Geloofstwijfels, boosheid en verdriet

Ds. J. van het Goor / 1 reactie

27-06-2014, 15:32

Vraag

Ik heb tijden gekend dat God mijn twijfels had weggenomen en me dichter bij Hem bracht. Maar nu al een paar maanden weet ik niets meer zeker. Mensen die me vragen stellen waar ik zelf ook geen antwoord op heb en het me zelf ook afvraag. En nu zit ik zo vol met twijfels, boosheid en verdriet, dat ik niet meer weet wat ik moet doen. In het begin had God alles gemaakt, alles was goed. Maar toch waren er gevallen engelen, toch zat er al kwaad in de mens om te luisteren naar de slang en God niet te gehoorzamen. Waarom die boom als alles al goed was? Hij wist wat er zou gebeuren. Ik zeg niet dat ik het niet zou doen om die vrucht te eten, want ik ben precies hetzelfde. Maar waarom? Nu ook, al die pijn, verdriet etc. in de wereld. Waarom? Waarom test Hij ons zo? En dan zeggen mensen tegen mij, dat komt door de zonden. Maar God wist alles, alles wat er ging gebeuren. En heel soms lijkt dit een spelletje. Want als ik bijvoorbeeld in een gezin was geboren waar ze moslim waren of nergens in geloofde, dan zou ik precies zijn als zij. Net als steeds smeken of Hij in je wil komen wonen, dat je verdriet heb over je zonden, maar toch voel je die leegte. Dat Hij je voor je gevoel verlaten heeft. Het is niet mijn bedoeling om mensen pijn te doen met deze vragen, mijn excuus daarvoor, maar er is niemand die mij begrijpt. Daarom zou ik zo graag een antwoord willen hebben. Alvast bedankt!

Antwoord

Beste vraagsteller!

Om met het laatste te beginnen: je vraag is doorgestuurd naar iemand die je WEL begrijpt; niet dat de redactie dat wist, maar zo is het wel gelopen. Maar ik ga niet met je mee. Ik wil met je oplopen, soms begrip tonen en proberen je de weg te wijzen. Ik ken wel perioden in mijn leven dat satan me alle moeilijke dingen en alle onbegrijpelijke zaken liet zien waardoor er heel veel vragen bij mij boven kwamen, vragen over God en over Zijn bestuur, Zijn Goddelijk handelen. Waarom gebeurt dit en waarom vindt dat plaats en waarom hebt U daar er niet voor gezorgd dat zoiets niet kon gebeuren. Dan wordt het in het (geloofs)leven niet gemakkelijk. En die vragen zijn er soms nog, alleen hoef ik er geen antwoord meer op. Heere, neemt U de last van die vragen maar weg, opdat ik U ga/blijf zien en op U vertrouw.

Ik volg je vraag in de beantwoording maar even op de voet. Je hebt tijden gekend dat God je twijfels had weggenomen en je dichter bij Hem bracht. Dat is mooi! En toch is het weer anders geworden, al een paar maanden ondertussen dat je niets meer zeker weet. Wat betekende dat dan dat de twijfels weggenomen waren? Kon je het verstandelijk een plekje geven of kwam er overgave aan de Heere? Leerde je buigen voor God? Want dat laatste is van het grootste belang. Wij zijn snel geneigd om de Heere ter verantwoording te roepen. Ik lees dat ook toch wel in je vraag, dat je dat doet. Ik zeg dat niet ter beschuldiging, maar om je te laten zien wat er gebeurt. Je begrijpt God niet en bent boos op God. Je bent verdrietig of is het machteloosheid omdat je dingen in je eigen hand wilt houden in plaats van te laten waar het hoort, in Gods hand? God heeft gedaan, zoals Hij beschrijft in Genesis.

Inderdaad goed was het, zeer goed! Dat is bijna niet voor te stellen, maar wel waar! God had de mens geschapen, niet als robots die zo geprogrammeerd zijn dat ze alleen dat maar kunnen wat hen ingegeven is. God schiep mensen met een vrije wil, die God konden liefhebben. Dat is wat anders, dan dat ze God moesten liefhebben. Ze konden het en God gaf het hen, maar dwong hen niet zodanig dat ze niet anders konden. Ze konden zich ook van God afkeren, die vrijheid hadden ze, maar dat wil NIET zeggen dat het kwaad al in de mens zat. Daarop beproefde Hij hen. En de mens toen, en wij na hen ook, koos tegen God en voor zichzelf. Het kwaad zat niet in de mens!! Laat je dat niet door satan en z’n aanhangers aanleunen!! Toen God de mens NAAR ZIJN BEELD geschapen had, sprak Hij: En zie (!) het was zeer goed. Nee, dat zou je vandaag niet zeggen, zeker niet als je leest waartoe mensen in staat zijn. Lees daarvoor alleen maar het boek “Zij mogen de hemel niet zien”. Het is onvoorstelbaar waar mensen toe in staat zijn. Maar dat is niet Gods schuld. Het mag ons wel leren roepen om de komst van Jezus en dat de eeuwigheid aanbreekt waarin God alles in allen zal zijn.

De vraag is te ingewikkeld om ‘zomaar even’ te beantwoorden. Heel het vraagstuk over God en het kwaad speelt hierin mee; maar toch...

Speelt God een spelletje met ons mensen? O, ik kan me zo goed je vragen voorstellen, maar laat je niet te grazen nemen door hem, de satan, die WEL een spelletje met je speelt. Hij laat een kwaad en kwalijk licht op de Heere vallen en doet alsof hij het heel wat beter zou doen. Maar kijk naar wat hij ervan terecht brengt. Al dat kwaad in de wereld, dat is zijn werk. Wat een machtig wonder is het dan dat de Heere deze wereld en ons allen niet overgegeven heeft in zijn macht. De Heere heeft geen lust in onze dood, maar daarin heeft hij lust, dat wij ons bekeren en leven. Daarom heb ik geen antwoord op alle vragen van jou, maar ik heb wel een antwoord aan jou, een woord voor jou: Wend je tot de Heere, spreek uit dat je er niets van begrijpt, maar dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Ook ik moet zeggen, dat dit grote woorden zijn, waarin ik boven mezelf uitspreek, maar de Heere eer. En bid ook maar: Heere, verlaat niet wat Uw hand begon, o Levensbron wil wijsheid/bijstand zenden.

Focus je niet op de vragen, maar richt je op Gods antwoord in de Bijbel. Als je moet zeggen dat je tegen de hoogheid en heiligheid van de Heere gezondigd hebt, spreekt dat dan tegen Hem uit in verootmoediging. Hij nodigt je ertoe uit als Hij zegt: Stort voor Mij heel je hart uit.

Tenslotte, wees dankbaar dat je geboren bent in een gelovig/christelijk gezin. Daardoor mag je weten dat er genade is door Jezus Christus, Die door Zijn Geest vergeving geeft en nieuw leven. Hij maakt je tot volgeling die niet alles weet, maar wel één ding zeker weet: Jezus, mijn Redder!

Ds. J. van het Goor,
Rijssen

Ds. J. van het Goor

Ds. J. van het Goor

 • Geboortedatum:
  20-09-1953
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geloofstwijfelzondeval
1 reactie
juni
09-07-2014 / 08:06
vragensteller,zo ist.wat ds. zegt.
stort voor Mij heel je hart uit!


en..alles tegen Hem zeggen.
als je mag leren,zelf de oorzaaak van alle ellende te zijn
zeg je nooit tegen iemand, ..komt door de zonde,sommige zeggen zelfs, jou zonde[die durven alles]
maar t,zijn mijn zonde.=beleving van binnen.

dat leer je niet in 1dag hoor.als de Heere in jou gaat werken,reken erop,dat alle ongedierte op je af komt.

hart uitstorten voor Hem,
met Hem ben je de gelukkigste v d wereld,ondanks alle ellende om je heen,

eigenlijk =er niks nieuw onder de zon....

sterkte en de Nabijheid vragensteller

Terug in de tijd

Beste Refoweb. Ik wil graag jullie advies. Ik ben opgegroeid in een (half)gelovig gezin. Mijn biologische vader is rooms...
5 reacties
27-06-2011
Reactie op ds. Korving. Ik ben het ermee eens dat we niet wettisch moeten zijn, maar een hotel is niet hetzelfde als een...
geen reacties
27-06-2007
“De duivel staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar z...
geen reacties
27-06-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering