Dood van Els Borst

Ds. A.J. Schalkoort / 6 reacties

18-03-2014, 09:59

Vraag

Nu dominee Van Andel heeft uitgesproken dat de dood van Els Borst, Gods’ straf is, suggereert hij daarmee dat de moordenaar uit christelijke kringen kan komen. De dader heeft dat immers gedaan met de instemming van de Heere. Ik raak hierdoor toch in verwarring, want het is in strijd met het gebod om niet te doden. Of ziet u dat anders?

Antwoord

Heel jammer dat ds. Van Andel zich zo heeft uitgelaten over de dood van oud-minister Borst. Je kunt wel iets denken, maar het openbaar maken is wat anders. Dat zij destijds een aantal wetten m.n. rondom euthanasie heeft doorgedrukt, is iets waar iedere christen verdriet over moet hebben. Maar dat geeft ons niet het recht om een oordeel over haar uit te spreken nu zij op deze wijze aan het einde van haar leven is gekomen. Dat heeft de Hoogste Rechter van hemel en aarde gedaan, zoals Hij dat zal doen over ieders leven. God komt de wraak toe en niet wij mensen.

En verder: het zou toch verschrikkelijk zijn als zou blijken dat de dader uit christelijke kringen komt. Dan is duidelijk dat zo'n iemand niet gehandeld heeft zoals een christen behoort te handelen, omdat het gebod geldt: gij zult niet doden. Dus heeft de dader zoiets niet kunnen doen met instemming van de Heere.
 
Met vriendelijke groet,
Ds.A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

moordwraak
6 reacties
juni
18-03-2014 / 12:27
vragensteller,u schrijft........ suggereert hij daarmee dat de moordenaar uit christelijke kringen kan komen enz.

vind ik zeer gevaarlijk in deze tijd,waar zowat geen plaats meer is voor mensen,die volgens Gods Woord willen leven.

vreselijk als ,,men,, dit bovenstaande verkeerd zal interruperen.

hoe velen bemoeien zich met de uitspraak van ds. v. Andel,wat hij in zijn eigen kerkblad heeft geschreven,voor eigen mensen!

vreselijk hoe mevrouw Borst aan haar einde is gekomen.

vreselijk de wetten die zijn ingevoerd,die tegen de Bijbel ingaan.

vragensteller,als ds. van Andel,door zijn uitspraak,die beter in deze tijd,verzwegen had kunnen worden,en....waarvan vele mensen opeens wakker zijn,i.p.v. zich druk te maken,hoe kom ik met God verzoend,in de gevangenis zal belanden,iets waar ik,heel bang voor ben.
waarom? omdat er iemand in beland is,die tegen een ander zei,dat hij Gods naam niet mocht lasteren[weten weinig mensen] wil ik voor ds. van Andel gaan,, zitten!,,
k,ben erg bang,dat dit muisje nog een staartje zal hebben,vragensteller!!

t,is waar wat vader Cats zegt,,tis beter van zwijgen berouw te krijgen,dan van spreken een vuur te ontsteken.
wat verstaat gij van de Voorzienigheid?
nooit zal ik begrijpen dat u zo,n vraag stelt vragensteller!op deze manier!Zichtbaar voor de hele wereld!k,ben erg bang,dat ds. v Andel,meer over zich heen zal krijgen,minder tespectvolle behandeling zal krijgen,dan degene die de wetten heeft ingevoerd tegen de Bijbel.
in het leven!
de bedroefden om der bijeenkomst wil,zal Ik vergaren zegt de Heere.
MvR
18-03-2014 / 14:10
Nu, dit is zeker niet waar! Als ds. Van Andel zegt dat de dood van minister Borst iets te maken heeft met Gods straf, dan zegt hij op geen enkele manier, dat christenen wel mogen doden. Er staat in de Bijbel: 'Mij komt de wrake toe, Ik zal het vergelden, spreekt de HEERE'. Dus:
- Blijkbaar is God een God Die ook oordeelt.
- Maar blijkbaar betekent dat niet, dat wij mensen het heft in eigen handen hoeven te nemen.
- Integendeel, juist als wij bang zijn dat God niet voor Zijn Eigen zaak kan strijden, dan krijgen we de neiging om het zelf te doen.
Oftewel: de uitspraak van ds. Van Andel kun je op geen enkele manier zien als 'aanzetten tot geweld' o.i.d.
moedervan2
18-03-2014 / 15:14
Wat heeft ds van Andel de reformatorische wereld in een zwart licht gezet. Hoe mag hij zeggen dat zij door haar daden zo'n dood kon verwachten. Dat God haar zou straffen... En mag hij dat dan wel zeggen aan zijn eigen gemeenteleden? Eerlijk gezegd vind ik het echt vergif. God verkeerd neer zetten.
Staan we dan allemaal niet schuldig?? Wie van ons is beter dan de minister? God straft ons gelukkig in dit leven niet naar onze zonden, anders zouden we er allemaal niet meer zijn. Dat minister Borst zo'n vreselijk dood moest sterven is niemand toe te wensen, ook niet als het Gods straf zou zijn. Alsof deze ds een haar beter is, alsof hij wel een betere dood verdiend heeft omdat hij nou eenmaal op de kansel staat en geen authanasiewet heeft gemaakt? En wat dan te denken van al die Nazi's die een zachte dood zijn gestorven? Die hebben ook zo'n dood verdiend, niet? Wie van ons bepaald wat Gods straffen zijn, dan alleen degene die deze straffen ondervind? Zo kon david wel zeggen dat hij zijn kindje verloor om zijn zonde met Batseba. Maar wij mogen dat nooit en te nimmer bepalen voor een ander.
We moeten als christenen een goed geluid laten klinken ipv op God rechterstoel te gaan zitten (wat erg veel reformatorische christenen doen). Laten we praten over Gods genadewerk, dat Els Borst ook nog met God verzoend kon worden (en misschien is dat wel zo... wij weten niet wat er in de laatste minuten gebeurd is). Dat er ruimte is bij Hem voor de grootste zondaren. Het verhaal van de moordenaar aan het kruis staat niet voor niets in de Bijbel. Ja God zal onze rechter zijn als wij eenmaal onverzoend voor Hem moeten verschijnen, dan zullen we ons verdiende loon ontvangen. Maar dit leven is genadetijd, die we moeten gebruiken Hem te zoeken. Hij gedoogd ons, is geduldig en wacht op ons. Hij brengt ons het evangelie. Hij roept ons!
sydneylover
18-03-2014 / 19:48
Beste vraagsteller: ik denk dat je de uitspraak van ds. Van Andel moet zien als een bedrijfsongeval (met dank aan Van der Vlies die een onhandige uitspraak van Balkenende ooit zo typeerde).

Het is in mijn herinnering nog niet vaak voorgekomen dat een kerkverband zó duidelijk afstand nam van een uitspraak van een van haar predikanten. En naar mijn mening volkomen terecht.

Onze eigen predikant houdt het ware christen zijn heel eenvoudig: dat herken je aan de vruchten van Galaten 5: liefde, blijdschap, vrede, geduld, zachtmoedigheid etc.
In dit rijtje kan ik een dergelijk hard oordeel als ds. Van Andel vorige week gaf eerlijk gezegd niet kwijt. Ik hoop dat hij er publiekelijk op terugkomt, dat heb ik tot nu toe nog node gemist.

Kortom: laat dit voorval vooral langs je heen gaan, het is in mijn ogen zeker geen goed voorbeeld hoe wij als christenen de opdracht moeten vervullen elkaar de voeten te wassen. Net zoals onze Meester dat ooit bij ons deed.
Ruben92
19-03-2014 / 12:42
@moedervan2, als ds. Van Andel uw reactie had gebruikt ipv zijn eigen uitspraak dan had hij de reformatorische wereld in een goed daglicht gezet denk ik.

Prachtige reactie, dat zou het hart van een ware christen moeten zijn.
marlies123
19-03-2014 / 13:34
Het is ook belangrijk dat het stukje wat Ds van Andel in het kerkblad heeft geschreven voor zijn gemeenteleden in het geheel word gelezen!! En niet zomaar een paar woorden of een zin eruit pakken!!

Terug in de tijd

Met veel interesse lees ik vragen, antwoorden en reacties op deze site. Wat mooi en handig dat het er is! Toch blijf ik ...
geen reacties
18-03-2013
Ik las dat je bij een menstruatiecyclus van meer dan 35 dagen jezelf moet afvragen of er wel een ovulatie is. Hoe weet j...
geen reacties
18-03-2013
Aan ds. C. Harinck. Als Adam nu niet was gevallen, waren Adam en Eva dan alleen gebleven of hadden wij mensen -allen die...
geen reacties
20-03-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering