Oordeel over Europa

Ds. C. Harinck / geen reacties

09-09-2014, 10:52

Vraag

Aan ds. Harinck. Vanmiddag sprak ik mijn ouders die het blad Oude Paden lezen. Daarin stond blijkbaar een artikel in over het oordeel over Europa. Europa zou in 2016 vergaan. Schijnbaar door een watervloed, want, zo vertelde mijn moeder, er stond ook: “Een vader voer met zijn kind in een bootje over een grote plas water. Het kind vroeg of dat water er al lang was. Nee, zei de vader, hieronder ligt Nederland.” Dat zou er dan niet meer zijn. Na dit telefonische gesprek hierover met mijn moeder voel ik me behoorlijk overstuur. Als ik dan ook naar ons gezin kijk, van wie de jongste vijf jaar is, lopen de tranen over mijn wangen en stormt het van binnen. Ik weet wel, er komt een oordeelsdag, maar tijd en uur is alleen bij God bekend. Maar deze ‘gezichten’ schijnen wel bekeerde mensen gezien te hebben. Wat is uw mening hierin? Vriendelijke groeten van een moeder.

Antwoord

Bezorgde moeder,
 
Ik heb uw vraag met enige verbazing gelezen. Wat kunnen er toch vreemde zaken verkondigd worden, die niet op Gods Woord gegrond zijn. Daarom geldt ons  de vermaning  van Johannes: Onderzoekt de geesten of zij uit God zijn. Wat niet met het Woord van God overeenkomt is niet uit God. Ik hoop dat dit uw uitgangspunt zal zijn. En zelfs wanneer mensen, die bekend staan als bekeerde mensen, dingen verkondigen die niet op het Woord van God gegrond zijn, moeten we hun zogenaamde profetieën aan een leugengeest of aan de verwarde menselijke geest toeschrijven.

Ik lees nergens in de Bijbel dat Europa zal vergaan door water. Het zijn gevaarlijke mensen die zeggen zulke openbaringen van God te hebben gekregen. In de vrucht zie je wel dat het niet uit God is, want zij worden er de man of vrouw mee. Dan ben je nog eens iemand als je deze openbaringen van God krijgt!
 
U hebt het eerste goede antwoord al gegeven. Jezus heeft gezegd: Van die dag en ure weet niemand. Ik zou willen dat u 2 Thess. 2 leest. Onder de christenen in Thessalonica waren ook mensen die profeteerden dat Jezus spoedig zou wederkomen. De apostel heeft die gedachte bestreden. Hij heeft op enkele belangrijke dingen gewezen. Eerst moet de grote afval komen, de mens der zonde, de antichrist komen. Nu is er veel afval van het christendom, maar er is in andere landen aanwas en vermeerdering. Van een wereldwijde afval van het geloof, het bijna verdwijnen van het christendom, is nog geen sprake. Er zijn ook wel antichristelijke machten zichtbaar en deze worden ook wel steeds meer en heftiger, maar alles is nog niet samengebundeld in één grote antichristelijke macht. En het Evangelie wordt nog steeds in onze wereld verkondigd.

Je moet je dus maar niet van streek laten maken door de profetieën van mensen. Die dag komt nog niet. Alhoewel wij er wel steeds dichterbij komen. Laten we vooral bedenken dat onze sterfdag onze oordeelsdag zal zijn en dat we daarom nu veiligheid zoeken achter het bloed van Jezus.

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

eindtijdoordeelsdag
geen reacties

Terug in de tijd

Na lang getwijfeld te hebben wil ik toch graag de volgende vraag stellen. Sinds een aantal jaren ben ik gelukkig getrouw...
geen reacties
09-09-2020
Christus kennen en liefhebben is het noodzakelijkste wat er is. Maar mijn leven is geen christelijk leven, ja misschien ...
6 reacties
09-09-2011
Weet iemand wie de schrijver is van Genesis? Is dat inderdaad Mozes? En wanneer is dat boek geschreven en waar? Iemand n...
geen reacties
09-09-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering