Waarde van de doop

Ds. H. Korving / 2 reacties

21-05-2014, 10:53

Vraag

Wat is de waarde van de (kinder)doop als later blijkt dat de dominee die het sacrament heeft bediend niet echt een kind en geroepen knecht van God was?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je stelt een interessante vraag. Het antwoord is eenvoudig. De waarde van de doop hangt niet af van degene die het sacrament bedient, maar van de God Die dit heeft ingesteld.

Dit raakt ook de vraag naar de aanvaarding van de doop als die in een ander kerkverband heeft plaatsgevonden. De vaderlandse gereformeerde kerk heeft in de loop van de geschiedenis altijd de doop aanvaard als die aan drie voorwaarden voldeed: 1. de doop moet bediend zijn met water; 2. de doop moet bediend zijn door een dienaar die in zijn betreffende kerk geordend en bevoegd was om dit sacrament te bedienen; 3. de doop moest bediend zijn in de naam van de Drie-enige God. Daarom hoeft bijvoorbeeld iemand die in de Rooms Katholieke kerk gedoopt werd en protestant wordt, niet opnieuw gedoopt te worden. Maar iemand die in een of andere sekte thuishoorde waar een sekteleider doopte maar dan in de naam van “geloof, hoop en liefde”, wel.

De waardigheid van de dienaar -in de zin van zijn levenswandel of motivatie- doet aan de waarde van het sacrament niets af of toe. Daarmee is overigens niet gezegd dat zijn levenswandel of motivatie er niet toe doet.

Het kan inderdaad helaas voorkomen dat een dienaar van Gods Woord in zonde valt, dat probeert te verbergen en het later  toch aan het licht komt. De man heeft een bepaalde periode gepreekt en de sacramenten bediend, terwijl hij zelf niet recht stond tegenover God. Hij huichelde. Dit is trouwens nog iets anders dan dat hij geen echt kind en geroepen knecht zou kunnen zijn, zoals je in je vraag veronderstelt. Daarover oordelen wij niet.

Maar zijn de preken en sacramentsbedieningen van een dienaar die -laten we zeggen- op enig moment vanwege een grove zonde werd afgezet, allemaal waardeloos geweest? Oh nee, zeker niet. De boodschap die hij bracht kan zeer zeker zuiver zijn geweest. Hij kan zelf zijn geloofwaardigheid verspelen, maar als je de persoon wegdenkt en de boodschap overhoudt, dan is die boodschap (en ook de doop) waardevol. Dat is trouwens het belangrijkste: de inhoud van de boodschap.

Andersom komt namelijk ook voor: dat iemand op wiens levenswandel niets is aan te merken, een boodschap brengt die eenzijdig is en tekort doet aan de hele Waarheid. Die brengt de kerk ernstige schade toe. In de Bijbel komen we dit verschil ook tegen. Vergelijk wat Paulus schrijft in Filippenzen 1 met Galaten 1. In Filippensen 1:15 gaat het over de motivatie van de dienaar. Sommigen preken het Evangelie uit liefde, maar anderen door nijd en twist. Dat laatste is bepaald geen goede motivatie! Niettemin zegt Paulus (vers 18): Nochtans wordt Christus verkondigd: vanuit een zuivere of onzuivere motivatie, maar de inhoud van de boodschap is beslissend.

In Galaten 1 is de inhoud van het Evangelie in het geding. Als het daarover gaat, wordt de apostel fel. Al kwam er een engel uit de hemel (een betere dominee zou je je toch niet kunnen wensen?) maar als hij een ander evangelie brengt, dan zij hij vervloekt! (Gal. 1:8).

De waarde van de verkondiging of van de doop hangt dus (gelukkig) niet af van de waardigheid van de dienaar. Je zou dan ook al snel verzanden in een oeverloze discussie: heeft mijn doop wel waarde als de dominee het misschien wel helemaal niet serieus meende... Vergeet de persoon van de dienaar en richt je op God en Zijn Woord! Daarin vindt ons hart een hechte en zuivere ankergrond, ook als die werd aangeprezen door iemand bij wiens levenswandel je (later) vraagtekens kunt zetten.

Ik hoop je vraag hiermee enigszins te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

Tags in dit artikel:

dooppredikant
2 reacties
Jvslooten
21-05-2014 / 11:52
Helemaal eens met ds. Korving. We dopen in de Naam van God de Vader, in de Naam van God de Zoon en in de Naam van God de Heilige Geest, niet in naam van welke dominee dan ook. Derhalve ligt de waarde van de doop vast in het volbrachte heilswerk van een Drie-enig God, en niet in de mate van oprechtheid van een feilbare dominee.
drj
22-05-2014 / 20:09
Er stond een keer een heel mooi gedicht in het RD over dat de doop niet afhing van degene die doopt maar van God.
Mijn oudste dochter is gedoopt door een dominee die later kinderen heeft misbruikt en zijn vrouw voor een ander heeft verlaten.
Gelukkig dat we mogen weten dat God het is die onze kinderen zegenen wil en die een verbond met ons wil sluiten door de doop voor de gemeente, onafhankelijk daarvan of er ook kaf onder het koren van dominee en aanwezigen is.

Terug in de tijd

Ik zit op catechisatie in de Ger. Gem., maar ik zou graag naar de catechisatie dicht bij huis gaan omdat daar mijn vrien...
geen reacties
23-05-2018
Kan iemand mij wat meer vertellen over midlifecrisis? Er is een man van 45 jaar verliefd op mij. Ik ben 28. Het was wede...
10 reacties
21-05-2011
Als moeder van het gezin heb ik weinig gezag. Mijn man valt mij af als er iets gebeurt dat niet naar zijn zin is in de o...
1 reactie
23-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering