Samenwonen en aan Avondmaal

Ds. A.K. Wallet / 3 reacties

09-04-2014, 12:30

Vraag

Mogen een man en vrouw die samenwonen aan het avondmaal? Is samenwonen voldoende grond om een belijdenis in twijfel te trekken en dus na vermaning het aangaan af te raden of zelfs van het avondmaal af te houden? Duidelijk is dat trouwen volgens de Bijbel de regel moet zijn, maar is daarmee voldoende gezegd om een belijdenis te weigeren van jongeren die samenwonen of mensen af te houden van het avondmaal?

Antwoord

Beste vrager,

Bedankt voor je vraag. Laat ik beginnen te zeggen dat het Avondmaal is voor de bruid van Christus. Dat wil zeggen dat zij die deelnemen aan het Avondmaal, beleden hebben dat zij bij Christus willen horen en verlangen om van Hem te zijn. Die geen bruid is hoort daar niet aan. Als iemand geen belijdenis gedaan heeft, dus niet officieel getrouwd is met Christus, dan hoort die er niet aan. Als je het klassieke avondmaalsformulier leest, dan staat daar een hele rij van mensen die geen recht hebben om aan het Avondmaal deel te nemen.

Daar staan er bij die in onze tijd niet meer zo actueel zijn omdat het slaat op Roomse invloeden, maar er staan wel enkele zaken van afhoudingen bij die slaan op het zevende gebod. Samenwonen zou daar heel goed bij passen. Je zegt zelf ook dat trouwen volgens de Bijbel de regel moet zijn. Aan regels willen we ons graag houden. Als men niet officieel getrouwd is voor de wet en ook niet in de kerk voor het Aangezicht van de Heere, dan is men toch buiten de orde? Als men als samenwonend stel zo graag bruid van Christus wil zijn, waarom dan niet bruid en bruidegom van elkaar? Dan zou men toch liever alles verlaten dan iets te doen wat tegen de wil van de Heere ingaat? Een vers zegt: “Ik gaf mij alles op voor Jezus, al het andere acht ik scha.”

Het christelijk geloof is ook radicaal. Gij zult de Heere liefhebben met geheel uw hart. Geen halve christenen, maar hen die verlangen om helemaal voor Hem te zijn.

Een kerkenraad heeft toe te zien op hen die men toelaat tot de dis. Als de kerk geen tucht meer oefent, vertoont zij niet het beeld van de bruid van Christus. Het is in onze tijd niet populair om “nee” te zeggen, maar waar Christus “nee” zegt dienen we Hem na te volgen. Christus spreekt: “Wie niet alles verlaat en Mij volgt, die kan Mijn discipel niet zijn” (Lukas 14:33).
 
Hartelijke groeten en in alles Gods zegen toegewenst,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaalsamenwonentucht
3 reacties
Anoniem_89
09-04-2014 / 13:43
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>
Antonia
09-04-2014 / 17:06
Wat een getrouw en eerlijk antwoord van Ds. Wallet.
43843
10-04-2014 / 10:00
Als nu duidelijk is dat de Bijbel zegt dat trouwen regel moet zijn, heb je eigenlijk zelf al het antwoord gegeven op je vraag. Met Antonia vind ik dat Ds. Wallet een zuiver Bijbels antwoord heeft gegeven.

Terug in de tijd

In zwaardere kerken, zoals Oud Ger. Gem. en Ger.Gem. in Ned. mag je niet in een witte jurk trouwen, maar wel in een witt...
3 reacties
09-04-2015
Mijn ex en ik zijn na 2,5 jaar uit elkaar. De eerste twee jaar ging het goed, tot hij een paar maanden geleden 18 werd. ...
geen reacties
09-04-2015
Als Jezus door Pilatus aan het volk naast Bar-Abbas wordt gezet, schreeuwt heel de opgehitste menigte: “Weg met Deze, kr...
geen reacties
10-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering