40 dagen na Pasen

Ds. A. van Vuuren / Geen reacties

03-06-2014, 08:00

Vraag

Uiteraard weet ik waarom Pinksteren 50 dagen na Pasen wordt gevierd. Maar wat mij nu juist bezig houdt is waarom Jezus nu juist 40 dagen na Pasen (en dus tien dagen vóór Pinksteren) naar de hemel is gevaren. Ik neem aan dat de discipelen eerst nog wat op orde moesten brengen, voordat de Geest kon worden uitgestort (het kiezen van de twaalde apostel, in plaats van Judas). Maar dat verklaart nog altijd niet waarom daar tien dagen voor nodig waren. Er van uitgaande dat geen medeling in de Schrift 'overdone' is, vraag ik me dus af waarom Lukas zo expliciet vermeldt dat Jezus 40 dagen over het Koninkrijk Gods onderrichtte.


Antwoord

Dank voor je scherpzinnige vragen. Het scherpt ook mij op. Bijbellezen zonder het op je in te laten werken is niet meer dan een vrome plichtpleging die niet vruchtbaar is. Het is goed om vragen te stellen bij wat we wellicht al vaak hebben gehoord en gelezen.
 
Waarom voer Jezus na precies 40 dagen op naar de hemel? Wel toen was de grote Meester klaar met het onderwijs aan zijn discipelen. Toen had hij genoeg verteld, zodat ze voldoende geestelijke bagage hadden voor het apostelschap in de tijd na Christus' hemelvaart.

1. Waarom dan precies veertig dagen "voortgezet onderwijs"? Wel dat heeft te maken met het getal 40. Dat is in de Bijbel een telkens terugkerend getal van de volheid van een bepaalde periode. Bijvoorbeeld van voorbereiding en opvoeding. Je komt dat bijvoorbeeld tegen in het leven van Mozes, Handelingen 7:30. De inwoners van Nineve kregen de boodschap van Gods oordeel: Nog veertig dagen en de stad zal worden omgekeerd. Elia ging veertig dagen en veertig nachten tot de berg Horeb, om daar een nieuwe opdracht te ontvangen. In dit veertigdaagse onderwijs aan de discipelen gaat het om het aspect van de voorbereiding. Trouwens, Christus zelf verbleef en vastte in de woestijn 40 dagen ter voorbereiding op zijn ambtelijk werk.
 
2. Waarom kregen de discipelen daarna nog tien dagen de tijd om te bidden om de vervulling van de belofte van de komst van de Pinkstergeest? Was bijvoorbeeld zeven dagen niet genoeg geweest? Nee, want de Heere wilde de uitstorting van zijn  Geest, het binnen halen van de oogst van Christus werk, de bekering en redding van vele zondaren wereldwijd koppelen aan het Joodse oogstfeest. Dat bedoelt Handelingen 2:1 te zeggen. “Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd”, dat slaat allereerst op het Joodse landbouwfeest door de Heere zelf ingesteld. Afronding Gersteoogst, begin tarweoogst. Dat viel op de vijftigste dag na Christus' opstanding.

Lees ook het artikel 'Weeszondag' (de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren)

Waarom precies veertig dagen onderwijs? Waarom tien dagen wachten op Pinksteren? Het zal je nu hoop ik wat duidelijker zijn geworden.

Maar je zult het met me eens zijn, dat het belangrijker is dat we zelf op de school van de Heere Jezus zitten en worden wijs gemaakt tot zaligheid en toegerust voor het discipelschap in deze wereld. En dat we zelf hartstochtelijk smeken om de vervulling met de Heilige Geest in ons leven en dat van kerk en gemeente. Dat zal eendrachtig bidden en smeken zal even als toen, rijk worden verhoord!

Gezegende Pinksterdagen toegebeden,
Ds. A. van Vuuren

 

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

getallenhemelvaartPinksteren
Geen reacties

Terug in de tijd

Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. De kwestie is als volgt: Mijn oudere zus heeft echtscheiding aangevraagd en is daarmee onder censuur gekomen. Mijn zus is jarenlang geslagen, mishandeld en m...
Geen reacties
03-06-2019
Op school zijn wij van plan om een onderzoek te doen naar het Engelse niveau onder refojongeren. Het idee is dat het niveau lager is in vergelijking met de rest van Nederland. Is dat echt zo, of is da...
2 reacties
03-06-2015
Graag zou ik deze vraag stellen aan dominee C. A. van der Sluijs. Ik hoor wel eens de opmerking: er over preken of er uit preken. Een dominee wordt dan afgekeurd omdat hij "er over" zou preken. Mensen...
Geen reacties
03-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering