Hoogste vorm van bidden

Ds. J.L. de Jong / geen reacties

25-06-2014, 10:18

Vraag

In een boekje van ds. Floor over engelen las ik dat loven en prijzen van God de hoogste vorm is van bidden. Hij zegt dan dat wij dan niet centraal staan, maar God. Het is volgens hem iets anders dan danken voor wat Hij ons aan hulp, uitredding en verhoring gegeven heeft. Wat wordt dan met aanbidden /loven bedoeld? Ik hoor dit volgens mij ook (haast) nooit bij ons tijdens de erediensten in de gebeden. Hoe doe je dat dan? Het is noodzakelijk om te doen, want -zo staat in het boekje- “Door God te loven, zijn wij het dichtst bij de bedoeling waartoe God ons geschapen heeft.” Dus: wat is het nu meer (of anders) dan God danken voor wat Hij ons aan hulp, uitredding en verhoring gegeven heeft.

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Hartelijk dank voor je mooie vraag over het gebed. Het lezen van het boekje van ds. Floor over engelen heeft je op het spoor gezet van nadenken over de inhoud van het gebed. Mooi!
 
Ik denk dat het goed is om dankzegging en aanbidding inderdaad te onderscheiden. Waarbij ik overigens meen dat er geen waterdichte scheiding tussen deze twee vormen van bidden is. Zowel in de dankzegging als in de aanbidding ben je biddend op de Heere gericht. In de dankzegging komen we dankend bij Hem om Hem te erkennen voor alle goede gaven in ons leven. "Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt" (1Tim. 4:4).

In de aanbidding naderen we tot de Heere om Hem te erkennen voor wie Hij is. Aanbidding is woorden zoeken en vinden om met verwondering uiting te geven aan wie de HEERE is als Schepper, maar vooral ook als Verlosser in Zijn Zoon. Gods verschijning in Jezus Christus vraagt om aanbidding. In aanbidding komt een mens vol verwondering bij de Heere. "Wie zou u niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden" (Opb. 15:4). Aanbidding is bijvoorbeeld wanneer je tegen de Heere in je gebeden probeert te verwoorden waarom het je enige troost in leven en sterven is dat je het eigendom mag zijn van Jezus Christus. Zo wordt je echt op God gericht in je gebeden.
 
Wanneer je gelijk hebt dat we te weinig de Heere aanbidden, ook in onze kerkdiensten in de gebeden, laat dat zien dat ons geestelijk leven beneden de maat van het Nieuwe Testament is. Laten we ons erin oefenen door stil te worden voor het aangezicht van de Heere en te bedenken hoe groot Zijn genade is in Jezus Christus voor zondaren als wij zijn. Komt laten wij aanbidden!
 
Wanneer je verder wilt lezen over het gebed, kan ik je het boekje van Prof. dr. J. P. Versteeg (1938 - 1987) aanbevelen, “Het gebed volgens het Nieuwe Testament.”
 
Een hartelijke groet,
Ds. J. L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

 • Geboortedatum:
  25-11-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Soest
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

aanbiddingbidden
geen reacties

Terug in de tijd

Dit jaar heb ik belijdeniscatechistatie gevolgd om belijdenis te doen. Dit wil ik graag. Alleen mijn vraag is: kan je we...
2 reacties
26-06-2020
Geeft God in Zijn Woord bijzondere betekenis aan kleuren die in de Bijbel gebruikt worden? Bijvoorbeeld: wit is rein of ...
geen reacties
26-06-2019
Ik heb een vriendin van 14 jaar. Zij heeft best veel meegemaakt. Ze heeft een poosje met een loverboy verkering gehad. Z...
geen reacties
25-06-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering