Ouderling wijst relatie af

Ds. J.D. Heikamp / 7 reacties

18-06-2014, 14:34

Vraag

Ik ga naar de Ger. Gem. in Ned. Is het een normale zaak dat een ouderling een relatie afwijst? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Volgens mij mag een ouderling zich niet bemoeien met een privérelatie tussen een man en een vrouw.


Antwoord

Jouw vraag heeft met een kerkverband als zodanig niets te maken. Ik stel me het volgende voor ogen. Ik heb als ambtsdrager een ontmoeting met een jongen, bijvoorbeeld op huisbezoek of op de catechisatie. Ik vraag naar zijn welstand en verneem dat hij verkering heeft. Hij zegt: “Ja, sinds kort heb ik omgang met een buitenkerkelijk meisje en vind haar lief en sympathiek.” Mijn vraag is verder: “Heb je gebeden en de Heere gevraagd of dit meisje voor je bestemd mag zijn.” “Nou neen, ze kwam gewoon op mijn pad.” Wat is er op tegen als ik dan de vraag stel of de relatie doorgang moet vinden? Bezint eer ge begint. Het kan zijn dat er kerkelijk verschil is. Het meisje is rooms. Ja, dan vindt eigenlijk hetzelfde gesprek plaats.

Samengevat: het is een normale zaak dat er gevraagd wordt naar de toekomstplannen wat de huwelijkskeus betreft. Mijn ervaring is dat een ambtsdrager gerust hierover een gesprek mag hebben en heen wijst naar de Heere. Bij Hem moet je zijn. Hebt dan maar niet zulke lange tenen. Heeft dus niets te maken met bemoeizucht in een privérelatie.

Natuurlijk ken ik voorvallen dat ambtsdragers zich intensief met een relatie gingen bemoeien. Een hervormde jongen kreeg verkering met een meisje uit de art. 31 kerk. Zij werd gedwongen de verhouding te verbreken, want zij scheurde zich af van het lichaam van Christus en kwam daardoor in de duisternis terecht. Ze werd onder het oordeel gebracht. Dit is ongeoorloofde bemoeienis in een verhouding tussen een jongen en een meisje. Het behoort voor ons een normale zaak te zijn om met elkaar de knieën te buigen en de Heere te bidden om Zijn zegen over een toekomstig huwelijk.

Hartelijke groeten,
Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

huisbezoekouderling
7 reacties
leonard
18-06-2014 / 14:45
De vraag heeft wellicht niets te maken met een bepaald kerkverband, wel denk ik dat er in bepaalde kerkverbanden wat moeilijker wordt gedacht over een relatie met iemand uit een ander kerkverband. Wanneer de relatie voldoet aan de richtlijnen die de Bijbel geeft en het geen ongelovige betreft heeft de ambtsdrager m.i. weinig recht van spreken. Toets dus niet alleen het handelen van de ambttsdrager, maar vooral ook je eigen handelen aan het Woord van God!
sydneylover
18-06-2014 / 15:11
Ik vind het een markante vraag.

Volgens mij is het JUIST de taak van een ouderling om opzicht te houden over de gemeente, en als hij dan dingen ziet waar hij vraagtekens bij stelt dan is het zijn taak om daar wat van te zeggen!

Uiteraard hoort de invloed van een ouderling op te houden waar de verantwoordelijkheid van een kerklid begint.
Zoals ds. Heikamp al aangeeft: dat heet primair niets met wat voor kerkverband dan ook te maken.

Overigens: er wordt gelijk gesteld dat het gaat over een relatie gaat tussen mensen uit verschillende kerkverbanden. Dat staat niet in de vraag..
Hermon
18-06-2014 / 15:46
De vraag lijkt me te summier om er een eensluidend antwoord op te kunnen geven. Wel is het zo dat ouderlingen ook gewoon mensen zijn en als het 'ik' op de troon zit, dan kunnen ze fouten maken met vaak ook verstrekkende gevolgen. Als je denkt dat hier fouten gemaakt zijn, geef dat dan aan door eerst te proberen er met de betreffende ouderling uit te komen en als dat niet lukt, naar de kerkenraad te gaan of naar je dominee.
Mona
18-06-2014 / 16:00
Volgens mij mag een ouderling zich niet bemoeien met.... dingen waar hij zich gewoon niet mee moet bemoeien... is dat wat je wilt zeggen? Zo komt het wel een beetje op me over.
Toch is het ambt van ouderling heel belangrijk, lees maar eens 1 petrus 5, of in de Handelingen staat ook veel, of het formulier om ouderlingen te bevestigen... Een beetje respect mag er wel zijn hoor. Uiteraard is het wel van belang (voor de ouderling) om de zaken tactisch en liefdevol aan de orde te stellen.
Bovendien als je samen de Heere wilt dienen in je relatie, dan zal de ouderling (mijns inziens) de relatie niet zomaar direct afwijzen.
NicovanderSmit
18-06-2014 / 22:35
Ik vind de vraag te kort en te samengevat om hier een gedegen antwoord op te geven;

Als ik mag stellen dat je (toekomstige) partners uit een ander christelijk kerkverband is en hierdoor word afgewezen is dit bemoeien niet bijbels. We zijn immer als 1 gemeente voor Christus

Is de partners onchristelijk of wil diegene niets van God weten mag een ouderling je er wel voor waarschuwen. Het is niet geoorloofd met een ongelovige te trouwen.

Verder is het belangrijk dit met God te bespreken in het gebed en de bijbel er goed op na te slaan.

Veel zegen toegewenst!
coenHartman
26-06-2014 / 19:31
Ik vind dat een ouderling best een mening mag hebben, maar ik vind het echt achterlijk dat hij het af gaat wijzen! Ik vind dat een ouderling echt niet over dat soort dingen kan oordelen. Mijn advies; Bespreek dit met God.
juni
14-07-2014 / 14:50
vragensteller,uit wat voor een kerkverband heeft u uw meisje vandaan?
of..is ze niet kerks?

zet er voortaan bij,waarom de ouderling het afwijst

een goede ouderling heeft normaal gesproken,zorg voor zijn gemeenteleden

u hebt het over prive relatie man en vrouw

of is het missch. jongen en meisje?

want....MAN,weet toch wel hoe hij zich gedragen moet
kent toch de normen,gewoontes van uw kerkverband al langer dan vandaag lijkt mij?

Terug in de tijd

In de Bijbel lees je dat de vrouw van Mozes is weggestuurd. Waarom moest Mozes dat doen? Hij had een taak om het volk ui...
geen reacties
18-06-2009
Ik ben een vrouw van 24 jaar, getrouwd en werkzaam in de kinderopvang. Ik ben zo verschrikkelijk onzeker over mezelf. Ev...
1 reactie
18-06-2013
Ik ben gelukkig getrouwd met een lieve man, moeder van vier (jonge) kinderen. In ons huwelijk praten we overal over, we ...
geen reacties
19-06-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering