Omgangregeling in het weekend

Ds. H. Veldhuizen / 1 reactie

04-07-2014, 08:39

Vraag

Mijn ex-man en ik zijn ruim vier jaar geleden gescheiden. Uit dit huwelijk is een zoontje geboren. Conform het oudersschapsplan moet de omgangregeling uitgebreid worden. Eerst was dit een middag in de week, vervolgens een hele dag, nu de even weken een dag in de week en de oneven weken van vrijdagavond tot zaterdagavond. Nu wil mijn ex-man ons zoontje van inmiddels vier, één keer per maand een heel weekend hebben. Daartegenover staat dat hij het andere weekend bij mij mag blijven. Ik vind dit ontzetten moeilijk i.v.m de zondag. Ik wil mijn zoontje graag beschermen tegen een 'wereldse zondag' en ik heb het gevoel dat ik mijn verantwoording naar de Heere heb om het niet te doen. Wij hebben toentertijd samen belijdenis gedaan, maar na onze scheiding heeft hij de kerk volledig vaarwel gezegd: er wordt niet meer gebeden voor het eten, op zondag gaat hij naar voetbal, met een derde helft in de kantine... Ik heb alleen (zonder hem) ons zoontje laten dopen en antwoord gegeven op de doopvragen, daarom voel ik me verantwoordelijk. Aan de andere kant is het zo dat ik het ontzettend fijn zou vinden als hij een heel weekend thuis zou zijn en we op zaterdag een keer leuke dingen kunnen gaan doen. Wat zou u adviseren?

Antwoord

Beste vriendin, 

Je schrijft dat jij en je ex-man ruim vier jaar geleden gescheiden zijn, uit jullie huwelijk een zoontje is geboren en dat je man nu, conform het ouderschapsplan dat zegt dat de omgangregeling uitgebreid moet worden, jullie zoontje één keer per maand een heel weekend wil hebben. Je vindt dat, en daar heb je gelijk in, ontzettend moeilijk. Je man deed samen met jou belijdenis maar heeft na jullie scheiding met de kerk gebroken en brengt de zondag nu door op het voetbalveld of in de voetbalkantine. Je vraagt nu wat je moet doen. Je hebt immers bij de doop de belofte afgelegd dat je jullie zoon zal grootbrengen in de dingen van het Woord van God en wat komt op deze manier van zijn opvoeding terecht, o.a. als je aan de zondagsheiliging denkt.

Beste vriendin, heel verdrietig dat het tot een scheiding kwam. En, je weet dat zelf wel, een scheiding heeft dikwijls ook heel verdrietige gevolgen voor de kinderen. Mijn advies is: een gesprek aan te gaan met degenen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de omgangsregeling. Of dat veel zal uithalen weet ik niet, maar je zou er voorzichtig, want het moet met tact gebeuren, op kunnen wijzen dat je in veel opzichten in een gewetensconflict raakt omdat de zondag bij je man een heel andere invulling heeft dan bij jou, en -dat ook- dat je zoon, als de omgangsregeling wordt uitgebreid, op heel jonge leeftijd in een spagaat kan terechtkomen omdat de twee zondagsinvullingen zo veel van elkaar verschillen. Maar nog eens, of dat veel zal helpen weet ik niet. Het zal sterk afhangen van degenen die de omgangregeling vaststellen en van de houding van je ex-man die zich waarschijnlijk sterk zal verzetten. Waarschijnlijk zal, helaas, aangevoerd worden dat je ex-man ook de vader van jullie kind is en dat hij daarom ook rechten heeft. En daar heeft men in  zekere zin nog gelijk in ook. Als je nu koste wat kost je toch probeert te verzetten, zal dat waarschijnlijk averechts werken en sterke reactie bij je man oproepen, waardoor er van de zondagsheiliging van je zoontje en van meer dingen die met het geloof te maken hebben weinig zal terecht komen.

Je hebt het vast wel eens gehoord: “Als je met de bijl op het ijs slaat dan maak je brokken; schijnt de zon op het ijs dan zal het ijs gaan smelten.” Wat ik daarmee bedoel? Probeer, als het gesprek met de omgangregelaars geen goed resultaat heeft, tegenover je ex-man (wàt hij je misschien ook heeft aangedaan) als de ‘zon’ te zijn, dat wil zeggen: een rustig gesprek met hem te hebben waarin  je het bovenstaande naar voren brengt: de spagaat waarin jullie zoontje op jonge leeftijd terechtkomt, je doopbelofte en -eventueel, als dat niet te scherp of bedreigend bij hem overkomt- hem te wijzen op het jawoord dat hij eens gegeven heeft bij zijn openbare belijdenis. Misschien is het ook mogelijk een dominee of ouderling in te schakelen, maar ik weet niet hoe je man daarop zal reageren.

Lukt dat allemaal niet, of zie je het niet als goede mogelijkheden, dan is het enige dat overblijft dat je je zoontje, steeds als hij bij je is, met heel veel trouw in de dingen van het Woord van God probeert groot te brengen. Moeilijk, dat is vast en zeker waar! Dat zal veel wijsheid en liefde kosten. Maar je mag dat, en zult dat ook vast en zeker, biddend doen.

En, beste vriendin, weet je dat jouw situatie ook dikwijls de situatie van velen in de eerste christentijd was? De eerste christenen leefden in een heidense omgeving, dikwijls met heidense voorouders, ooms, tantes, familie, enz, en soms met een heidense echtgeno(o)t(e). Eén voorbeeld: Timotheüs: zijn vader was een heiden, zijn moeder een gelovige christin.  Nee, ze zijn niet gescheiden. Maar wat een problemen zal het gegeven hebben: vader diende waarschijnlijk de Griekse goden, ging misschien naar de Griekse spelen, had ‘wereldse’ vrienden die -anders dan bij jou- regelmatig over de vloer kwamen, enz. Je zou zeggen: er kan van een christelijke opvoeding van Timotheüs niets terecht komen.  Maar wat heeft zijn moeder (Eunice), geholpen door hààr moeder (Loïs) hem trouw grootgebracht, zó zelfs dat Timotheüs door Gods genade een trouwe medewerkers van de apostel Paulus is geworden. Lees het maar na in 2 Tim. 1:3-3 en 3:14-15.

Probeer verder, zover dat mogelijk is, voor je zoon te zorgen voor een ‘veilig nest’ met goede vriendjes. Laat je huis, ook als je denkt aan mensen die bij je over de vloer komen, zoveel mogelijk een huis zijn waarin de vreze des Heeren woont. En er is de christelijke school, misschien de zondagsschool, straks de club, enz. En wordt je zoontje ouder, probeer dan veel, met wijsheid en in liefde, met hem te praten over de dingen van het Woord van God.  Beste vriendin, ik hoop dat ik je wat geholpen heb. Van harte wijsheid en zegen toegewenst.                                 

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

echtscheidingomgangsregelingzondag
1 reactie
Catherine
04-07-2014 / 11:45
Wat een verdrietige situatie en wat een bemoedigend antwoord van dominee Veldhuizen!

Terug in de tijd

Geachte dominee Simons. Graag zou ik u een vraag stellen. Ik heb de meeste lezingen en verschillende preken van u beluis...
2 reacties
04-07-2011
Onlangs hebben wij de discussie gehad over het kopen van spullen in winkels die op zondag open zijn. Mag je bijv. je meu...
geen reacties
04-07-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering