Placebo-effect bij Godservaring

Ds. A.J. Schalkoort / 1 reactie

27-08-2014, 10:18

Vraag

Ik heb een vraag waar ik zo nu en dan mee loop. Namelijk: wanneer ik God denk te ervaren, hoe kan ik zeker weten dat het geen placebo-effect is? Denk aan bijvoorbeeld: een ‘warm’ gevoel of Zijn aanwezigheid denken te voelen.


Antwoord

Terecht een goede vraag die we ons hebben te stellen, want je zult maar te laat er achter komen -namelijk in de dag van het oordeel- dat je je hebt laten misleiden door je gevoelens. Het is vandaag in dat we ergens een goed gevoel bij moeten hebben, dan pas is het echt. In de kerk is dat ook zo: ervaren dat God dichtbij is, omdat de preek zo fijn was, de dominee een bewogen man en het orgelspel zo gevoelig ten gehore gebracht, de psalmen prachtig gezongen, enz. en dat kan inderdaad het placebo-effect geven. Vergeet niet: de duivel is erop uit om langs deze weg mensen te misleiden.

Maar hoe kun je weten dat wat je ervaart geen placebo-effect is? Het beste is om te kijken naar wat de Bijbel daarover zegt. Ik denk aan het slot van de Bergrede, de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer (Mattheus 7). Hier maakt de Heere Jezus de toepassing op de Bergrede. In deze rede heeft Hij een beschrijving gegeven van wie echt een christen is. “Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen, enz.” (Mattheus 5:3 e.v.). Zo noemt Hij een aantal eigenschappen in de volgende verzen en hoofdstukken van iemand die wederom geboren is, iemand die Jezus woorden hoort en doet, iemand die de Bergrede in praktijk brengt. Die o.a. zijn gevoelens bouwt op iets wat vast en zeker is. Wie Jezus’ Woord hoort en doet wordt vergeleken bij een wijze bouwer. Deze bouwer is bezorgd om het fundament van zijn huis. Hij graaft op zoek naar de rotssteen waarop hij zijn huis kan bouwen. De rotssteen is de Heere Jezus en Zijn woord, Zijn leer.

Wat wordt er allemaal geleerd op Zijn school? Kort gezegd wat zonde en genade is en hoe God weer aan Zijn eer komt in en door mijn leven. Dat is leven overeenkomstig de Bergrede. De dwaze bouwer zou je kunnen vergelijken bij mensen die een goed gevoel willen hebben bij wat ze doen. Zij horen wel het woord maar brengen het niet in praktijk, omdat men ten diepste het niet kan en wil. Het gaat bij alles om hun eigen ik!! Denk aan de Farizeeër die God dankt omdat hij niet is zoals anderen en zoveel goede dingen doet voor God. Het gaat om zijn eigen ik. Niet de vraag hoe komt God aan Zijn eer, maar hoe kan ik er een goed gevoel aan over houden. Vandaar het haastig bouwen van het huis zonder fundament. Het verschil tussen beide huizen is niet direct te zien. Het verschil zit in het wel of niet hebben van een fundament.

We kunnen daarom de vraag stellen: waar gaat het je om bij dat goed gevoel: gaat het om je eigen ik of gaat het om de Heere en Zijn dienst. Wie echt een kind van God is, heeft ook gevoelens, maar die komen altijd op vanuit het geloof en de bekering. Denk maar aan de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Denk aan de vrede die God geeft om Jezus wil en die alle verstand te boven gaat. Denk aan het verblijd zijn in God, het huppelen van zielevreugd. Dit zijn dingen die Gods’ Woord en Geest in ons werkt en wat dus totaal anders is dan het hebben van een placebo-effect.

God mag je ervaren door Zijn woord en Geest en dan zul je willen leven tot eer van Zijn Naam al is het met vallen en opstaan. Zo worden wij niet misleid door onze gevoelens, maar geleid, ziende op de Overste Leidsman en voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus. Dan zijn de vruchten van geloof en bekering zichtbaar en hoorbaar in ons leven omdat we Christus gelijkvormig zijn geworden. Denk aan al de eigenschappen die Jezus noemt in de Bergrede en die gevonden worden in mensen die van Hem het eigendom zijn.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

ervaringgevoelens
1 reactie
Mona
27-08-2014 / 11:12
Wat een fijn en duidelijk antwoord!

Terug in de tijd

Ik zou graag in het buitenland wat vrijwilligerswerk willen doen t.b.v. een goed doel. Ik ben nogal handig met mijn handen, al zeg ik het zelf. Weet u een organisatie of stichting die mijn hulp zou ku...
Geen reacties
27-08-2012
Het is een feit dat de kinderdoop pas ongeveer 300 jaar na Christus is ingevoerd, voornamelijk door de Katholieke kerk. Dat zijn feiten, daar kun je niet omheen, tenminste als jullie eerlijk willen zi...
Geen reacties
27-08-2003
Ik ben opgegroeid in een dorp met een grote verscheidenheid aan kerkelijke gemeenten. Variërend van 'licht' tot 'zwaar'. De onderlinge verschillen zorgen er soms voor dat de gemeenschappen op gespanne...
2 reacties
27-08-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering