De Hoop GGZ

dr. J. van der Wal / 5 reacties

03-07-2014, 14:17

Vraag

Ik werk bij De Hoop GGZ waar sinds een half jaar een nieuwe directie is die het homohuwelijk voorstaat, die atheïstische psychiaters aanstelt, die methadongebruik toestaat omdat zij de hoop voor redding van cliënten die De Hoop jarenlang koesterde, heeft opgegeven. Kan ik daar als christen blijven werken? Verschillende collega's worstelen met die vraag. Moet je juist weggaan om geen deel te hebben aan de zonde of blijven om te getuigen? Maakt het uit of je in een christelijke organisatie werkt die met de Bijbel in de hand de zonde promoot of werkt in een seculiere organisatie? Is het gevaar in een christelijke organisatie juist niet groter om meegezogen te worden, omdat de schijn van godsvrucht wordt opgehouden?

Antwoord

Er zitten verschillende elementen in deze vraag, waar ik achtereenvolgens graag op in ga.

1. Directie is voorstander van het homohuwelijk. Als dat zo is, is dat geen bijbelse visie. Bij mij roept dit de vraag op of dit inderdaad zo is. Ik ken De Hoop voldoende van binnenuit om te weten dat deze visie nooit is gepropageerd.

2. Er worden atheïstische psychiaters aangesteld. De aanname in de vraag lijkt te zijn dat dit strijdig is met een bijbelse visie. Ik voel met je mee dat dit een ongemakkelijk gevoel geeft. Want van zo iemand kun je niet verwachten dat hij of zij (uit)drager is van de identiteit. Vanuit mijn tijd bij Eleos ken ik heel goed het dilemma waar je als directie in zo'n geval voor komt te staan. Je hebt als toegelaten GGZ-instelling (en dat is De Hoop) de plicht om te voorzien in voldoende gekwalificeerde behandelaars. Daarbij zijn voldoende psychiaters onmisbaar. Heb je die niet voldoende, dan mag je behandelingen niet uitvoeren en je krijgt er ook geen geld voor. Als er te weinig christen-psychiaters in je instelling zijn, heb je de keuze tussen aanstellen van niet-christenen (met goede afspraken over hun opstelling t.a.v. de identiteit) of een deel van de instelling sluiten, personeel ontslaan en patiënten naar algemene instellingen sturen (waar ze helemaal niets meekrijgen van de christelijke identiteit). Als bestuurder van Eleos heb ik af en toe gekozen voor de eerste optie en ik kan mij goed voorstellen dat de directie van De Hoop dat ook doet. Het blijft wel moeilijk, dat zeg ik eerlijk.

3. Methadon wordt verstrekt omdat de hoop op redding is opgegeven. Hier staan twee dingen: de keuze voor methadonverstrekking en het motief. Ik kan mij goed voorstellen dat in uiterste gevallen en met pijn in het hart wordt gekozen voor methadonverstrekking. Als je dat niet doet, vallen bepaalde verharde verslaafden buiten de boot van je behandelaanbod. Ik besef echter de (grote) moeite die dit kost. Het is immers een soort beschaafde en gecontroleerde vorm van het in stand houden van een verslaving. Als je echter de diepe treurigheid van de scene van ongecontroleerde verslaving op je laat inwerken, is ook hier een keuze voor het minst kwade m.i. heel goed te verantwoorden. Het toeschrijven van het motief omdat de hoop op redding is opgegeven, is nogal wat. Het kan ook zijn dat men dit doet juist om te voorkomen dat bepaalde verslaafden anders buiten het bereik van christelijke hulp en geestelijke verzorging komen. Vergeet dat laatste ook niet.

4. Mag ik in deze instelling blijven werken? Je kunt de vraag breder stellen: mag ik blijven werken in een instelling die de christelijke identiteit niet of minder ernstig meer neemt? In de eerste plaats gaat het m.i. er om hoe ik christen ben op het werk. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Vertrekken omdat een instelling niet christelijk genoeg is, lijkt mij niet de weg die de Bijbel wijst. Een instelling is geen kerk. Het verlangen naar een zuiver christelijke instelling kan ik op zich begrijpen, maar het is ook een gevaarlijk verlangen. Maar al te gauw gaan we eigen normen aan anderen opleggen. Er kan een overspannen en beoordelende sfeer ontstaan. Denk aan de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. Laat het beiden maar opgroeien en laat de Heere uiteindelijk oordelen. Wij kunnen dat niet.

5. Maakt het uit of je in een christelijke organisatie werkt of in een seculiere? Uiteraard maakt dat heel veel uit. Een christelijke organisatie mag en moet je als goed medewerker aanspreken op de identiteit en daar intussen in de eerste plaats zelf vorm en inhoud aan geven. Dat laatste mag je ook doen in een algemene instelling, maar die kun je uiteraard niet op de christelijke identiteit aanspreken. Je spreekt in dit verband over de schijn van godsvrucht en het gevaar om meegezogen te worden. Opnieuw zeg ik: wees voorzichtig met oordelen. Laten we eerst de balk in eigen oog verwijderen, voor we de splinter bij een ander aanwijzen.

Naar aanleiding van je vraag nog een opmerking. Met deze anonieme vraag breng je een beeld van De Hoop naar buiten op een manier waarbij vragen zijn te stellen. Niet omdat er geen kritiek mogelijk zou zijn, want dat zal best het geval zijn. Maar omdat deze manier in strijd kan zijn met de regel van Matth. 18: spreek de leiding eerst persoonlijk aan en ga er niet mee naar buiten. Betrek er pas een ander bij als het eerste niet helpt. In een organisatie kun je dan denken aan de OR of de Raad van Toezicht. Zo anoniem naar buiten brengen, kweekt niet de goede sfeer voor een open gesprek. Bewaak te allen tijde de goede bijbelse omgangsvormen, vooral als het gaat om elkaar kritisch aanspreken.

Dr. J. van der Wal

dr. J. van der Wal

 • Geboortedatum:
  31-01-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Voormalig directeur Eleos en divisiemanager De Hoop.

Tags in dit artikel:

christenengezondheidszorgwerk
5 reacties
sydneylover
03-07-2014 / 15:08
Ik vind de laatste opmerking van dr. Van der Wal meer dan terecht want ik ben nogal verbaasd over de talrijke suggesties, conclusies en beschuldigingen in de vraag. Het komt op mij eerlijk gezegd niet erg integer over.

Beste vraagsteller: wat wil je bereiken met de vraag en het antwoord? Het is jouw keuze om hier te werken of weg te gaan, niemand verplicht je om te blijven!

En verder: welcome in the real world waarin je veel vaker zult merken dat het reformatorische smaldeel van ons land klein is. Het is heel belangrijk om van jezelf te weten wat jouw principes zijn en daarnaast te accepteren/respecteren dat iemand anders net zoveel recht heeft op zijn eigen principes. Zelfs als die onbijbels zijn, want zolang iemand zich conformeert aan de regels van een instelling heeft hij of zij recht hier te blijven werken. Gelukkig maar..
arnoudvanasperen
08-07-2014 / 13:21
Bedankt heer Van der Wal voor de integere reactie op de vraagsteller.
Als medewerker van De Hoop ggz raakt het mij dat één van mijn collega's zaken schrijft die voor mij niet herkenbaar noch herleidbaar zijn.
Ik zou het bijzonder waarderen als mijn collega het gesprek hierover zou durven aangaan met de directie. Daartoe roep ik dan ook op. En als ik er voor jou als collega kan zijn om hierin met je mee te kijken, meer dan graag! En mijn kerkelijke gezindte: Christelijke Gereformeerde Kerk. :-)
juni
09-07-2014 / 13:52
vragensteller
als het zo is. dan sterktesteun bij uw andere collega,s begrijp ik
ga als u het nog niet hebt gedaan,met elkaar naar de directie


wordt u erom bespot,om uw principes
dan knieenwerk
alle grootheid gaat door de stilte


doe uw werk naar uw geweten,
denk aan Daniel in het hof van....
Hermon
09-07-2014 / 16:44
Als ik (of mijn kind) naar een christelijke instelling ga, dan mag ik toch zeker wel verwachten dat je geholpen wordt door een christelijke psychiater? Je bent in zo'n situatie al zo kwetsbaar..., men legt er dikwijls hele afstanden voor af, vanuit de bewuste keuze voor een christelijke instelling en dan word je daar alsnog geholpen door een niet christelijke hulpverlener?

Ik krijg hier geen goed gevoel bij.
Hermon
09-07-2014 / 17:02
Vraagsteller noemt het zelfs 'atheistische psychiaters'...

Ik ben het met juni eens, bundel jullie krachten en ga (als dat nog niet gebeurd is..) met elkaar naar de directie.

Zal niet eenvoudig zijn, gezien alleen al bepaalde 'christelijke' reacties hier. Zoals de suggestie/aanname dat vraagsteller nog niet met de leiding zelf gesproken heeft en deze anonieme vraag bij voorbaat al als onchristelijk weg gezet wordt... Zo van: haal eerst die onchristelijke balk maar eens eventjes uit je eigen oog, voordat je de splinter uit het oog van de Hoop haalt...

En dat op basis van aannames, want:
Wie zegt dat vraagsteller er nog nooit intern over gesproken heeft?
Wie zegt dat vraagsteller geen waarheid spreekt?

Vraagsteller, van je mede christenen zou je nog wel eens meer last kunnen krijgen dan van de niet christenen, als je dit ter sprake wil gaan of blijven brengen.

Heel veel sterkte toegewenst!

Terug in de tijd

Wat betekent "geboren, niet gemaakt" in de geloofsbelijdenis van Nicea?
geen reacties
03-07-2003
Ik heb erg veel haargroei op mijn benen. Helaas zijn het ook nog eens erg donkere haren. Omdat het ook nog eens snel gro...
28 reacties
03-07-2010
Wanneer wordt rouwtherapie geadviseerd? Wat wordt er precies gedaan? En waar kun je daarvoor terecht?
5 reacties
03-07-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering