Over naar hervormde-gereformeerde kerk

Ds. C.J. Barth / geen reacties

07-03-2014, 13:48

Vraag

Ik ben opgegroeid in een evangelische gemeente in het midden van het land. Als kind ben ik niet gedoopt. Enkele jaren terug heb ik mij op grond van het persoonlijke geloof laten dopen. Dit ging in deze gemeente zo: Eerst werd er een aantal weken lang een doopcursus gevolgd (een soort 'catechisatie'). Daarna was er de feestelijke doopdienst: elke dopeling deed getuigenis van zijn bekering en geloof, wat vaak ook best ontroerend was. Vervolgens werd de doop door middel van onderdompeling bediend door de voorganger, in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Al met al een feestelijke gebeurtenis om te weten dat ik gedoopt ben. Ik heb ook een certificaat van deze doop. Om verschillende redenen ben ik echter steeds minder gaan hechten aan de evangelische gemeente. De orde van de dienst, de nadruk die wordt gelegd op sommige zaken ten koste van andere, etc. Ik voel mij veel prettiger in een hervormd-gereformeerde eredienst. Ik kerk nu regelmatig in een hervormde kerk nu ik ook van woonplaats ben veranderd. Maar toch is er sprake van schroom, waardoor ik niet de vrijmoedigheid voel mij in te laten schrijven in deze gemeente. Dit heeft te maken met het avondmaal en met de belijdenis. Ik heb dus geen ‘gereformeerde’ belijdenis van mijn geloof gedaan, wat zou inhouden dat ik niet aan het avondmaal mag. Echter, ik ga niet nog een keer belijdenis van mijn geloof doen, want dit heb ik al gedaan tijdens mijn doop. Mijn vraag is dus of het mogelijk is om aan het avondmaal te gaan, als ik geen ‘gereformeerde’ belijdenis doe. Daarnaast is er nog de vraag: is het voor mij wel te verantwoorden om in de hervormde kerk te zijn als ik de kinderdoop niet volledig onderschrijf? Voor mij wegen andere dingen dus zwaarder dan deze kinderdoop. Ik hoef overigens geen uitleg over kinderdoop versus volwassenendoop, daar is genoeg over te vinden op Refoweb.

Antwoord

Hartelijk dank voor je vraag. Ik denk dat het in jouw situatie weinig problemen zal opleveren om je te laten inschrijven in een hervormde-gereformeerde kerk.

1. Je doop wordt zonder meer erkend. Er is immers maar één doop (Efeze 4:5). Ongeacht in welke kerk je gedoopt bent, wordt de doop aanvaard. Een doop is immers geldig als die a. gedaan is in een christelijke kerk door iemand die daar in die kerk ook bevoegd voor is, b. in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, c. en met water gedaan is.
 
2. Je bent zelf ook maar één keer gedoopt, dus daar hoeft ook geen gesprek over te zijn. Dat zal meestal wel gebeuren als je je bewust hebt laten overdopen.

3. Je hebt belijdenis van het geloof gedaan voordat je gedoopt werd. Dan hoef je niet opnieuw belijdenis te doen. Er is immers maar één geloof (Efeze 4:5), en daarom vragen we niet van mensen om twee keer geloofsbelijdenis te doen. We doen immers niet belijdenis van het evangelische geloof of gereformeerde geloof of van een privégeloof, maar van het algemene christelijke geloof. Zie bijvoorbeeld Hebreeën 11, waar steeds weer staat “door het geloof”. Er staat niet “door zijn/haar geloof”, alsof iedere gelovige weer een ander geloof heeft. Maar door duizenden jaren heen, leefden deze mannen en vrouwen uit hetzelfde geloof.
 
4. Wel vraagt een kerkenraad soms om bij de overgang vanuit een ander kerkverband je instemming te betuigen met de derde belijdenisvraag. Deze vraag luidt: “Wilt u, in de gemeenschap van de kerk der eeuwen en in verbondenheid met de hervormde gemeente alhier, u stellen onder haar opzicht en getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en naar de u geschonken gaven medewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?” Maar dit is uitdrukkelijk niet bedoeld alsof je opnieuw geloofsbelijdenis moet doen, zie boven. Als men dit vraagt, gebeurt dit ook niet in een kerkdienst, maar vaak in een gesprek met twee personen van de kerkenraad.
 
5. Ieder belijdend lid heeft het ‘kerkelijke recht’ om aan het avondmaal te gaan. Dat geldt dan dus ook voor jou.

Het lijkt me verstandig om contact op te nemen met de predikant of een ouderling van de gemeente, en deze dingen met hem te bespreken. Ik hoop dat je goed thuis zult voelen in de gemeente, er een rijke zegen van de Heere mag ontvangen, en ook daar voor anderen tot een zegen mag zijn.

Hartelijke groeten,
Ds. C. J. Barth

Ds. C.J. Barth

Ds. C.J. Barth

 • Geboortedatum:
  09-02-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Langbroek
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een man van eind 30 en ik lijk een probleem te hebben met gemeenschap. Ik ben niet getrouwd en ook niet geweest, ...
geen reacties
08-03-2017
Met mijn kring van de studentenvereniging behandelen wij het boek “God is goed” van James Bryan Smith. In een hoofdstuk ...
geen reacties
07-03-2019
De Tien Geboden op twee tafelen, van 4 en van 6. Waarom 4 en 6 en niet 3 (getal van de Heilige Geest of ellende, verloss...
5 reacties
08-03-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering