote handlanger van de duivel, en zijn engelen. Alleen is er een groot verschil: God heeft de engelen niet nodig, Zijn vele engelen laten Zijn grootheid zien en dienen Hem zoals een groot koning veel dienaren heeft die hem dienen. De duivel heeft de dienaren echter wel nodig. Dat hij er vele heeft blijkt ook uit wat Paulus in Kolossenzen 2:15 schrijft over “de overheden en de machten” die Christus (dat gelukkig wel!) ontwapend heeft. En in Efeze 6:12 schrijft Paulus dat we de strijd hebben tegen de “overheden, de machten, (...) de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten”, wat er op wijst dat de duivel dienaren in allerlei rangen heeft, zoals ook de engelen van God er in allerlei rangen zijn.

Wat we precies onder al die machten die Paulus in Efeze 6 en Kolossenzen 2 noemt moeten verstaan en wat het verschil tussen de een of de ander is, is niet zo gemakkelijk te zeggen. Maar één ding is duidelijk: we hebben tegen al die duivelse machten de hele wapenrusting van God (vers 11 en 13) aan te doen. In de volgende verzen in Efeze 6 kunnen we lezen wat die wapenrusting van God is. En: in het geloof mag de gelovige weten dat Christus de duivelse machten ontwapend heeft en over hen heeft getriomfeerd (Kolossenzen 2:14-15).

Je kunt ook zeggen dat de duivel de aanvoerder van de demonen is, wat er eveneens op wijst dat de demonen ‘dienaren’ van de duivel zijn. Denk aan wat de Farizeeën zeggen: dat Jezus de demonen uitdrijft door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen en aan Jezus’ antwoord daarop: als de satan (een ander woord voor duivel) de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld (Mattheüs 12:26); in vers 27 spreekt Jezus van demonen uitdrijven.

Is het een erger dan het ander?, vraag je. Ik denk het niet. Het feit dat de duivel veel handlangers heeft, betekent dat hij grote macht heeft en op veel plaatsen tegelijk kan zijn. Zo lezen we van Maria Magdalena dat uit haar zeven demonen zijn uitgegaan, ook onreine geesten genoemd (Lukas 8:2). Of denk aan de bezetene van Gadara, van wie de onreine geest in hem zegt dat zijn naam Legio (legioen) is, “want wij zijn met velen” (Markus 5). Na de genezing van de man gaan de onreine geesten of demonen in de varkens en je weet wat het gevolg is.

Twee dingen zijn dus heel erg belangrijk: dat je de gehele wapenrusting van God aan hebt en steeds weer aan doet. En dat je in het geloof weet dat Christus machtiger is dan de duivel en al zijn demonen en de duivel en zijn demonen door Zijn Middelaarswerk in beginsel overwonnen heeft. Daarom heeft Jezus ons leren bidden: “Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”, met onmiddellijk daar achteraan: “Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid” (Mattheüs 6:13).    

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

demonenduivel
1 reactie
huibertus
03-10-2014 / 12:49
een kleine aan vulling bij het advies ds Veldhuizen, betreffende het lezen van Math 6 vers 13.

U moet wel lezen uit de vert King-James ,St vert of H SV .De vertalers van N.B.V,

hebben het nodig gevonden om de lofprijzing op het onze Vader weg te filteren

veel sterkte

Terug in de tijd

In mijn klas merk ik dat de game Fortnite door veel kinderen wordt gespeeld. De game is door veel gezinnen in de reforma...
10 reacties
03-10-2018
Tijdens catechisatie heb ik aan de hand van het boekje van Hellenbroek de eigenschappen van God moeten leren: onafhankel...
1 reactie
03-10-2016
Ik merk dat ik een steeds sterkere voorkeur ontwikkel voor dominees. Meer de zwaardere dominees. Dit krijg ik denk ik oo...
5 reacties
03-10-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering