Nauwelijks samen

C. M. Chr. Rots - de Weger / 6 reacties

12-08-2014, 10:59

Vraag

Al vijf jaar hebben mijn vriend en ik een relatie. Wij hebben geen gemeenschap voor het huwelijk. Wel gehad, tot onze grote spijt. Na een lange moeilijke strijd schonk God genade en gaf Hij kracht om er tegen te strijden. Hoe moeilijk ook, beter deze last dan te zondigen tegen Hem! Op dit moment -en het wordt steeds erger- verlangen we er zo erg naar dat we gefrustreerd raken. Naast gebed om Gods kracht en leiding -en die geeft Hij- merk ik toch dat het soms gewoon onhoudbaar is. We willen trouwen, maar dat kan gewoon niet door geld en opleiding. Het is allemaal zo onzeker. En hoewel ik vaak troost mag vinden bij God voel ik me echt wanhopig als anderen trouwen en heerlijk samen kunnen zijn. We zijn door drukte en familie en vrienden nauwelijks samen. Hoe kan ik hier mee om gaan?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Hoe jij met je ‘probleem’ om kunt gaan? Keuzes maken! Wil je blijven bidden om de kracht en de leiding van God, die Hij ook gééft (schrijf je)... ga er voor! Dank Hem in alle keren, dat Hij te danken ís!

Als de situatie onhoudbaar is (geworden), kun je inderdaad ‘voor de bijl gaan’. Dan wijs je de verkregen genade af, nietwaar. Geef op zo’n moment echter niet God de schuld, maar kijk naar je eigen zondige hart dat de verleiding niet wil/kan weerstaan!

Als je nog niet kunt trouwen om welke reden dan ook, is het misschien juist wel goed dat je nauwelijks samen bent: dan is de verleiding van lichamelijk contact ook minder, toch? 

Je kunt wel steeds denken, dat andere stellen het beter hebben dan jij, maar je zult toch heus je eigen leven moeten leiden. Hoe lastig het misschien op dit moment ook is. Overigens: gaan trouwen is níét een vrijbrief voor het beleven van seksualiteit. Je trouwdag is de stárt van een nieuw leven dat je samen wilt doorbrengen, met alles wat daar bij hoort. Het ‘heerlijk samen zijn’ kent daarbij véle facetten!

Marijke Rots

C. M. Chr. Rots - de Weger

C. M. Chr. Rots - de Weger

 • Geboortedatum:
  18-02-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Aalten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Marijke leverde op 25-05-2017 haar 1000ste antwoord in de vragenrubriek af. Lees hier het jubileuminterview.

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
6 reacties
drj
12-08-2014 / 12:36
Mooi antwoord van mevrouw Rots.

Je hebt nu heel veel redenen genoemd waarom je niet kunt trouwen en niet samen kunt zijn: financien, studie, familie, drukte, vrienden.
Dat zijn inderdaad zaken die je op de voorgrond kunt zetten. Maar geen van de redenen die je genoemd hebt is een onoverkomelijk probleem, dat een huwelijk, of elkaar zien onmogelijk maakt.

Het punt is: je moet het wel doen. Tijd nemen voor elkaar. Prioriteiten stellen.
Een mooi verhaal dat op het internet de ronde doet is dit:

Een professor stond voor de klas en bekeek de studenten die zijn les kwam volgen. Voor hem op zijn lessenaar stond een aantal attributen.
Toen hij zijn les begon, pakte hij zonder te spreken een grote, lege glazen pot en begon deze te vullen met knikkers. Toen er geen knikker meer bij kon, vroeg hij zijn leerlingen of de pot vol was. Ze antwoorden dat het zo was.
Toen pakte de professor een doos met kralen. Hij schudde voorzichtig de kralen uit de doos, zodat zij de open ruimtes tussen de knikkers opvulden. Opnieuw vroeg de professor of de pot vol was. De studenten waren het met elkaar eens dat de pot nu echt vol was.

De professor nam nu een doos met schelpenzand en gooide het zand in de pot. Uiteraard vulde het zand alle ruimte op tussen de knikkers en de kralen. De professor vroeg opnieuw of de pot nu echt vol was. Unaniem antwoordden de studenten met een volmondig “Ja”.
De professor bukte even en haalde onder zijn lessenaar en fles wijn tevoorschijn. Hij opende de fles en schonk de wijn in de pot waar het alle ruimte tussen de zandkorrels opvulde. De studenten begon te lachen.

“Kijk”, sprak de professor toen het gelach verstomde. “De glazen pot is een metafoor voor ons leven. De knikkers staan voor alle belangrijke dingen in je leven. Familie, vrienden, kinderen, passies…. dingen die zin en invulling geven aan het leven, zelfs als er niets anders meer was op de wereld. Je leven zou toch gevuld zijn.
De kralen zijn de andere dingen die van belang zijn en die je iets kunnen schelen zoals bijvoorbeeld je baan, je auto of je huis. Het zand is al het andere oftewel zaken die er minder toe doen.

Als je de pot begint te vullen met zand”, vervolgde de professor, “is er geen plaats meer voor de knikkers of de kralen. Zo is het natuurlijk ook in het leven.
Als je al je energie besteedt aan kleine, onbelangrijke dingen, dan zal er nooit plaats en ruimte zijn voor de zaken die echt belangrijk voor je zijn. Besteed aandacht aan de dingen die essentieel zijn voor je geluk. Er zal altijd genoeg tijd overblijven om je huis op te ruimen of je auto te wassen. Besteed eerst aandacht aan de knikkers, aan de dingen die er echt toe doen. Bepaal je prioriteiten, de rest is alleen maar zand.

Eén van de studenten stak haar hand op en vroeg naar de metafoor van de wijn.
De leraar glimlachte. “Ik ben blij dat je het vraagt. De wijn toont slechts aan dat hoe vol je leven ook is, er altijd wel plek is om samen met een vriend of dierbare te genieten van een goed glas wijn.
Bron: http://www.insidecc.nl/pot_met_knikkers.htm

Denk niet in problemen denk in oplossingen. Als jullie relatie werkelijk belangrijk is, vind je ook tijd voor elkaar.
GG61
12-08-2014 / 16:51
In iedere gemeente kan men gratis trouwen.
emaildfj1atgmailpuntcom
13-08-2014 / 01:04
Dit sterke verlangen naar seksualiteit is niet goed. God wil dat wij elkaar liefhebben. Liefhebben betekent niet op zo een manier naar seksualiteit te trachten. Als je de begeertes nauwlijks in toom kunt houden is er iets niet in orde. Het is een feit dat begeertes strek zijn kunnen en dat het moeilijk is ertegen te vechten, maar God wil ons helpen dat dat niet zo is. De sleutel is met God vervuld te zijn en op Zijn manier lief te hebben.
Een huwlijk is niet de oplossing voor de begeertes in de vorm: als ik getrouwd ben is het probleem opgelost. Ook binnen een huwlijk kun je veel zondigen op seksueel gebied. Het huwlijk is niet de plaats om seksuele begeertes in de praktijk te kunnen leven. Ook mag seksualiteit en huwlijk niet ons hoogste doel zijn, ook al is het aantrekkelijk.

De oplossing is werkelijk naar God te streven. Als we door hem vervuld zijn, dan zijn we geen slaven meer van begeertes. Jezus zegt zelfs:
Johannes 4: 31 En intussen vroegen de discipelen Hem: Rabbi, eet toch iets. 32 Maar Hij zei tegen hen: Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. 33 De discipelen dan zeiden tegen elkaar: Iemand heeft Hem toch niet te eten gebracht? 34 Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.

Jezus liet zien dat het feit dat hij met God vervuld was Hem hielp om niet afhankelijk te zijn van vervulling van de dingen op de aarde.
Daarom de vraag: hoe streef je ernaar om dichtbij God te zijn?
Hoeveel lees je in de bijbel? Je kunt ook de hele avond in de bijbel lezen.
Paulus zegt zelfs:
27 Bent u aan een vrouw verbonden, zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoek dan geen vrouw. 28 Maar ook als u trouwt, zondigt u niet. Ook als een meisje dat nog maagd is, trouwt, zondigt zij niet. Zulke mensen echter zullen wel verdrukking hebben in het vlees en dat wil ik u besparen. 29 Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. Laten zij die vrouwen hebben voortaan zijn alsof ze die niet hebben, 30 en zij die huilen, alsof zij niet huilen, en zij die blij zijn, alsof zij niet blij zijn, en zij die kopen, alsof zij niet bezitten, 31 en zij die van deze wereld gebruikmaken, alsof zij die niet gebruiken. Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij.

Ik schrijf dit niet om je te veroordelen. Ik weet dat het niet makkelijk is. Maar ik weet ook zeker dat God een oplossing heeft en dat het heel anders kan en moet worden als je het nu beschrijft.
Reageer gerust. Ik communiceer er graag over: emaildfj1@gmail.com
Jello
13-08-2014 / 13:35
Beste vraagstelster, met mevrouw Rots zou ik willen zeggen: 'Als je nog niet kunt trouwen om welke reden dan ook, is het misschien juist wel goed dat je nauwelijks samen bent: dan is de verleiding van lichamelijk contact ook minder, toch?'

Ik zou hier aan toe willen voegen: er zijn mogelijkheden om toch meer samen te zijn, contact te hebben, terwijl je de verleiding niet extra opzoekt. Zoals: meer tijd voor elkaar vrij maken om met elkaar te praten over alles wat de ander in het heden bezig kan houden en hoe jullie de toekomst voor je zien. Voor praten hoef je niet persé samen op de bank te zitten, je kunt ook telefoneren, mailen, brieven schrijven of samen een eind gaan wandelen of fietsen enzovoort... Zoek alleen met deze gevoelens niet teveel samen de eenzaamheid op.

Mooi verhaal @ drj, als christen betekent dit: zoek éérst het Koninkrijk van God..., dat alleen kan een mens vol maken. Onrustig is het hart, totdat het rust vindt in God.
CrA
13-08-2014 / 15:05
"Maar geen van de redenen die je genoemd hebt is een onoverkomelijk probleem, dat een huwelijk, of elkaar zien onmogelijk maakt." Terecht opgemerkt @drj.
Paulus is nuchter en zegt: beter trouwen, dan branden. Ik weet niet in hoeverre je achter het klassieke huwelijksformulier staat, maar dat zegt: dat als je de gave van onthouding niet hebt, je schuldig bent je in den huwelijken staat te begeven opdat de tempel Gods niet verontreinigd worde.
zandkasteel
16-08-2014 / 19:42
Volgens mij is het helemaal geen slecht of verkeerd verlangen. God zelf heeft het verlangen naar een partner in ons gelegd, dat zie je bij Adam al. En als je die persoon waar je je leven mee wilt delen hebt gevonden, dan wil je ook graag helemaal samen zijn, zeker na 5 jaar. Kun je dit verlangen niet voorleggen aan je beide ouders en evt wijkouderling. Zou er van familie, vrienden en kerk geen hulp te verwachten zijn? Ik denk het wel.
Je hoeft geen luxe bruiloft, of groots feest te hebben, of met de nieuwste meubeltjes te beginnen. Ook eenvoudig, met leuke creatieve versieringen in een (kerk)zaaltje, kan je een mooie trouwdag beleven. Zelf uitnodigingen printen, versierde muffins op leuke schalen, bedankjes met eigen foto's printen, auto van iemand lenen en met mooie bloemen versieren. Leuke 2e hands trouwjurk of mooi avondjurkje die je nog eens kan dragen. Als je je verlangens deelt met anderen en hierbij hulp vraagt, zul je eens zien wat er allemaal mogelijk is!

Terug in de tijd

Al bijna vier jaar heb ik verkering met een lieve jongen. Ik was erg jong toen ik verkering kreeg en wist eigenlijk niet...
3 reacties
12-08-2013
Ik ben sociaal niet erg vaardig en loop daar op verschillende manieren tegenaan. Ik zou dat graag willen verbeteren, maa...
geen reacties
12-08-2008
Ik heb bij buikpijn, altijd veel pijn. Zoveel dat ik er van flauw val. Waar komt deze buikpijn eigenlijk vandaan? toe...
geen reacties
14-08-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering