Zuivere prediking

Ds. H. Paul / 7 reacties

22-07-2014, 09:46

Vraag

Ger. Gem.-dominees zeggen vaak: "De zuivere prediking is die waar God op het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd wordt." Is dit wel waar? En waar lees ik dat dan in de Bijbel?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Al zijn uitdrukkingen niet letterlijk in de Bijbel terug te vinden, dan kunnen ze toch wel waar zijn. Als ze maar op de Bijbel gegrond zijn. Denk aan het woord “sacramenten” enz. Nu, dat God op het hoogst verheerlijkt moet worden is volkomen bijbels. Lees de psalmen maar. Hoe vaak wordt de hele wereld opgeroepen Hem te verheerlijken. Dat de zondaar diep vernederd moet worden, daar spreekt Gods Woord duidelijk van. Lees o.a Rom. 3:9-20 maar. Wij zijn niet uitnemender, zegt Paulus.
 
Maar ik denk dat geen enkele dominee durft te zeggen, dat hij dat op een gepaste wijze doet. En dat dit het kenmerk van onze gemeenten is. De Heere Jezus is de Enige die God echt verheerlijkt heeft. En zoals Hij de mens tekent zo zijn wij van onszelf. Lees Joh. 8 vers 43,44. Nodig is dit persoonlijk te leren en die waarheden te aanvaarden. Dan wordt het ons verlangen God te verheerlijken. Een heerlijk werk.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

preek
7 reacties
sydneylover
22-07-2014 / 10:15
Ik ken de uitdrukking maar ondanks het antwoord: ik kan er niet zoveel mee. En wat is precies een 'zuivere' prediking? Dus als de prediking zuiver is (wie bepaalt dat eigenlijk??), dan heeft de dominee het goed gedaan?
Het is zo'n typische Gergem uitdrukking die de passieve gelovigen heerlijk in hun passiviteit kan laten zitten: je kunt uren over een zuivere prediking discussiëren zonder er persoonlijk in betrokken te zijn. Misschien wel juist daarom heb ik er zo'n weerstand tegen.

Als ik het genoemde stuk in Romeinen 3 lees dan lees ik daarin wie een mens van zichzelf te diepste is. En dat is zeker waar, kijk in deze tijd maar eens naar de manier hoe er met de overledenen van de vliegramp in Oekraïne wordt omgegaan.

Maar lees dan ook vers 22: God schenkt gerechtigheid (vrijspraak) aan allen die in Jezus Christus geloven. En wat baat dat mij, ofwel wat heb ik eraan? 'Dat ik in Christus voor God rechtvaardig BEN, en een erfgenaam van het eeuwige leven!'

Als nu op dit laatste eens veel meer de focus gelegd zou worden, in plaats van het hameren op een zuivere prediking, zou dat niet veel heerlijker zijn?
Boaz
22-07-2014 / 16:01
@sydneylover: ik kan me helemaal vinden in wat jij schrijft. Ik heb het altijd een vreemde focus gevonden..
Ruth2
22-07-2014 / 16:15
Ga naar een kerk waar Christus in Zijn volheid word gepredikt.
Ruth2
22-07-2014 / 16:19
Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer
de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, en
Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is.
Handelingen 3: 19 en 20
Antonia
22-07-2014 / 16:32
God op het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd, kun je in één woord samenvatten: GENADE.
Hartje3
22-07-2014 / 17:56
De zuivere prediking is: waar Christus centraal staat!
juni
26-07-2014 / 09:36
fijn antwoord van ds. Paul.
vragensteller.u vraagt is het wel waar?

lijkt mij best vervelend als je niet 100 procent kan geloven wat er van uw kansel komt.
misschien hebt u geen catechisatie?waar u alles aan uw predikant kan vragen?

als ik zoiets lees,zeg ik ,ja dat is waar!

antonia@ ....kun je in een woord samenvatten:Genade
= ook waar.

---
toch wordt er in de meeste kerken wel Genade gepreekt.

soms wordt er met genade enorm gestrooid.
van huis uit geleerd Genade door Recht.

mn pa moest de nieuwe ds. vertellen wat dat betekende,ook wat bevinding was,en wat er gekend moet worden...
de aardige ds. wist het niet!!preekte veel genade,maar niet hoe je daar aan kwam!

k,ben altijd zo bang,als iemand genade hoort,dat hij/zij denkt,dat het wel goed met hem/haar zit.

zondaar op diepst vernederd,hoor je ook niet veel meer preken.

Genade door Recht,wordt God vanzelf op het hoogst verheerlijkt

vragensteller,vraag maar veel om ''oortjes''aan de Heere

Terug in de tijd

Naar aanleiding van een echtscheiding in de familie heb ik een vraag. Een direct familielid is gaan samenwonen met een v...
1 reactie
22-07-2011
In het Oude Testament gingen mensen die overleden waren naar het dodenrijk, een plek waar alle dode mensen verblijven en...
3 reacties
22-07-2011
Ik heb een vraag over de relatie tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Waaraan kun je het beste zien dat het Oude en ...
2 reacties
22-07-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering