Complottheorieën

prof. dr. M.J. Paul / 2 reacties

05-07-2014, 12:00

Vraag

Aan dr. M. J. Paul. Als je de complottheorieën Martin Vrijland leest, komt dat best overtuigend over. Hoe kijkt u hier tegenaan? Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Naar aanleiding van de vraag heb ik de website bekeken en diverse artikelen gelezen. Het woord “complottheorieën” ben ik niet tegengekomen, maar ik vermoed dat je bedoelt: Vrijland meent dat de presentatie van het nieuws in de media belangrijke zaken achterhoudt. Het lijkt mij dat hij in sommige artikelen terecht de vinger legt bij knelpunten; in andere artikelen overheerst de suggestieve schrijfstijl, zonder deugdelijke argumenten en bewijzen.

Er zijn zoveel onderwerpen die aan de orde komen, dat ik moeilijk een algemeen oordeel kan geven. Het lastige is dat tegenargumenten nogal eens ontbreken, zodat de artikelen op het eerste gezicht daardoor inderdaad overtuigend over kunnen komen. Voor een zorgvuldige meningsvorming is echter meer nodig dan de opvatting van één auteur.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

complottheorie
2 reacties
mluther
05-07-2014 / 15:13
Beste vraagsteller,

Ter aanvulling op wat prof. dr. M.J. Paul zegt. Wat de complottheorieën allemaal gemeen hebben is het gebrek aan een hard bewijs. Soms komt er weleens iets tevoorschijn, maar de authenticiteit kan nooit goed vastgesteld worden.

Hiermee zeg ik dus niet dat er wellicht een kern van waarheid in zit, maar kijk ook eens naar de achtergrond van de mensen die deze artikelen schrijven. Een snelle zoekactie, leert me dat Martin Vrijland iets teveel vrije tijd heeft (werkloos). Aangezien ik weet wat het is om dat te zijn, weet ik uit ervaring dat je gemakkelijk allerlei dingen gaat bedenken (in het geval van Martin complottheorieën). Die tijd kan je mijns inziens beter gebruiken om te solliciteren bijv.

Overigens is het ook met de gevestigde media een probleem om de authenticiteit van de beelden vast te stellen. En als de beelden dat wel zijn, hoeveel is erin geknipt en geplakt. Wordt het volledige verhaal vertelt? Als je daadwerkelijk wilt weten wat de waarheid is, zal je er zelf in moeten duiken.
mortlach
06-07-2014 / 10:58
Het probleem met complottheorieën is dat ze 'ondoordringbaar' zijn voor tegenargumenten. Elk tegenargument is immers deel van het complot, dus als je er tegen ingaat, 'bewijs' je alleen maar dat het complot waar is. Ook worden er allerlei organisaties bij elkaar geraapt, de vrijmetselaars, de Bilderberg conferentie, de Illuminatie en wat al niet meer, die zogenaamd de macht over de wereld willen overnemen. Leuk voor in films, maar niet bepaald realistisch.


Ik zou er allemaal niet te veel tijd aan verspillen.

Terug in de tijd

Ik heb iemand bij onze groep betrokken, maar daar heb ik nu spijt van. Hoe kan ik toch aardig tegen zo iemand blijven do...
geen reacties
05-07-2005
Vandaag hebben wij als gezin gelezen uit 2 Koningen 23. In de verzen 22-23 staat: “En de koning gebood het ganse volk,...
geen reacties
05-07-2021
Op een forum kwam ik een vraag tegen over artikel 71 van de kerkorde. Kan iemand uitleggen waarom dit artikel is opgeste...
geen reacties
05-07-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering