Kerkvisitatie

Ds. H. Paul / geen reacties

11-08-2014, 08:37

Vraag

Aan een dominee van de Ger. Gem. Laatst las ik (vrouw, 22 jaar) het volgende over kerkvisitatie. De volgende vragen worden gesteld: a. Is er beslag van Gods Woord merkbaar? b. Worden er nieuwelingen in Sion geboren? c. Worden bij Gods kinderen geloofsoefeningen waargenomen? Hoe weet een dominee of er beslag gelegd is op een van de kerkgangers als iemand hier niet over vertelt? Ik spreek voornamelijk over mijzelf, want de Heere heeft mij krachtdadig stilgezet onder de prediking, maar ik heb geen vrijmoedigheid om hier over te spreken. Hoe komt het dat ik er niet over kan spreken, terwijl ik dat heel graag wil? Mijn karakter is terughoudend, maar dit stilzwijgen legt de Heere mij op, dat voel ik.

Antwoord

Beste vraagstelster,
 
In 1 Petr. 3:15 lezen we dat we altijd bereid moeten zijn om verantwoording af te leggen aan een ieder die van ons rekenschap eist van de hoop die in ons is. Wanneer u dan zwijgt bij bijvoorbeeld huisbezoek, of ontkent wat de Heere deed, handelt u tegen Gods Woord. Wij mogen nooit ons gevoel boven Gods Woord stellen.
 
Uit wat op de huisbezoeken beluisterd wordt, wordt de conclusie getrokken of er geestelijke groei is of nieuw geestelijk leven gevonden wordt. "Hoort wat mij God deed ondervinden." Opdat de Heere verheerlijkt zal worden.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

geen reacties

Terug in de tijd

Op deze en andere websites kon ik geen antwoord vinden op een vraag die mij al enige tijd bezighoudt. Zijn er na 2004 no...
2 reacties
13-08-2016
Ik zit zo een beetje over muziek na te denken en telkens weer vraag ik me af of het luisteren van Nederlandstalige muzie...
geen reacties
11-08-2006
Geachte deskundige. Ik ben 19 jaar en ben protestants. De laatste tijd vind ik het zeer interessant om uit de Bijbel te ...
5 reacties
11-08-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering